Svētdien, 25. septembrī, pl. 15:00 Gramzdas baznīcā tiks svinēts ērģeļu iesvētīšanas dievkalpojums.  Dievkalpojumu vadīs bīskaps Hanss Martins Jensons, piedaloties iecirkņa prāvestam Ainaram Jaunskalžem, draudzes mācītājam Raitim Šēneram un citiem garīdzniekiem. Muzikāli svētkus bagātinās Lejaskurzemes mūzikas skolas kamerorķestris.

Ērģeles atceļojušas uz Gramzdas baznīcu, pateicoties zviedru draudzes ziedojumam. Ērģelnieks Valters Berggrens un viņa dēls Simons šo vareno instrumentu transportēja uz Latviju un salika kopā visas tā sastāvdaļas. Šīs ir piektās ērģeles, kuras V.Berggrens demontējis Zviedrijā un atvedis uz Latviju.

Kā atzīst pats meistars: “Ir ieguldīts liels darba apjoms, lai transportētu ērģeles un netiktu deformēta kāda no detaļām. Tas prasījis daudz darba stundas. Bet liels ir gandarījums, kad redz darba augļus. Turklāt, šādā veidā var iepazīt valsti un tās ļaudis daudz labāk, ko nevar piedzīvot vienkārši ceļojot.”

Pirms dievkalpojuma pl. 14:00 pie baznīcas tiks stādīti trīs ozoli ar simbolisku nozīmi – atzīmējot reformācijas piecsimtgadi Latvijā, Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas simto dzimšanas dienu un 17.gadsimtā mācītāja Ernsta Glika veikto 1. Bībeles tulkojumu latviešu valodā. 2022. gadā dažādās Latvijas vietās tiek stādīti ozoli, kas izaudzēti no Ernsta Glika pirms vairāk nekā 300 gadiem Alūksnē stādīto ozolu zīlēm. Ozoli tiek stādīti gan pie baznīcām un draudžu namiem, gan, sadarbībā ar vietējām pašvaldībām – parkos, pie skolām un citās publiskās vietās ar nodomu, lai ozoli izplatās pa visu Latviju, kā izplatījās Dieva vārds caur Ernsta Glika tulkoto Bībeli.