Oktobrī pateiksimies par Dieva dāvāto svētību un augļiem šajā gadā draudžu dzīvēs un ikdienas darbos un lūgsim pēc Dieva vadības būt par gudriem un uzticīgiem namturiem.

2. oktobrī/ 17. svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par māc.  Romānu Kurpnieku – Loginu un viņa kalpošanu  Apriķu, Aizputes, Pāvilostas Sv.Pāvila un Pētera un Sakaslejas draudzēs.

9. oktobrī/ 18. svētdiena pēc Vasarsvētkiem kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par māc. Jāni Kalniņu un viņa kalpošanu Zlēku, Ugāles, Popes un Usmas draudzēs.

16. oktobrī/ 19. svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par māc.  Jāni Bitānu un viņa kalpošanu  Liepājas Sv.Annas, Pāvilostas Sv.Pētera un Pāvila, Ziemupes un Sakaslejas  draudzēs.

23. oktobrī/ 20. svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par māc. Arvīdu Bobinski un viņa kalpošanu Muitnieku, Jūrmalciema Nācaretes un Liepājas Brāļu draudzēs.

30. oktobrī/ 21. svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par prāv. Mārci Zeifertu un viņa kalpošanu Tukuma un Ārlavas draudzēs.

 

2. oktobrī – 17. svētdienas pēc Vasarsvētkiem  dievkalpojuma tiešraide plkst. 10:00,  no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles (https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze)

9. oktobrī – 18. svētdienas pēc Vasarsvētkiem dievkalpojuma tiešraide plkst. 10:00, no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles (https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze)

16. oktobrī – 19. svētdienas pēc Vasarsvētkiem dievkalpojuma tiešraide plkst. 10:00, no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles (https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze)

23. oktobrī – 20. svētdienas pēc Vasarsvētkiem dievkalpojuma tiešraide plkst. 10:00, no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles (https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze)

30. oktobrī– 21. svētdienas pēc Vasarsvētkiem dievkalpojuma tiešraide plkst. 10:00,  no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles (https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze)