Šogad aprit 15 gadi kopš bīskapa Pāvila Brūvera ienākšanas dievkalpojuma Liepājas Sv.Trīsvienības baznīcā 2007.gada 1. decembrī. Līdz ar šo notikumu baznīca kļuva par katedrāli, jaunizveidotās Liepājas diecēzes centru un vienu no jaunākajām katedrālēm Eiropā.

Sestdien, 26.novembrī svinēsim diecēzes 15 gadu jubileju un katrs diecēzes draudzes loceklis ir aicināts būt klātesošs šajos svētkos. Pl.11:00 svētku dievkalpojumu vadīs  bīskaps Hanss Martins Jensons, piedalās arī palīgbīskaps Uldis Gailītis  un bīskaps emeritus Pāvils Brūvers. Pēc dievkalpojuma svinēsim kopīgu sadraudzību katedrāles namā, kurā jau divus gadus atrodas bīskapa kanceleja un Sv.Trīsvienības draudzes telpas.

Jubilejas gadā un turpmāk uzsākam iniciatīvu nodrošināt diecēzes draudzēm informatīvo stendu plāksni, kas ietver informāciju par draudzes piederību Latvijas evaņģēliski luteriskai baznīcai un Liepājas diecēzei. Pirmā šāda plāksne tika uzlikta stendā pie Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles 6.novembrī.

Plāksnes pielikšana stendā pie Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles, 06.11.2022.

Plāksnes pielikšana stendā pie Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles, 06.11.2022.

Zem šīs plāksnes katra draudze varēs izveidot papildinošu draudzes nosaukuma un simbolikas zīmi. Plašāka informācija par stendu izveidi un attiecīgu izmēru nodošanu tiks izsūtīta draudzēm atsevišķi.

Dieva Tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un Svētā Gara sadraudzība, lai vada mūs kopā sanākt un svinēt Diecēzes kopību!