Decembrī aizlūgsim par to, ka mēs varam svētīgi piedzīvot Jaunā Baznīcas gada svētkus un ikdienu.

4. decembrī/ Adventa 2. svētdiena –  kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par  māc. Ivaru Eisaku un viņa kalpošanu Saldus M.Lutera draudzē.

11. decembrī/ Adventa 3. svētdiena kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par  māc. Erlandu Lazdānu un viņa kalpošanu Aizputes, Apriķu un Klosteres Sv.Pētera draudzēs.

18. decembrī/ Adventa 4. svētdiena –  kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par  prāv. Gunti Apriķi un viņa kalpošanu Saldus Sv. Jāņa, Remtes, Blīdenes, Brocēnu un Gaiķu draudzēs.

25. decembrī/ Pirmie Ziemsvētki – Kristus piedzimšanas svētki – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par diecēzes diakoniem Kasparu Lauri, Andri Kļaviņu un Uldi Žabri un diakona amata kandidāta Jāņa Spudas ordināciju diakona martira Stefana dienā 26.decembrī.

 

4.decembrī – Adventa 2. svētdienas dievkalpojuma tiešraide plkst. 10:00, no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles (https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze)

11.decembrī – Adventa 3. svētdienas dievkalpojuma tiešraide plkst. 10:00, no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles (https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze)

18.decembrī – Adventa 4. svētdienas dievkalpojuma tiešraide plkst. 10:00, no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles (https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze)

24.decembrī – Ziemsvētku priekšvakara dievkalpojuma tiešraide plkst.16:00, no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles (https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze)

25.decembrī – Ziemsvētku dievkalpojuma tiešraide plkst. 10:00, no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles (https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze)

26.decembrī – Diakona martira Stefana diena, Jāņa Spudas ordinācijas dievkalpojuma tiešraide plkst. 15:00, no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles (https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze)