The Right Reverend Keith L. Ackerman, SSC, DD

VIII Bishop of Quincy-Retired

“Ego autem in medio vestrum sum sicut qui ministra”

 

Žēlastība un miers no Dieva, mūsu Tēva, un Kunga, Jēzus Kristus.

Godājamie bīskapi, godājamie tēvi un brāļi un māsas Kristū Jēzū, mūsu Kungā un Pestītājā,

ar lielu prieku jūs sveicu jūsu piecpadsmitajā jubilejā. Iespējams, nemaz neapzināties, ka daudzi no mums visā kristīgajā pasaulē jūs turam visaugstākajā cieņā, un paldies Dievam par jūsu uzticību tik daudzo izaicinājumu vidū. Pirms piecdesmit gadiem man bija tas gods dzirdēt stāstu par Latvijas iedzīvotājiem un viņu uzticību no Katrīnas Čakstes Vilsones, jūsu pirmā prezidenta Jāņa Čakstes mazmeitas. Pirmo reizi satikāmies, kad kopā ar viņas vīru – Tēvu Deividu Vilsonu mācījāmies Nashotah House — seminārā, kura pirmais absolvents Gustafs Unoniuss ir labi pazīstams Zviedrijā, manu vecvecāku dzimtenē.

Jūsu arhibīskaps ir varonis starp kristiešiem, kuri uztur vēsturisko ticību laikā, “kad tā ir nodota”, un jūsu bīskaps, mans apustuliskais brālis un draugs, labi pārstāv jūs, runājot par jums ar lielu mīlestību. Esmu pagodināts un pazemīgs būt viņa draugs. Es arī ļoti priecājos, ka esmu saticis jauno palīgbīskapu un garīdzniekus, kaut arī tikai ar Zoom!

Es svinu savu četrdesmit astoto ordinācijas gadadienu, vispirms divdesmit gadus kalpojot par draudzes priesteri un tagad divdesmit astoņus gadus kā bīskaps. Lai gan esmu dzimis anglikānismā, esmu pagodināts, ka mana tēva ģimenei ir zviedru luterāņu saknes un, ka šobrīd, ar Dieva žēlastību, esmu ekumeniskās attiecībās ar Zviedrijā dzimušu bīskapu, kurš tik uzticīgi kalpo jūsu brīnišķīgajā diecēzē. Viņš ir svētīts, ka var vadīt tik drosmīgus un uzticīgus cilvēkus kā jūs, un man ir liels pagodinājums, ka varu jūs sveikt Anglikāņu baznīcas Ziemeļamerikā vārdā, jo esmu bijis starp viņas dibinātājiem. Atskatoties uz savu kalpošanas laiku pirms piecpadsmit gadiem, palīdzot saglabāt tradicionālo anglikānismu, es redzu jūsu sejas, kad jūs piesaucāt Dieva žēlastību, lai saglabātu un veicinātu Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas uzticību. Mūsu kopīgais uzticīgās liecības mantojums, ar Dieva žēlastību, nozīmēs, ka mēs kopīgi centīsimies veicināt Dieva Valstību šajā pasaulē. Mums jāstrādā plecu pie pleca, lai Viņa Valstība iet plašumā. Lai gan mēs svinam šodien Jūsu diecēzes 15 gadus, tās mantojums sniedzas līdz pat augšistabai, kur atceramies, kā Jēzus dvesa uz saviem mācekļiem, kad tie gatavojās doties pasaulē, lai apliecinātu ticību. Apustuļu pēctečiem mūsdienās ir jauni izaicinājumi, bet Dievs mums uzticas un dod uzdevumus, kurus varam izpildīt vienīgi Viņa žēlastībā. Bīskaps Hanss un bīskaps Uldis ir mani apustuliskie brāļi, un tāpēc jūs, dārgie Liepājas diecēzes ļaudis, man esat daudz vairāk nekā gada skaitļi 1922. un 2007., lai cik tie būtu svarīgi, jo jūs svinat divu gadu tūkstošu ticību.

Man ir liels pagodinājums jums rakstīt, un es nododu jums sveicienus no Fortvortas diecēzes ceturtā bīskapa Raiena S. Rīda un trešā (atvaļinātā) bīskapa mācītāja Džeka L. Ikera. Jūs sveic arī mācītājs Rejs Satons – Ziemeļamerikas Anglikāņu baznīcas ekumēniskais vadītājs, kā arī mūsu primāts, godātais arhibīskaps Folijs Bīčs. Turklāt, mūsu ģimenes draugs Katrīna Čakste, kurai esmu stāstījis par mūsu starpā izveidojušos sadraudzību, vēlas nodot gan savus personīgos, gan savas ģimenes sveicienus no ASV. Viņa turpina liecināt mums visiem un stāstīt par Baznīcu Latvijā un Latvijas brīvības cīņām. Lai Dievs turpina bagātīgi izliet savu žēlastību pār jums.

 

Ar cieņu Kristū,

Bīskaps Keits L. Akermans, DD

Kvinsijas diecēzes astotais bīskaps (emeritus), Fortvortas diecēzes bīskapa palīgbīskaps

Sveicinājuma vēstule angļu valodā – Bishop K.L.Ackerman letter 25.11.2022.