BAUSKAS IECIRKNIS
Bauskas ev. lut. draudze 24.decembris plkst. 16:00 Ziemsvētku vakara dievkalpojums
  24.decembris plkst. 18:00 Ziemsvētku vakara dievkalpojums
  25.decembris plkst. 10:00 Kristus piedzimšanas svētku dievkalpojums.
  31.decembris plkst. 18:00 Vecgada vakara dievkalpojums.
  1.janvāris plkst. 10:00  
  8.janvāris plkst. 10:00 Svinēsim Zvaigznes dienu.
Bārbeles 24.decembris plkst. 14:00 Ziemassvētku vakara dievkalpojums
Budbergas Sv. Pāvila draudze 25.decembris plkst. 15:00 Ziemassvētku dievkalpojums
Code e.lut.draudze 25.decembris plkst. 12:00 Codes baznīcā, Pirmo Ziemsvētku dievkalpojums / sadraudzība
Iecavas ev.lut.draudze 24.decembris plkst. 16:30 Iecavas baznīcā, Ziemsvētku koncerts (vokālais ansamblis Eternum)
  24.decembris plkst. 18:00 Iecavas baznīcā, Ziemsvētku svētvakara dievkalpojums
  25.decembris plkst. 10:00 Iecavas baznīcā, Pirmo Ziemsvētku dievkalpojums
  1.janvāris plkst. 10:00 Iecavas baznīcā, Jaungada (Jēzus vārda došanas) dievkalpojums
Jaunsaules ev.Lut.draudze 24.decembris plkst. 15:00  
Mežotnes ev.lut.draudze 24.decembris plkst. 13:00 Viesturu Kult. centra kapelā Ziemsvētku dievkalpojums / sadraudzība
  25.decembris plkst. 15:00 Mežotnes atjaunotajā baznīcā Ziemsvētku dievkalpojums (vadīs bīsk. Uldis Gailītis)
  26.decembris plkst. 13:00 Rundāles pils kapelā Ziemsvēku dievkalpojums (vadīs bīsk. Pāvils Brūvers)
LELB Salgales ev.lut.draudze 24.decembris plkst. 16:00 Salgales baznīcā, Ziemsvētkus svētvakara dievkalpojums
  25.decembris plkst. 14:00 Salgales baznīcā, Ziemsvēku koncerts “Mīlestība līst pār mums” (N.Jaudzems ģit., I.Savicka vok.)
  1.janvāris plkst. 14:00 Salgales baznīcā, Jaungada (Jēzus vārda došanas) dievkalpojums
Valles 23.decembris plkst. 9:00 Skolas ziemassvētku dievkalpojums
  24.decembris plkst. 16:00 Ziemassvētku vakara dievkalpojums
Vecsaules Ev.Luteriskā draudze 24.decembris plkst. 13:00  
Vecumnieku 23.decembris plkst. 11:00 Skolas ziemassvētku dievkalpojums
  24.decembris plkst. 18:00 Ziemassvētku vakara dievkalpojums
  25.decembris plkst. 10:00 Ziemassvētku dievkalpojums ar sv.vakarēdienu
  1.janvāris plkst. 10:00 Jaungada dievkalpojums
 
GROBIŅAS IECIRKNIS
Aizputes ev. lut. draudze 24.decembris plkst. 18:00 Aizputē Kalvenes iela 38a Adventistu telpās
  25.decembris plkst. 17:00 Valtaiķu evanģēliski luteriskā baznīca Laidu pag.
  8.janvāris plkst. 10:00 Aizputē Kalvenes 38a Adventistu telpās
  24.decembris plkst. 10:00 Dievkalpojums Klosteres Sv.Pētera baznīcā – Klosteres draudzei
Apriķu ev.lut.draudze 24.decembris plkst. 15:00 Ziemsvētku svētvakars
Bātes – Vaiņodes ev.lut. draudze 24.decembris plkst. 15:00 Ziemsvētku svētvakars
  25.decembris plkst. 13:00 Ziemsvētku dievkalpojums
  1.janvāris plkst. 13:00 Jaungada diena/ Jēzus vārda došana
Bunkas ev.lut. draudze 23.decembris plkst. 17:00 Pirmssvētku svētbrīdis/

Baznīcas drupās

Dunikas ev.lut. draudze 26.decembris plkst. 14:00 Otrie Ziemsvētki
Durbes ev.lut. draudze 24.decembris plkst. 16:00 Kristus piedzimšanas svētvakars
  25.decembris plkst. 9:00 Pirmo Ziemassvētku dievkalpojums
Embūtes ev.lut. draudze 26.decembris plkst. 12:00 Pirmssvētku svētbrīdis

Baznīcas drupās

Gramzdas ev.lut. draudze 24.decembris plkst. 11:00 Ziemsvētku- Kristus piedzimšanas dievkalpojums
  8.janvāris plkst. 15:00 Zvaigznes dienas dievkalpojums
Grobiņas ev.lut. draudze 24.decembris plkst. 18:00 Kristus piedzimšanas svētvakars
  25.decembris plkst. 11:00 Pirmo Ziemassvētku dievkalpojums
Jūrmalciema Nācaretes ev.lut. draudze 24.decembris plkst. 15:00 Kristus piedzimšanas svētvakars
  8.janvāris plkst. 11:00 Dievkalpojums
Krūtes-Bārtas ev.lut.draudze 25.decembris plkst. 14:00 Dievkalpojumu muzikāli bagātinās Liepājas svētās Trīsvienības katedrāles liturģiskais ansamblis Ilzes Tomsones vadībā.
Liepājas Brāļu ev.lut. draudze 25.decembris plkst. 14:00 Kristus piedzimšanas svētki
  1.janvāris plkst. 14:00 Jaungada un Jēzus vārda došanas dievkalpojums
  8.janvāris plkst. 14:00 Dievkalpojums
Liepājas Lutera ev.lut. draudze 24.decembris plkst. 16:00 Ziemsvētku priekšvakara dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu
  24.decembris plkst. 18:00 Svētvakara dievkalpojums
  25.decembris plkst. 11:00 Kristus piedzimšanas svētku un Iesvētību dievkalpojums
  31.decembris plkst. 11:00 Vecgada dievkalpojums
  1.janvāris plkst. 11:00 Jaungada un Jēzus vārda došanas dievkalpojums
  6.janvāris plkst. 18:00 Zvaigznes dienas dievkalpojums
Liepājas Svētās Annas ev.lut.draudze 24.decembris plkst. 18:00 Ziemsvētku svētvakara dievkalpojums
  24.decembris plkst. 21:00 Nakts Vigīlija
  25.decembris plkst. 10:00 Kristus piedzimšanas svētku dievkalpojums
  26.decembris plkst. 10:00 Otro Ziemsvētku dievkalpojums
Liepājas Svētās Trīsvienības ev.lut. draudze 24.decembris plkst. 18:00 Ziemsvētku svētvakars
  25.decembris plkst. 10:00 Ziemsvētki – Kristus piedzimšanas svētki
  26.decembris plkst. 15:00 Otrie Ziemsvētki – diakona martira Stefana dienaDiakona ordinācija ( Jānis Spuda )
  31.decembris plkst. 18:00 Vecgada diena
  1.janvāris plkst. 10:00 Jaungada diena / Jēzus vārda došanas diena
  6.janvāris plkst. 18:00 Zvaigznes diena
Muitnieku ev.lut. draudze 25.decembris plkst. 14:00 Ziemsvētki – Kristus piedzimšanas svētki
  31.decembris plkst. 14:00 Vecgada diena
Nīcas ev.lut. draudze 24.decembris plkst. 17:00 Ziemsvētku Svētvakars
  25.decembris plkst. 14:00 Kristus piedzimšanas svētki
  1.janvāris plkst. 14:00 Jaungada diena/ Jēzus vārda došana
  8.janvāris plkst. 14:00 Zvaigznes diena
Pāvilostas Sv.Pētera un Pāvila ev.-lut.draudze 24.decembris plkst. 17:00 Ziemsvētku svētvakars
  25.decembris plkst. 10:00 Kristus piedzimšanas svētki
  1.janvāris plkst. 10:00 Jēzus vārda došanas diena
Priekules ev.lut. draudze 24.decembris plkst. 18:00 Ziemsvētku svētvakars
  25.decembris plkst. 10:00 Ziemsvētku dievkalpojums
  1.janvāris plkst. 10:00 Jaungada diena/ Jēzus vārda došana
Rucavas ev.lut. draudze 24.decembris plkst. 18:00 Ziemsvētku svētvakars
  25.decembris plkst. 11:00 Ziemsvētki – Kristus piedzimšanas svētki
  26.decembris plkst. 11:00 Otrie Ziemsvētki
  31.decembris plkst. 18:00 Vecgada diena
  1.janvāris plkst. 11:00 Jaungada diena / Jēzus vārda došanas diena
  6.janvāris plkst. 11:00 Zvaigznes diena
Sakaslejas ev.lut.draudze 24.decembris plkst. 17:00 Ziemsvētku svētvakars
  25.decembris plkst. 10:00 Ziemsvētki – Kristus piedzimšanas svētki
Saraiķu ev.lut.draudze 24.decembris plkst. 14:00 Ziemsvētki – Kristus piedzimšanas svētki
Ulmales – Labraga ev.-lut. draudze 24.decembris plkst. 16:00 Ziemsvētku dievkalpojums
Ziemupes ev.-lut. draudze 24.decembris plkst. 18:00 Ziemsvētku dievkalpojums
  8.janvāris plkst. 10:00 Zvaigznes dienas dievkalpojums
 
JELGAVAS IECIRKNIS
Annenieku ev.lut. draudze 24.decembris plkst. 16:00 Augstkalnes Mežmuižas ev.lut. draudze
  24.decembris plkst. 14:00 Kalnamuižas ev.lut.draudze
  24.decembris plkst. 16:00 Zaļenieku Zaļā ev. lut. draudze
  24.decembris plkst. 18:00 Zaļenieku Zaļā ev.lut. draudze
  25.decembris plkst. 10:00  
Augstkalnes-Mežmuižas dr. 24.decembris plkst. 14:00  
  8.janvāris plkst. 14:00  
Bērzes ev.lut. draudze 25.decembris plkst. 10:00  
  15.janvāris plkst. 10:00  
Bukaišu -Sniķeres ev.lut. draudze 24.decembris plkst. 13:30  
  1.janvāris plkst. 13:30  
Dobeles 24.decembris plkst. 16:00 ar Svēto Vakarēdienu
  24.decembris plkst. 18:00 bez Svētā Vakarēdiena
  25.decembris plkst. 12:00  
  1.janvāris plkst. 16:00  
  6.janvāris plkst. 18:00  
  8.janvāris plkst. 10:00  
Īles draudze – ZSV. DK. nenotiek   plkst.    
Jelgavas Sv. Annas ev. lut. draudze 24.decembris plkst. 16:00 Kristus piedzimšanas svētvakara dievkalpojums
  24.decembris plkst. 19:00 Kristus piedzimšanas svētvakara dievkalpojums
  25.decembris plkst. 10:00 Kristus piedzimšanas dievkalpojums. Draudzes svētdienas skolas uzvedums “Mums šodien Pestītājs dzimis!”
  26.decembris plkst. 10:00 Otro Ziemassvētku dievkalpojums ar jauno draudzes locekļu iesvēti.
  31.decembris plkst. 18:00 Vecgada dievkalpojums
  1.janvāris plkst. 10:00 Jaungada dievkalpojums
  6.janvāris plkst. 18:00 Zvaigznes dienas dievkalpojums
Jelgavas Sv. Vienības draudze 24.decembris plkst. 18:00 Ziemsvētku vakara dievkalpojums sveču gaismā
  25.decembris plkst. 10:00 Dievkalpojums ar dievgaldu.
  1.janvāris plkst. 10:00 Dievkalpojums ar dievgaldu.
  8.janvāris plkst. 10:00 Dievkalpojums ar dievgaldu.
Kalnciema Klīves evaņģēliski luteriskā draudze 24.decembris plkst. 13:00  
  25.decembris plkst. 17:00  
Lielvircavas draudze 25.decembris plkst. 14:00  
  1.janvāris plkst. 14:00  
Penkules ev.lut. draudze 24.decembris plkst. 14:00  
Priedulas – Vadakstes draudze 25.decembris plkst. 14:00 Ar Svēto Vakarēdienu
Vecauces 24.decembris plkst. 18:00  
  25.decembris plkst. 11:00  
 
KANDAVAS IECIRKNIS
Balgales ev lut dr 24.decembris plkst. 15:00 Ziemassvētku Svētvakars
  8.janvāris plkst. 13:00 Zvaiznes dienas dievkalpojums
Iģenes ev. lut. draudze 24.decembris plkst. 16:00 Ziemassvētku dievkalpojums
Kandavas ev.lut.dr. 24.decembris plkst. 18:00 Z/sv.vakara d/k.
  25.decembris plkst. 10:00 Pirmie Z/sv.
  1.janvāris plkst. 10:00 Jaungada d/k.
Ķurbes ev.lut.draudze 24.decembris plkst. 14:00  
  1.janvāris plkst. 12:00  
Mārtiņa-Dzedru evaņģēliski luteriskā draudze 24.decembris plkst. 13:00 Ziemssvētku Svētvakara dievkalpojums
Mērsraga ev.lut. draudze 24.decembris plkst. 16:00  
  8.janvāris plkst. 11:00  
Nurmes ev lut dr 24.decembris plkst. 17:00 Ziemassvētku svētvakars
  8.janvāris plkst. 10:00 Zvaigznes dienas dievkalpojums
Sātu ev.lut.dr. 24.decembris plkst. 17:00 Z/sv koncerts.
  25.decembris plkst. 11:00 Ar kora piedalīšanos.
  1.janvāris plkst. 11:00 Ar kora piedalīšanos.
  6.janvāris plkst. 0:00 nebūs
Talsu evaņģēliski luteriskā draudze 24.decembris plkst. 16:00 Ziemsvētku Svētvakara dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu
  24.decembris plkst. 19:00 Ziemsvētku Svētvakara dievkalpojums bez Svētā Vakarēdiena
  25.decembris plkst. 10:00 Pirmo Ziemsvētku dievkalpojums
  1.janvāris plkst. 10:00 Svētdienas dievkalpojums
  8.janvāris plkst. 10:00 Zvaigznes dienas dievkalpojums
Valdemārpils ev. lut. draudze 24.decembris plkst. 19:00 Ziemsvētku dievkalpojums
  1.janvāris plkst. 16:00 Jaunā gada dievkalpojums
  8.janvāris plkst. 16:00 Zvaigznes dienas dievkalpojums
Vānes ev. lut. draudze(sakristeja) 25.decembris plkst. 13:00 Svētbrīdi vadīs māc. Vilnis Auziņš
Zemītes ev.lut.dr. 24.decembris plkst. 14:00 Z/sv vakara d/k.
 
KULDĪGAS IECIRKNIS
Blīdenes ev.lut. draudze 25.decembris plkst. 16:00  
Ēdoles ev. lut. draudze 26.decembris plkst. 16:00  
Gaiķu ev.lut. draudze 26.decembris plkst. 12:00  
 
Īvandes ev.lut.draudze 24.decembris plkst. 16:00  
Kabiles draudze 24.decembris plkst. 18:00  
Kuldīgas Sv. Annas draudze 24.decembris plkst 18:00 Vārdu dievkalpojums
  25.decembris plkst 11:00 Dievkalpojums ar Dievgaldu
  1.janvāris plkst 11:00  Dievkalpojums ar Dievgaldu
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudze 24.decembris plkst. 18:00  
  25.decembris plkst. 13:00  
  31.decembris plkst. 23:00  
  1.janvāris plkst. 13:00  
Lutriņu ev.lut. draudze 24.decembris plkst. 20:00 Ziemassvētku vakara dievk.
  1.janvāris plkst. 13:00 Jaunā gada dievkalpojums
Nīgrandes Ev.lut. draudze 24.decembris plkst. 14:00 Ziemassvētku vakara dievkalpojums
Pampāļu ev.lut. draudze 24.decembris plkst. 10:00 Ziemassvētku vakara dievk.
Rendas ev. lut. draudze 24.decembris plkst. 16:00  
  8.janvāris plkst. 10:00  
Rudbāržu ev.luteriskā draudze 24.decembris plkst. 13:00 Ziemassvētku noskaņu kuplinās:Valdis Dvorovs,Svetlana Rudzīte,Endija Hansons.
Saldus M. Lutera 24.decembris plkst. 17:00 Ar Svēto Vakarēdienu
  25.decembris plkst. 10:00 Ar Svēto Vakarēdienu
  1.janvāris plkst. 10:00 Ar Svēto Vakarēdienu
  8.janvāris plkst. 10:00 Zvaigznes dienas dvk
Saldus sv.Jāņa ev.lut. draudze 24.decembris plkst. 17:00  
  25.decembris plkst. 11:00  
  31.decembris plkst. 22:00  
Skrundas ev lut draudze 24.decembris plkst. 18:00  
  25.decembris plkst. 11:00  
Usmas Sv. Pētera draudze 24.decembris plkst. 18:00  
  1.janvāris plkst. 0:30  
Vārmes Sv. Miķeļa draudze 24.decembris plkst. 16:00  
 
PILTENES IECIRKNIS
Dundagas ev.lut. draudze 24.decembris plkst. 18:00 Kristus piedzimšanas svētku svētvakars. Piedalās: Dundagas kultūras pils jauktais koris, Dundagas vidusskolēnu ansamblis, klarnetists Valters Napskis
  25.decembris plkst. 11:00 Kristus piedzimšanas svētki
  1.janvāris plkst. 11:00 Jaungada diena/Jēzus vārda došanas diena
  6.janvāris plkst. 18:00 Zvaigznes diena
Ģipkas ev. lut. draudze 24.decembris plkst. 19:30 Ģipkas ev. lut draudzē Ziemassvētkos pl. 19.00 līdz Dievkalpojumam 19.30 Draudzes priekšnieks Valdis Rande pateisies iedzīvotājiem par atbalsu kapsētas sakopšanos darbos un ziedojumiem.Pēc tam draudzes ērģelniece Ilze Rūsa atskaņos un dziedās senās Ziemassvētku dziesmas
Kolkas ev.lut. draudze 24.decembris plkst. 16:00 Kristus piedzimšanas svētku svētvakars
  25.decembris plkst. 14:00 Kristus piedzimšanas svētki
  1.janvāris plkst. 14:00 Jaunā gada diena, Jēzus vārda došanas diena
Landzes ev. lut. draudze 26.decembris plkst. 12:00 Otrie Ziemsvētki / Kristus piedzimšanas svētku dievkalpojums
Mazirbes ev. lut. draudze 24.decembris plkst. 18:00 Kristus piedzimšanas svētvakara dievkalpojums
  25.decembris plkst. 11:00 Kristus piedzimšanas svētku dievkalpojums
  31.decembris plkst. 18:00 Jaungada diena/ Jēzus vārda došanas diena
  1.janvāris plkst. 11:00 Zvaigznes dienas dievkalpojums
  8.janvāris plkst. 11:00 Vecgada dienas dievkalpojums
Piltenes ev. lut. draudze 24.decembris plkst. 18:00 Kristus piedzimšanas svētvakara dievkalpojums
  25.decembris plkst. 10:00 Kristus piedzimšanas svētku dievkalpojums
  1.janvāris plkst. 10:00 Jaungada diena/ Jēzus vārda došanas diena
  8.janvāris plkst. 10:00 Zvaigznes dienas dievkalpojums
Puzes evaņģēliski luteriskā draudze 24.decembris plkst. 13:00 Puzes baznīcā
  1.janvāris plkst. 11:00 Puzes baznīcā
  8.janvāris plkst. 11:00 Diakonijas centrā Puzes pagastā
Spāres ev.lut draudze 24.decembris plkst. 19:00 Ziemassvētku vakara Dievkalpojums. Piedalīsies Pastendes sieviešu vokālais ansamblis “‘Harmonija”.
  8.janvāris plkst. 10:00 Zvaidznes dienas Dievkalpojums, piedalīsies Spāres sieviešu vokālais ansamblis “Varavīksne”.
Ugāles ev.-lut. draudze 24.decembris plkst 19:00  
  25.decembris plkst 10:00  
Užavas ev. lut. draudze 24.decembris plkst. 13:00 Kristus piedzimšanas svētvakara dievkalpojums
  8.janvāris plkst. 13:00 Zvaigznes dienas dievkalpojums
Ventspils ev. lut. draudze 24.decembris plkst. 16:00 Īpaši gaidītas ģimenes ar bērniem
  25.decembris plkst. 12:00  
  31.decembris plkst. 18:00  
  1.janvāris plkst. 12:00