J.Spudas kopā ar Jelgavas iecirkņa prāvestu O.Laugali,stādot Glika ozolu Vecaucē, 2022.gads

Diakona un martira Stefana dienā, 26.decembrī,  Liepājas bīskaps Hanss Martins Jensons diakona amatā ordinēs evaņģēlistu Jāni Spudas. Ordinācija notiks svētku dievkalpojumā plkst.15:00 Liepājas Svētās Trīsvienības katedrālē.

Jāni Spudas (dzim. 1977.g.) Garīgo darbinieku eksaminācijas komisija evaņģēlista amatā apstiprināja 2017.gadā. Evaņģēlista solījumu J.Spudas devis 2017.gada 3.decembrī, uzsākot kalpošanu Jelgavas iecirknī.  Kalpošanā nosūtīts iecirkņa prāvesta Oskara Laugaļa rīcībā un pārraudzībā.

Liepājas diecēzē līdz šim diakona amatā kalpo Uldis Žabris un Kaspars Lauris (abi Grobiņas iecirknī) – ordinēti 2021.gada Svētā Labrenča jeb Laurencija dienā Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē un Andris Kļaviņš ordinēts tajā pašā dienā gadu vēlāk Jelgavas Sv.Annas prokatedrālē. A.Klaviņš un turpmāk arī J.Spudas kalpos palīgbīskapa U.Gailīša pārraudzībā.  

Diakona amats ir sena tradīcija Baznīcā un tam ir savas saknes jau no pirmās draudzes Jeruzalemē. Diakona pienākumos ietilpst kalpot un palīdzēt draudzes mācītājam un bīskapiem liturģijā, dievgalda izdalīšanā, sprediķot, sludināt evaņģēliju, kā arī veltīt sevi žēlastības darbiem.