Janvārī aizlūgsim par ārmisiju – īpaši par LELB misiju Indijā, par diecēzes draudžu māsu draudžu attiecībām, par māsu diecēzes attiecībām ar anglikāņu Fortvortas diecēzi Teksasā un lūgsim par kristiešu vienotību.

*No 18. līdz 25. janvārim notiek ikgadējā starptautiskā Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību.

8. janvārī/ svētdienā pēc Zvaigznes dienas kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par  prāvestu Oskaru Laugali un viņa kalpošanu Jelgavas iecirknī, Dobeles – Auces mācītāja kalpošanas vietā, kurā ietilpst Dobeles, Bukaišu – Sniķeres, Penkules, Vecauces un Īles draudzes.

15. janvārī/ 2. svētdienā pēc Zvaigznes dienas –  kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par mācītāju Martinu Sammu un draudzēm, kurās viņš kalpo – Skrundas, Rudbāržu un Ilmājas draudzēm.

22. janvārī/ 3. svētdienā pēc Zvaigznes dienas –  kopā ar LELB  draudzēm lūgsim par mācītāju Raiti Šēneru un viņa kalpošanu Liepājas Lutera mācītāja kalpošanas vietā, kurā ietilpst Liepājas Lutera un Gramzdas draudzes.

29. janvārī/ 4. svētdienā pēc Zvaigznes dienas – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par palīgbīskapu Uldi Gailīti un viņa kalpošanu  Jelgavas Svētās Annas prokatedrālē un Dalbes draudzē.

 

8. janvārī/ svētdienā pēc Zvaigznes dienas dievkalpojuma tiešraide plkst. 10:00, no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles (https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze)

15. janvārī/ 2. svētdienā pēc Zvaigznes dienas dievkalpojuma tiešraide plkst. 10:00,  no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles (https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze)

22. janvārī/ 3. svētdienā pēc Zvaigznes dienas dievkalpojuma tiešraide plkst. 10:00, no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles (https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze)

29. janvārī/ 4. svētdienā pēc Zvaigznes dienas Jelgavas Sv.Annas prokatedrāles dienas (2023.gada 21.janvāra) dievkalpojuma ieraksts plkst. 12:00 LTV1 (REplay.lv (lsm.lv)