Februārī aizlūgsim par jauniem aicinājumiem garīdznieka amatā un dažādās kalpošanās, un par viņu sagatavošanu. Lūgsim par Lutera Akadēmiju un par Svētā Gregora izglītības centru – lai viss darbotos un attīstītos ar Dieva svētību.

5. februārī/Septuagesima – trešā svētdiena pirms Gavēņa laika – kopā ar LELB draudzēm lūgsim par māc. Ati Freipiču un viņa kalpošanu Grobiņas mācītāja kalpošanas vietā un par draudzēm, kuras tajās ietilpst – Grobiņas, Durbes un Saraiķu draudzēm, kā arī par Griezes draudzi.

12. februārī/ Sexagesima – otrā svētdiena pirms Gavēņa laika – kopā ar LELB draudzēm lūgsim par māc. Raimondu Mežiņu un viņa kalpošanu Svētā Gregora izglītības centrā, Saldus M. Lutera, Grīvaišu, Kursīšu, Rubas, Jaunauces un Priedulas – Vadakstes draudzēs.

19. februārī/ Estomihi – svētdiena pirms Gavēņa laika – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par prāvestu  Aināru Jaunskalži, viņa kalpošanu Grobiņas  iecirknī, Rucavas mācītāja kalpošanas vietā un par draudzēm, kuras tajās ietilpst –Rucavas, Dunikas,  Jūrmalciema Nācaretes, Muitnieku un  Nīcas draudzēm.

26. februārī/Invocabit – Gavēņa laika pirmā svētdiena – kopā ar LELB draudzēm lūgsim par palīgmāc. Didzi Olti un viņa kalpošanu Dundagas mācītāja kalpošanas vietā un par draudzēm, kuras tajās ietilpst – Dundagas, Ģipkas un Kolkas draudzēm.

5. februārī plkst.10:00 – Septuagesima/ trešās svētdienas pirms Gavēņa laika dievkalpojuma tiešraide no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles (https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze)

12. februārī plkst.10:00 – Sexagesima/ otrās svētdienas pirms Gavēņa laika dievkalpojuma, pieminot somu jēgeru 105. gadadienu (kopš devās brīvības cīņās no Liepājas Sv.Trīsvienības baznīcas),   tiešraide no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles (https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze)

19. februārī plkst.10:00 – Estomihi/ svētdienas pirms Gavēņa laika dievkalpojuma tiešraide no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles (https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze)

26. februārī plkst.10:00 – Invocabit/ Gavēņa laika pirmās svētdienas dievkalpojuma tiešraide no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles (https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze)