Šogad – 24.janvārī LELB Bīskapu kolēģija pieņēma lēmumu uzņemt Denisu Svenfeltu (Dennis Erik Mikael Svenfelt) garīdznieku sarakstā palīgmācītāja pakāpē, kalpošanai Liepājas diecēzē. 12.februāra svētdienas dievkalpojumā palīgmācītājs D.Svenfelts saņēma bīskapa Hansa Martina Jensona svētību kalpošanai kā diecēzes vikāram.

D.Svenfelts (dzim.1995) nāk no zviedriski runājošas minoritātes Somijā, dzīvojis Somijas Rietumu krastā (Österbotten reģionā). Ir ieguvis maģistra grādu teoloģijā (Åbo Akademi University, 2020) un ir ordinēts Somijas evaņģēliski luteriskajā baznīcā, Porvo (Borgå) diecēzes katedrālē 2021.gada 21.martā. Kopš šī gada janvāra vidus dzīvo Liepājā – Svētās Trīsvienības katedrāles namā.

Bīskapa aicinājumā viņam uzticēta kalpošana piecās jomās: palīdzēt uzturēt lūgšanu dzīvi katedrālē; aicināt un uzņemt tūristus dievnamā; noturēt dievkalpojumus arī angļu un zviedru valodās; būt par atbalstu, uzņemot viesus, kas katedrālē un tās namā meklē garīgo stiprinājumu un darboties misijas kalpošanā.

Somijas kristīgā organizācija LFF (Laestadianernas Fridsföreningars Förbund r.f.) nodrošina D.Svenfelta atalgojumu šai kalpošanai.

Bīskaps savā uzrunā palīgmācītājam Denisam citēja Jēzus vārdus: “Pļaujamā daudz, bet pļāvēju maz. Tāpēc lūdziet pļaujas Kungu, lai Viņš izsūta strādniekus Savā pļaujamā.” (Mt. 9:37-38) Un teica viņam: “Tu esi atbilde uz daudzām lūgšanām pļaujas Kungam un ar prieku un pateicību uzņemu Tevi Liepājas diecēzes garīdznieku komandā.”


D.Svenfelts saņēma bīskapa svētību kalpošanas uzsākšanai dievkalpojumā – 12.februārī, kurā tika atzīmēta arī Somijas jēgeru 105.gadadiena kopš jēgeri deva svinīgo zvērestu Somijas likumīgajai valdībai un iesvētīja karogu, kas kļuva par pirmo neatkarīgās Somijas militāro vienību karogu. Dievkalpojumā piedalījās Somijas vēstniece Anne Salorante un vēstniecības darbinieki, kā arī Somijas žurnāla PAROLEn redaktors Jukka Knuuti un Jēgeru 27.bataljona tradīciju biedrības valdes loceklis Kari Heiskanen. Dievkalpojuma ieraksts apskatāms šeit: https://fb.watch/iJGRmj18lc/