Marta mēnesī aizlūgsim: par jaunās paaudzes garīgo audzināšanu, par draudžu kalpošanu bērniem un jauniešiem, par Svētdienas skolām, īpaši par plānoto Svētdienas skolu sadraudzības pasākumu 6.maijā Liepājā.

5.martā/ Reminiscere – Gavēņa laika otrajā svētdienā – kopā ar LELB draudzēm lūgsim par māc. Rolandu Radziņu un viņa kalpošanu Iecavas mācītāja kalpošanas vietā un par draudzēm, kuras tajā ietilpst – Iecavas, Salgales, Mežotnes un Codes draudzēm.

12.martā/ Oculi – Gavēņa laika trešajā svētdienā – kopā ar LELB draudzēm lūgsim par māc. Andi Ķīviču un viņa kalpošanu Talsu, Iģenes, Ķurbes un Valdemārpils draudzēs.

19.martā/ Laetare – Gavēņa laika ceturtajā svētdienā – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par māc. Māri Ludviku un par viņa kalpošanu Talsu un Mārtiņa (Dzedru) draudzēs.

26.martā/Judica – Ciešanu laika pirmajā svētdienā – kopā ar LELB draudzēm lūgsim par māc. Martinu Sammu  un viņa kalpošanu Skrundas, Ilmājas un Rudbāržu draudzēs.

5. martā plkst.10:00 – Reminiscere/ Gavēņa laika otrās svētdienas dievkalpojuma tiešraide no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles (https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze )

12. martā plkst.10:00 – Oculi/ Gavēņa laika trešās svētdienas dievkalpojuma tiešraide no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles  (https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze)

19. martā plkst.10:00 – Laetare/ Gavēņa laika ceturtās svētdienas dievkalpojuma tiešraide no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles  (https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze )

26. martā plkst.10:00 – Judica/ Ciešanu laika pirmās svētdienas dievkalpojuma tiešraide no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles (https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze)