Aprīlī lūgsim par svētīgu Lieldienu svētku svinēšanu draudzēs un ģimenēs. Lai izpratne par Lieldienu vēsti – Kristus uzvaru pār nāvi vairojas sabiedrībā. Īpaši lūgsim par Ukrainas tautu, kurai nākas svinēt Lieldienas kara apstākļos vai bēgļu gaitās.

2. aprīlī/ Ciešanu laika otrajā svētdienā/Palmarum – Palmu svētdienā – kopā ar LELB draudzēm lūgsim par prāv. Kārli Irbiun viņa kalpošanu Mazirbes rekolekciju centrā, Mazirbes un Miķeļtorņa draudzēs un kalpošanas nodrošināšanu Piltenes, Užavas un Landzes draudzēs.

9. aprīlī/ Kristus augšāmcelšanās svētku svētdienā/ Lieldienās – kopā ar LELB draudzēm lūgsim par prāv. Oskaru Laugaliun un viņa kalpošanu Jelgavas iecirknī, Dobeles – Auces mācītāja kalpošanas vietā, kurā ietilpst Dobeles, Bukaišu – Sniķeres, Penkules, Vecauces un Īles draudzes.

16. aprīlī/ Baltajā svētdienā/ Quasi modo geniti – kopā ar LELB draudzēm lūgsim par palīgmāc. Mārtiņu Burke-Burkevicu, viņa kalpošanu Kuldīgas Sv. Annas mācītāja kalpošanas vietā, kurā arī  ietilpst Īvandes, Ēdoles, Lipaiķu draudzes un viņa kalpošanu zemessardzē. 

23. aprīlī/Lieldienu trešajā svētdienā svētdienā/ Misericordia Domini – kopā ar LELB draudzēm lūgsim par māc. Raimondu Mežiņuun viņa kalpošanu Svētā Gregora izglītības centrā, Saldus M. Lutera, Grīvaišu, Kursīšu, Rubas, Jaunauces un Priedulas – Vadakstes draudzēs.

30. aprīlī/ Lieldienu ceturtajā svētdienā/ Jubilate – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par māc. Aldi Pavloviču un viņa kalpošanu Ventspils un Rindas draudzēs.

2.aprīlī plkst.10:00 – Palmarum (Pūpolu svētdiena)/ Ciešanu laika otrās svētdienas dievkalpojuma tiešraide no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles  (https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze

6. aprīlī plkst.18:00 – Viridum/ Zaļās ceturtdienas dievkalpojuma tiešraide no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles  (https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze

7. aprīlī plkst.11:00 – Pasha/ Lielās Piektdienas dievkalpojuma tiešraide no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles (https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze

9. aprīlī plkst.10:00 – Kristus augšāmcelšanās svētki/ Lieldienu dievkalpojuma tiešraide no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles  (https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze

16. aprīlī plkst.10:00 – Quasi modo geniti/ Baltās svētdienas dievkalpojuma tiešraide no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles  (https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze

23. aprīlī plkst.10:00 – Misericordia Domini/ Lieldienu trešās svētdienas dievkalpojuma tiešraide no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles (https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze

30. aprīlī plkst.10:00 – Jubilate/ Lieldienu ceturtās svētdienas dievkalpojuma tiešraide no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles (https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze