BAUSKAS IECIRKNIS
Bārbeles 9.aprīlī plkst. 16:00 Plus koncerts
Bauskas draudze 6.aprīlī plkst. 18:30 Zaļā ceturtdiena
  7.aprīlī plkst. 10:00 Lielā piektdiena
  9.aprīlī plkst. 6:00 Kristus Augšāmcelšanās svētki
  9.aprīlī plkst. 10:00 Krīsus Augšāmcelšanās svētki
  10.aprīlī plkst. 10:00 Otrās lieldienas
  16.aprīlī plkst. 10:00 Baltā svētdiena
Budbergas Sv. Pāvila draudze 10.aprīlī plkst. 15:00 Lieldienas – Kristus augšamcelšanās svētki.
Salgales ev.lut.draudze 6.aprīlī plkst. 18:00 Zaļās ceturtdienas DK
  7.aprīlī plkst. 16:00 Lielās piektdienas DK
  9.aprīlī plkst. 8:00 Lieldienu DK
Valles 9.aprīlī plkst. 14:00 Pēc dievaklpojuma koncerts
Vecsaules ev.lut.draudze 9.aprīlī plkst. 12:00  
Vecumnieku 6.aprīlī plkst. 19:00  
  7.aprīlī plkst. 10:00 Pēc dievkalpojuma krusta ceļš
  8.aprīlī plkst. 22:00  
  9.aprīlī plkst. 10:00  
GROBIŅAS IECIRKNIS
Aizputes evanģēliski luteriskā draudze 7.aprīlī plkst. 12:00 Aizputē Kalvenes ielā 38a
  9.aprīlī plkst. 8:00 Aizputē Kalvenes ielā 38a
  9.aprīlī plkst. 13:00 Valtaiķu baznīcā
Dunikas ev.lut.draudze 9.aprīlī plkst. 14:00 Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu
Durbes 6.aprīlī plkst. 16:00 Lielās Ceturtdienas dievkalpojums
  7.aprīlī plkst. 11:00 Kristus Ciešanu dievkalpojums ar krusta pagodināšanu
  9.aprīlī plkst. 9:00 Lieldienu rīta dievkalpojums
Gramzdas ev.lut.draudze 9.aprīlī plkst. 15:00 Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums
Grobiņas 6.aprīlī plkst. 18:00 Lielās ceturtdienas dievkalpojums
  7.aprīlī plkst. 13:30 Krusta ceļš baznīcā
  7.aprīlī plkst. 15:00 Kristus ciešanu dievkalpojums ar krusta pagodināšanu
  8.aprīlī plkst. 23:00 Lieldienu nakts vigīlija ar kristībām, uguns un ūdens svētīšanu.
  9.aprīlī plkst. 11:00 Lieldienu rīta dievkalpojums
Jūrmalciema Nācaretes ev. lut. draudze 6.aprīlī plkst. 14:00  
  9.aprīlī plkst. 11:00  
Klosteres Sv.Pētera evanģēliski luteriskā draudze 9.aprīlī plkst. 11:00 Klosteres Sv.Pētera baznīcā
Krūtes-Bārtas ev.lut.draudze 7.aprīlī plkst. 14:00 Lielās Piektdienas dievkalpojums
  9.aprīlī plkst. 14:00 Kristus augšāmcelšanās svētku dievkalpojums
Liepājas Brāļu ev. lut. draudze 7.aprīlī plkst. 14:00  
  9.aprīlī plkst. 14:00  
Liepājas Lutera ev.lut. draudze 6.aprīlī plkst. 18:00 Zaļās ceturtdienas dievkalpojums
  7.aprīlī plkst. 11:00 Lielās piektdienas dievkalpojums
  9.aprīlī plkst. 7:00 Lieldienu rīta dievkalpojums
  9.aprīlī plkst. 11:00 Kristus Augšamcelšanās svētku dievkalpojums
  16.aprīlī plkst. 11:00 Baltās svētdienas dievkalpojums
Liepājas Svētās Trīsvienības ev.lut.draudze 6.aprīlī plkst. 11:00 Viridum – Zaļā Ceturtdiena
        Eļļas svētīšanas un mācītāju ordinācijas solījuma atjaunošanas dievkalpojums
  6.aprīlī plkst. 18:00 Viridum – Zaļā Ceturtdiena
        Draudzes svētku dievkalpojums
  7.aprīlī plkst. 10:00 Pasha – Lielā Piektdiena
        dievkalpojums
  7.aprīlī plkst. 17:00 Ekumēniskais “Krusta ceļš” no Liepājas Svētā Trīsvienības katedrāles līdz Sv.Jāzepa katedrālei
  8.aprīlī plkst. 21:30 Klusā Sestdiena – Lieldienu Vigīlija
  9.aprīlī plkst. 10:00 Kristus Augšāmcelšanās svētki – Lieldienas
        Lieldienu svētku dievkalpojums
  10.aprīlī plkst. 10:00  
Muitnieku ev. lut. draudze 7.aprīlī plkst. 14:00  
  9.aprīlī plkst. 14:00  
Nīcas ev.lut.draudze 7.aprīlī plkst. 12:00 Lielās Piektdienas dievkalpojums
  9.aprīlī plkst. 14:00 Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums
Pāvilostas sv.Pētera un Pāvila ev.lut. draudze 4.aprīlī plkst. 19:00 Dievkalpojums
  5.aprīlī plkst. 19:00 Dievkalpojums
  6.aprīlī plkst. 19:00 Viridum – Zaļā ceturtdiena
  6.aprīlī plkst. 19:00 Viridum – Zaļā ceturtdiena
  7.aprīlī plkst. 15:00 Pasha – Lielā piektdiena. Krusta godināšana 15:00 Sakaslejā
  8.aprīlī plkst. 21:00 Nakts vigīlija 21:00
  9.aprīlī plkst. 10:00 Kristus augšāmcelšanās svētki – Lieldienas
Rucavas ev.lut.draudze 6.aprīlī plkst. 18:00 Zaļajā Ceturtdienā – Kunga pēdējo vakariņu dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu
  7.aprīlī plkst. 11:00 Lielajā Piektdienā – Kunga Ciešanu dievkalpojums
  7.aprīlī plkst. 14:30 Krusta ceļš
  8.aprīlī plkst. 18:00 Lieldienu vigīlija (Kristību solījuma atjaunošana, Svētais Vakarēdiens)
  9.aprīlī plkst. 11:00 Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu
  10.aprīlī plkst. 11:00 Kristus Augšāmcelšanās svētku otrajā dienā dievkalpojums bērniem (ar Svēto Vakarēdienu)
  16.aprīlī plkst. 11:00 Baltās svētdienas dievkalpojums ar Svēto Vakaredienu
Sakaslejas draudze 6.aprīlī plkst. 19:00 Viridum – Zaļā ceturtdiena Pāvilostā
  7.aprīlī plkst. 15:00 Pasha – Lielā piektdiena. Krusta godināšana.
  8.aprīlī plkst. 21:00 Nakts vigīlija Pāvilostā.
  9.aprīlī plkst. 7:00 Kristus augšāmcelšanās svētki – Lieldienas
Ulmales – Labraga ev.-lut.draudze 9.aprīlī plkst. 12:00 Kristus augšāmcelšanās svētki – Lieldienas
Ziemupes ev.-lut. draudze 9.aprīlī plkst. 10:00  Kristus augšāmcelšanās svētki – Lieldienas
JELGAVAS IECIRKNIS
Annenieku ev.lut.draudze 9.aprīlī plkst. 14:00 Kristus augšāmcelšanās svētki – Lieldienas
Augstkalnes – Mežmuižas ev.lut.draudze 9.aprīlī plkst. 16:15 Kristus augšāmcelšanās svētki – Lieldienas
Bērzes ev.lut. draudze 10.aprīlī plkst. 10:00 Otro Lieldienu dievkalpojums ar Svēto vakarēdienu
Bukaišu ev. lut. draudze 7.aprīlī plkst. 14:00 Lielās piektdienas dievkalpojums
  9.aprīlī plkst. 14:00 Lieldienu dievkalpojums
Dalbes draudze 9.aprīlī plkst. 14:00 Lieldienu dievkalpojums
Dobeles ev. lut. draudze 6.aprīlī plkst. 18:00 Zaļās ceturtdienas dievkalpojums
  7.aprīlī plkst. 10:00 Lielās piektdienas dievkalpojums
  8.aprīlī plkst. 18:00 Vadīta iztēles lūgšana.
  9.aprīlī plkst. 10:00 Lieldienu dievkalpojums
Jelgavas Sv. Annas ev. lut. draudze 6.aprīlī plkst. 18:00 Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums
  5.aprīlī plkst. 11:00 Mācītāju ordinācijas solījuma un eļļu iesvētīšanas dievkalpojums
  7.aprīlī plkst. 11:00 Lelās Piektdienas dievkalpojums
  7.aprīlī plkst. 12:30 Ekumēniskais Krusta ceļš pa Jelgavu. Sākums no mūsu dievnama.
  8.aprīlī plkst. 23:00 Nakts vigīlija ar katehūmenu kristībām.
  9.aprīlī plkst. 10:00 Kristus augšāmcelšanās svētki – Lieldienas
  10.aprīlī plkst. 10:00 Otro Lieldienu dievkalpojums
Jelgavas Sv. Vienības ev. lut. draudze 6.aprīlī plkst. 18:00 Zaļās ceturtdienas dievkalpojums ar dievgaldu
  7.aprīlī plkst. 18:00 Lielās piektdienas dievkalpojums
  9.aprīlī plkst. 10:00 I Lieldienu dievkalpojums ar dievgaldu
Kalnamuižas ev.lut.draudze 9.aprīlī plkst. 8:00 Kristus augšāmcelšanās svētki – Lieldienas
Penkules ev.lut. draudze 9.aprīlī plkst. 10:00  
Vecauces ev.lut. draudze 7.aprīlī plkst. 18:00  
  9.aprīlī plkst. 11:00  
Zaļenieku (Zaļā) ev.lut.draudze 7.aprīlī plkst. 10:00 Lielās piektdienas dievkalpojums
  9.aprīlī plkst. 10:00 Kristus augšāmcelšanās svētki – Lieldienas
KANDAVAS IECIRKNIS
Ārlavas evaņģēliski luteriskā draudze 7.aprīlī plkst. 14:30 Lielās Piektdienas dievkalpojums
  9.aprīlī plkst. 14:30 Dievkalpojums Kristus augšāmcelšanās svētkos
Kaltenes ev. lut. draudze 7.aprīlī plkst. 16:00 Lielās Piektdienas dievkalpojums
  9.aprīlī plkst. 8:00 Lieldienu dievkalpojums
Kandavas ev.lut.draudze 6.aprīlī plkst. 18:00 Zaļās cet.d/k.
  7.aprīlī plkst. 10:00 Lielās Piektd.d/k.
  9.aprīlī plkst. 10:00 Lieldienu d/k.
Ķurbes ev.lut.draudze 9.aprīlī plkst. 12:00  Lieldienu dievkalpojums
Mērsraga ev .lut. draudze 7.aprīlī plkst. 14:00 Lielās piektdienas dievkalpojums
  9.aprīlī plkst. 11:00 Lieldienu dievkalpojums
Sabiles ev. lut. draudze 7.aprīlī plkst. 13:00 Lielās piektdienas dievkalpojums
  9.aprīlī plkst. 13:00 Lieldienu dievkalpojums
Sātu ev.lut.dr. 6.aprīlī plkst. 18:00 Zaļās Cet.d/k.
  7.aprīlī plkst. 11:00 Lielās Piektd.d/k.
  9.aprīlī plkst. 11:00 Lieldienu d/k.
Stendes ev.lut.draudze 9.aprīlī plkst. 15:30 Lieldienu dievkalpojums
Strazdes ev. lut. draudze 9.aprīlī plkst. 8:00 Lieldienu dievkalpojums
Talsu evaņģēliski luteriskā draudze 6.aprīlī plkst. 18:30  
  7.aprīlī plkst. 10:00  
  9.aprīlī plkst. 6:00  
  9.aprīlī plkst. 10:00  
Tukuma evaņģēliski luteriskā draudze 6.aprīlī plkst. 18:00 Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums
  7.aprīlī plkst. 11:00 Lielās Piektdienas dievkalpojums
  8.aprīlī plkst. 22:00 Lieldienu nakts dievkalpojums ar Tezē dziedājumiem
  9.aprīlī plkst. 11:00 Dievkalpojums Kristus augšāmcelšanās svētkos
Valdemārpils ev. lut. draudze 7.aprīlī plkst. 10:00 Lielās Piektdienas meditatīvs dievkalpojums
  9.aprīlī plkst. 10:00 Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums
Vānes ev. lut. draudze 9.aprīlī plkst. 13:00 Dievkalpojumu vadīs māc. V. Auziņš. Muzicēs vijolnieks E Ziņģe.
Vānes ev.lut.dr. 9.aprīlī plkst. 13:00 Lieldienu d/k.
Zemītes ev.lut.dr. 9.aprīlī plkst. 15:00 Lieldienu d/k.
KULDĪGAS IECIRKNIS
Blīdenes ev.lut. draudze 9.aprīlī plkst. 15:00  
Ēdoles ev.lut.draudze 10.aprīlī plkst. 11:00  
Gaiķu ev.lut. draudze 7.aprīlī plkst. 12:00  
  10.aprīlī plkst. 12:00  
Griezes 7.aprīlī plkst. 9:00 Lielās Piektdienas dievkalpojums
  10.aprīlī plkst. 11:00 Lieldienu dievkalpojums
ĪVANDES.ev.lut.draudze 9.aprīlī plkst. 11:00  
Kabiles draudze 9.aprīlī plkst. 10:00  
Kuldīgas Sv. Annas draudze 4.aprīlī plkst. 18:00  
  5.aprīlī plkst. 18:00  
  6.aprīlī plkst. 18:00  
  7.aprīlī plkst. 11:00 Svēto Rakstu lasījumi baznīcā, sākums 19.00 Lielās Piektdienas vakarā līdz Klusās Sestdienas 6.00 no rīta
  9.aprīlī plkst. 8:00 pēc dievkalpojuma sadraudzības mielasts draudzes namā. Visi laipni gaidīti!
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudze 5.aprīlī plkst. 18:00  
  6.aprīlī plkst. 18:00  
  7.aprīlī plkst. 18:00  
  8.aprīlī plkst. 18:00  
  9.aprīlī plkst. 7:00  
Lutriņu ev.lut.draudze 9.aprīlī plkst. 7:00 Lieldienu dievkalpojums
Nīgrandes ev.lut.draudze 9.aprīlī plkst. 11:00 Lieldienu dievkalpojums
Pampāļu ev.lut.draudze 9.aprīlī plkst. 13:00  
Priedulas-Vadakstes draudze 9.aprīlī plkst. 14:00 Kristus augšāmcelšanās dvk
Rendas ev. lut. draudze 7.aprīlī plkst. 12:00  
  9.aprīlī plkst. 10:00  
Saldus M. Lutera draudze 6.aprīlī plkst. 18:00 Zaļās Ceturtdienas dvk
  7.aprīlī plkst. 17:30 Lielās Piektdienas dvk ar krusta godināšanu
  9.aprīlī plkst. 10:00 Kristus augšāmcelšanās dvk
Saldus sv.Jāņa ev.lut. draudze 6.aprīlī plkst. 19:00  
  7.aprīlī plkst. 15:00  
  8.aprīlī plkst. 21:00  
  9.aprīlī plkst. 11:00  
  16.aprīlī plkst. 11:00  
Vārmes Sv. Miķeļa draudze 9.aprīlī plkst. 10:00  
PILTENES IECIRKNIS
Dundagas draudze 9.aprīlī plkst. 11:00 Kristus augšāmcelšanās svētku dievkalpojums
  8.aprīlī plkst. 18:00 Grēksūdzes svētbrīdis
  7.aprīlī plkst. 12:00 Lielās piektdienas dievkalpojums
  7.aprīlī plkst. 19:00 Zaļās ceturdienas dievkalpojums
Ģipkas draudze 9.aprīlī plkst. 12:45 Kristus augšāmcelšanās svētku dievkalojums
Kolkas draudze 9.aprīlī plkst. 9:00 Kristus augšāmcelsānās dievkalpojums
LANDZES DRAUDZE 10.aprīlī plkst. 12:00 Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums Otrajās Lieldienās
MAZIRBES DRAUDZE 6.aprīlī plkst. 19:00 Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums
  7.aprīlī plkst. 12:00 Lielās Piektdienas dievkalpojums
  8.aprīlī plkst. 22:00 Lieldienu sagaidīšanas dievkalpojums
  9.aprīlī plkst. 11:00 Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums
PILTENES DRAUDZE 9.aprīlī plkst. 10:00 Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums
Rindas draudze 7.aprīlī plkst. 18:00 Pasha – Lielā Piektdiena
  9.aprīlī plkst. 11:00 Kristus augšāmcelšanās svētki – Lieldienas
Spāres ev.lut. draudze 9.aprīlī plkst. 10:00 Lieldienu Dievkalpojums
UŽAVAS DRAUDZE 9.aprīlī plkst. 13:00 Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums
Ventspils ev.lut. draudze 6.aprīlī plkst. 18:00  
  7.aprīlī plkst. 10:00 Krusta ceļš
  7.aprīlī plkst. 15:00 Dievkalpojums
  8.aprīlī plkst. 18:00 Bikts svētbrīdis
  8.aprīlī plkst. 23:00 Lieldienu nakts dievkalpojums
  9.aprīlī plkst. 8:00 1.Lieldienu dievkalpojums
  10.aprīlī plkst. 10:00 2.Lieldienu dievkalpojums