Maijā aizlūgsim: 

Par mūsu mātēm –  pateicībā par viņu mīlestību un rūpēm, lūdzam, dod viņām prieku un gandarījumu.

Par mūsu ģimenēm – uzturi, stiprini un sargā viņas ar mīlestības saitēm un Tavu klātbūtni.

Par mūsu Māti Baznīcu –  lai Dievs caur viņu turpina sniegt mums garīgo aprūpi.

7.maijā – Cantate/Lieldienu 5. svētdienā  – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par mācītāju Romanu Kurpnieku – Loginu un draudzēm, kurās viņš kalpo –  Apriķu, Aizputes, Pāvilostas Sv.Pāvila un Pētera un Sakaslejas draudzēm.

14.maijā  Rogate /Lieldienu 6. svētdienā  kopā ar LELB draudzēm lūgsim par prāvestu Robertu Otomeru un viņa kalpošanu Bauskas iecirknī, Vecumnieku mācītāja kalpošanas vietā un par draudzēm, kuras tajā ietilpst – Vecumnieku, Valles un Bārbeles draudzēm.

21.maijā  Exaudi /Lieldienu 7. svētdienā – kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par mācītāju Jāni Saulīti un viņa kalpošanu Jaunpils, Džūkstes, Lestenes, Pūres un Dzirciema draudzēs.

28. maijā  Svētā Gara svētku/ Vasarsvētku svētdienā – kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par mācītāju Jāni Tālumu un viņa kalpošanu Jaunsaules, Vircavas un Bērzes draudzēs.

 

 

7.maijā plkst.10:00 – Cantate/Lieldienu 5. svētdienas dievkalpojuma tiešraide no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles  (https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze

14.maijā plkst.10:00 – Rogate /Lieldienu 6. svētdienas dievkalpojuma tiešraide no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles (https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze

21.maijā plkst.10:00 – Exaudi /Lieldienu 7. svētdienas dievkalpojuma tiešraide no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles  (https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze

28.maijā plkst.10:00 – Svētā Gara svētku/ Vasarsvētku svētdienas dievkalpojuma tiešraide no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles  (https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze