Tad nu es pamācu tevi vispirms turēt lūgšanas, pielūgšanas, aizlūgšanas, pateicības lūgšanas par visiem cilvēkiem, par valdniekiem un visiem, kas ir augstā amatā, lai mēs dzīvotu mierīgu un klusu dzīvi visā dievbijībā un cienībā. Tas ir labi un patīkami Dieva, mūsu Pestītāja, priekšā, kas grib, lai visi cilvēki tiek izglābti un nāk pie patiesības atziņas.  

/1 Tim.2:1-4/

Kā mūs aicina apustulis Pāvils, aizlūgsim “par visiem cilvēkiem, par valdniekiem un visiem kas ir augstā amatā”. Arī par jaunievēlēto prezidentu, kā mēs lūdzam par visiem kas ir augstā amatā, lai viņš dzīvotu un pildītu sava amata pienākumus saskaņā ar Dieva likumiem.

Aizlūgumi

Aizlūgsim par bērniem un viņu drošību, par apsardzību viņu ikdienas gaitās. Par gudrību vecākiem kā garīgi audzināt un palīdzēt saviem bērniem kļūt par dievbijīgiem  cilvēkiem. Aizlūgsim arī  par jauniešiem, absolventiem un tiem, kas izvēlas turpmāko studiju virzienu.

4.jūnijā  Trinitatis/ Trīsvienības svētku  svētdienā  kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par mācītāju Kārli Puķīti, un viņa kalpošanu Priekules mācītāja kalpošanas vietā, kurā ietilpst Priekules, Bātes – Vaiņodes, Embūtes un Bunkas draudzes.

11.jūnijā  Otrajā svētdienā pēc Vasarsvētkiem – kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par palīgbīskapu  Uldi Gailīti, viņa kalpošanu diecēzē, Jelgavas Sv.Annas un Dalbes draudzēs.

18. jūnijā  Trešajā svētdienā pēc Vasarsvētkiem – kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par mācītāju Ralfu Kokinu un viņa kalpošanu  Jelgavas Sv. Vienības draudzē.

25. jūnijā  Ceturtajā svētdienā pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par mācītāju Mareku Ignatu un viņa kalpošanu Saldus Mārtiņa Lutera, Pampāļu, Lutriņu un Nīgrandes draudzēs.

Tiešraides

4.jūnijā plkst.10:00 – Trīsvienības svētku svētdienas dievkalpojuma tiešraide no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles 

 (https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze

11.jūnijā plkst.10:00 – Otrās svētdienas pēc Vasarsvētkiem dievkalpojuma tiešraide no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles 

(https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze

18.jūnijā plkst.10:00 – Trešās svētdienas pēc Vasarsvētkiem dievkalpojuma tiešraide no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles

 (https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze

25.jūnijā plkst.10:00 – Ceturtās svētdienas pēc Vasarsvētkiem dievkalpojuma tiešraide no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles 

(https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze