1.jūlijā plkst.12.00 Liepājas Lutera baznīcā pēc pirmās atjaunošanas kārtas veikšanas tiks iesvētītas savulaik prezidenta Kārļa Ulmaņa dāvinātās Hammond ērģeles un atklātas piemiņas plāksnes. Svētbrīdi vadīs Liepājas bīskaps Hanss Martins Jensons, piedaloties evaņģēlistam Vigo Dobelim. Liepājas Lutera baznīcas vēsturisko Hammond ērģeļu restaurācijas projekts uzsākts divus gadus atpakaļ un atjaunošanas darbus veicis ērģeļmeistars Jānis Kalniņš. Dievnama priekštelpā tiks atklātas plāksnes, kas godinās mācītāju Kārļa Žano Otto Goldberga un Alberta Bērziņa piemiņu un vēstīs par draudzes un baznīcas vēstures gaitām.  

Plākšņu maketi skatāmi ŠEIT.

Plākšņu teksti:

  1. Kārlis Žano Otto Goldbergs. Kalpojis draudzē 01.07.1901. – 24.10.1939. Izbraucis un turpmāko dzīves daļu nodzīvojis Vācijā. 
  2. Alberts Bērziņš. Kalpojis draudzē 04.1967. – 03.03.1976. Miris nenoskaidrotos apstākļos draudzes nama ugunsgrēka laikā.
  3.  Liepājas Lutera draudzes un baznīcas vēsture. 1880.gadā Liepājas Sv.Annas draudzes locekļu vidū dzima ideja veidot Jaunliepājā vēl vienu latviešu luterāņu draudzi. 1892.gada 25.oktobrī tika iesvētīta koka baznīciņa bez torņa, kurā notika draudzes garīgā dzīve līdz 1912.gada 22.jūlijam. Tad to nojauca. 1901.gada 1.jūlijā Kurzemes Konsistorija apstiprināja jauno draudzi ar nosaukumu – Jaunliepājas latviešu evaņģēliski luteriskā draudze. 1909.gada 27.maijā draudze kļuva pilnīgi patstāvīga kā otra Liepājas latviešu luterāņu draudze. Draudzes locekļu skaits – 12 000. 1914.gada 18.maijā tika ielikts jaunā dievnama pamatakmens. 1934.gada 8.jūlijā arhibīskaps prof. Dr.theol.T.Grīnbergs iesvētīja dievnamu. 1938.gada 10.aprīlī arhibīskaps T.Grīnbergs iesvētīja LV prezidenta Dr.K.Ulmaņa dāvinātās elektriskās ērģeles “Hammond”, kas tika izgatavotas Rīgā.  1940.gadā draudze un baznīca pārdēvētas par Liepājas Lutera evaņģēliski luterisko draudzi un Liepājas Lutera evaņģēliski luterisko baznīcu. 2001.gadā tika izveidots un uzstādīts akmens altāris pēc arhitekta Gundara Vīksnas projekta. 2007.gada 7.februārī arhibīskaps J.Vanags iesvētīja Stokholmas Sundbibergas draudzes dāvinātās zviedru ērģeles “Aherman & Lun”. 2014.gada 5.jūlijā dievnama 2.stāvā tika atklāts Reformācijas 500-gadei veltīts draudzes muzejs. 
  4. Liepājas Lutera baznīca ir lielākā dievnama ēka Latvijas pirmās brīvvalsts laikā, un vēl joprojām nepabeigta. Reprodukcijā redzama sākotnēji iecerētā sapņu baznīca. Lai mums ar Dieva palīgu to izdodas pabeigt! Soli Deo Gloria!

Pēc svētbrīža – plkst.13.00 baznīcā skanēs vokālās grupas PUTNI garīgās mūzikas programma HILDEGARDES MEDITĀCIJA, kas, harmonizējot ārējo un iekšējo pasauli, centrēta viduslaiku vizionāres, mūķenes, dziednieces un komponistes BINGENES HILDEGARDES mūzikā. Plašāka informācija par koncertu: Vokālā grupa PUTNI – Hildegarde Liepājā (putni-ensemble.lv)