Jūlijā aizlūgsim par cilvēkiem, kas nodrošina atvērtus dievnamus vasaras laikā, par lūdzējiem un apmeklētājiem, lai iepriecināts ikviens, kas ieiet un iziet no dievnama. Lūgsim par visiem, kas iesaistīti dievnamu atjaunošanas darbos diecēzē.

2.jūlijā – 5. svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar LELB  draudzēm aizlūgsim par māc. Arvīdu Bobinski un viņa kalpošanu Muitnieku, Jūrmalciema-Nācaretes un Liepājas Brāļu draudzēs.

9.jūlijā – 6. svētdiena pēc Vasarsvētkiem –  kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par māc. Viesturu Pirro un viņa kalpošanu Kuldīgas Sv. Katrīnas, Vārmes Sv. Miķeļa, Usmas Sv. Pētera un Kabiles draudzēs.

16.jūlijā 7. svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par māc. Juri Moricuun viņa kalpošanu Budbergas Sv. Pāvila draudzē.

23.jūlijā – 8. svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par māc. Guntaru Lūsīti un viņa kalpošanu Zaļā (Zaļenieku), Augstkalnes – Mežmuižas, Kalnamuižas un Annenieku draudzēs.

30.jūlijā – 9. svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par māc. Valdi Vircavu un viņa kalpošanu Jelgavas Sv. Annas, Sesavas un Kalnciema – Klīves draudzēs.

Tiešraides

2.jūlijā plkst.10:00 – 5. svētdienas pēc Vasarsvētkiem dievkalpojuma tiešraide no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles  (https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze

9.jūlijā plkst.10:00 – 6. svētdienas pēc Vasarsvētkiem dievkalpojuma tiešraide no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles  (https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze

16.jūlijā plkst.10:00 – 7. svētdienas pēc Vasarsvētkiem dievkalpojuma tiešraide no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles (https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze

23.jūlijā plkst.10:00 – 8. svētdienas pēc Vasarsvētkiem dievkalpojuma tiešraide no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles (https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze

30.jūlijā plkst.10:00 – 9. svētdienas pēc Vasarsvētkiem dievkalpojuma tiešraide no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles (https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze