Svētku dievkalpojumi Augstkalnes – Mežmuižas un Sesavas draudzēs – 22. un 23.jūlijā

Foto: Augstkalnes - Mežmuižas baznīca

Foto: Augstkalnes – Mežmuižas baznīca

Sestdien, 22.jūlijā plkst.12:00 Augstkalnes – Mežmuižas baznīcā tiks svinēts baznīcas 375 gadu jubilejas dievkalpojums. Dievkalpojumu vadīs palīgbīskaps Uldis Gailītis, Jelgavas iecirkņa prāvests Oskars Laugalis un draudzes mācītājs Guntars Lūsītis.

 

 

 

 

23.jūlijā – astotajā svētdienā pēc Vasarsvētkiem pl.10:30 Sesavas draudzes dievnamam tiks svinēts 390 gadu jubilejas dievkalpojums. Dievkalpojumu vadīs  Jelgavas iecirkņa prāvests Oskars Laugalis un draudzes mācītājs Valdis Vircavs.

Esiet sirsnībā gaidīti svētkos!