24. – 28.jūlijā Liepājā notiks starptautiskā luterāņu konference Corpus Christi*, kas pulcēs vienkopus vairāk kā 200 dalībniekus no Eiropas valstīm. Šī gada konferences tematiskā rakstu vieta ir Lieldienu psalms – 118.psalms: Akmens, ko namdari nometuši pie malas, ir kļuvis par stūra akmeni (22.pants). Tas notika, kad Jēzus augšāmcēlās no mirušajiem. Caur ticību Kristum mēs esam saistīti ar Viņa glābjošo nāvi un augšāmcelšanos. Ir iemesls pateikties Viņam par Viņa nelokāmo mīlestību (1.-4. un 28.-29. pants), nebaidīties (6. pants) un dziedāt priecīgas dziesmas (15. pants)! Jo vienoti ar Kristu arī mēs nemirsim, bet dzīvosim (17. pants).

Foto: Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāle Autors: E.Lācis

Daļa no konferences programmas – stundu lūgšanas ar sprediķiem un dievkalpojumi notiks Liepājas Svētās Trīsvienības katedrālē angļu valodā. Ikvienam interesentam ir atvērta dalība divos dievkalpojumos – otrdien, 25.jūlijā un piektdien, 28.jūlijā.

25.jūlijā plkst.19:30 tiks svinēts Vārda dievkalpojums pieminot bīskapa Bo Gīrca** 25.gadadienu kopš viņa nāves. Sprediķos mācītājs Jakob Appell (rakstu vieta – 1 Kor 1:18). Šis dievkalpojums notiek, galvenokārt, angļu valodā.

28.jūlijā plkst.9:30 tiks svinēts konferences noslēguma dievkalpojums, ko vadīs bīskaps Hanss Martins Jensons (ar liturģiju latviešu un angļu valodās, dievkalpojumu lapiņas tulkotas abās valodās). Sprediķos mācītājs Romans Kurpnieks (rakstu vieta Mat 16:13-20). 

Plašāka informācija par konferenci: https://www.corpuschristi.eu/

*Corpus Christi konference katru gadu notiek kādā citā Eiropas valstī un to apmeklē jaunie pieaugušie vecumā no 18 – 35 gadiem. Tās pamatā ir bibliska mācība, ko sagatavojuši izcili starptautiski runātāji,  liturģisks, uz Kristu vērsts dievkalpojums un sadraudzība starptautiskā luterāņu jauniešu grupā.

**Bo Gīrcs (1905 – 1998) ir Zviedrijas Baznīcas mācītājs un bīskaps, rakstu un grāmatu (latviešu valodā tulkotas “Lielie meli un lielā patiesība”, “Dieva āmurs” un “Kristus baznīca”) autors.