Augustā aizlūgsim par ordinācijas kandidātiem un jaunordinētajiem. Aizlūgsim arī par jauniem aicinājumiem studēt Lutera Akadēmijā. 

6.augustā – 10. svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par prāvestu Gunti Apriķi un viņa kalpošanu Kuldīgas iecirknī, Saldus Sv. Jāņa, Blīdenes, Gaiķu un Remtes draudzēs. 

13. augustā – 11. svētdiena pēc Vasarsvētkiem –  ar kopā LELB draudzēm lūgsim par mācītāju Juri Veidenieku un viņa kalpošanu Rojas, Dārtes un Kaltenes draudzēs.

20. augustā – 12. svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par prāvestu Mārci Zeifertuun viņa kalpošanu Kandavas iecirknī, Tukuma, un Ārlavas draudzēs.

27. augustā – 13. svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par mācītāju Vilni Auziņu un viņa kalpošanu Kandavas, Sātu, Zemītes un Vānes draudzēs.

 Tiešraides

6. augustā plkst.10:00 – 10. svētdienas pēc Vasarsvētkiem dievkalpojuma tiešraide no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles  (https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze

12. augustā plkst.18:00 – M.Grosa ordinācijas dievkalpojuma tiešraide no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles  (https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze

13. augustā plkst.10:00 – 11. svētdienas pēc Vasarsvētkiem dievkalpojuma tiešraide no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles (https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze

20. augustā plkst.10:00 – 12. svētdienas pēc Vasarsvētkiem dievkalpojuma tiešraide no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles  (https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze

27. augustā plkst.10:00 – 13. svētdienas pēc Vasarsvētkiem dievkalpojuma tiešraide no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles (https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze