Tas Kungs nozīmēja … un izsūtīja tos …

uz ikkatru pilsētu un vietu, kurp Viņš gribēja iet…

“Kas jūs klausa, tas klausa Mani, un, kas jūs nicina, tas nicina Mani.

Bet, kas Mani nicina, tas nicina To, kas Mani sūtījis.” /Lk.10:1,16/

Sestdien, 12. augustā – pl. 18:00 ikviens ir aicināts uz Māra Grosa ordinācijas dievkalpojumu Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē.

Ordinācijas dievkalpojumu vadīs bīskaps Hanss Martins Jensons. Pie ordinācijas asistēs prāvesti Mārcis Zeiferts un Kārlis Irbe.

Foto: U.Muzikants

Par Māri GROSU

  • Dzimis 1982.gada 15.jūnijā. Ģimenē sieva un trīs dēli.
  • Šajā gadā absolvējis Lutera Akadēmiju.
  • Evaņģēlista amatā ievests 2013.gadā.
  • Pēdējos trīs gadus kalpojis Kandavas un Piltenes iecirkņos kā mācītāja pienākumu izpildītājs Sabiles, Stendes un Spāres draudzēs.