Septembra mēnesī aizlūgsim par jauno mācību gadu.

Lūgsim par draudžu locekļu izglītošanu mūsu Baznīcā, par Baznīcas izglītības nozares darbu. Aizlūgsim arī par Svētā Gregora izglītības centru un tā darbiniekiem, un Lutera Akadēmiju, lai Dievs stiprina, uztur un vada studentus, pasniedzējus un vadītājus.  

3. septembrī – 14. svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par  mācītāju Ivaru Eisakuun viņa kalpošanu Saldus Mārtiņa Lutera draudzē.

10. septembrī– 15. svētdiena pēc Vasarsvētkiem –  kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par mācītāju Aivaru Siliņu un viņa kalpošanu Bauskas, Bērsteles un Vecsaules draudzēs.

17. septembrī – 16. svētdiena pēc Vasarsvētkiem– ar kopā Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par mācītāju Ati Grīnbergu un viņa kalpošanu Liepājas Sv.Annas, Ziemupes, Ulmales – Labraga, Vērgales draudzēs un Liepājas cietuma kapelāna amatā.

24. septembrī– 17. svētdiena pēc Vasarsvētkiem–kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par vikāriem: diecēzes vikāru – palīgmācītāju Denisu Svenfeltu, Grobiņas iecirknī – palīgmācītāju Pāvilu Bobinski, Jelgavas iecirknī – mācītāju Sandi Ratnieku, Kuldīgas iecirknī – mācītāju Didzi Skušku un palīgmācītāju Elmāru Derzāvi, Piltenes iecirknī – mācītājiem Ilmāru Baronu, Jāni Gaisiņu, Māri Sarmu un palīgmācītāju Āri Kronbergu.

Tiešraides

3. septembrī – 14. svētdienas pēc Vasarsvētkiem  dievkalpojuma tiešraide plkst. 10:00,  no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles (https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze)

10. septembrī– 15. svētdienas pēc Vasarsvētkiem dievkalpojuma tiešraide plkst. 10:00, no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles (https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze)

17. septembrī – 16. svētdienas pēc Vasarsvētkiem dievkalpojuma tiešraide plkst. 10:00, , no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles (https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze)

24. septembrī– 17. svētdienas pēc Vasarsvētkiem dievkalpojuma tiešraide plkst. 10:00,  no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles (https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze)