Oktobrī pateiksimies par Dieva dāvāto svētību un augļiem šajā gadā draudžu dzīvēs un ikdienas darbos un lūgsim pēc Dieva vadības būt par gudriem un uzticīgiem namturiem.

1. oktobrī/Pļaujas svēki – kopā ar LELB draudzēm lūgsim par māc.Erlandu Lazdānu un viņa kalpošanu  Aizputes, Apriķu un Klosteres Sv.Pētera draudzēs un slimnīcas kapelāna amatā.

8. oktobrī/19. svētdiena pēc Vasarsvētkiem kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par māc.Jāni Kalniņu un viņa kalpošanu Zlēku, Ugāles, Popes un Usmas draudzēs.

15. oktobrī/20. svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar LELB draudzēm lūgsim par māc.Didzi Olti un viņa kalpošanu  Dundagas, Ģipkas un Kolkas draudzēs.

22. oktobrī/21. svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par palīgmāc.Jāni Erno un viņa kalpošanu Vecauces draudzē.

29. oktobrī/22. svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par palīgmāc.Māri Grosu un viņa kalpošanu Sabiles, Stendes un Spāres draudzēs.

Tiešraides

1.oktobrī – Pļaujas svētku dievkalpojuma tiešraide plkst. 10:00,  no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles (https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze)

8. oktobrī– 19. svētdienas pēc Vasarsvētkiem dievkalpojuma tiešraide plkst. 10:00, no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles (https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze)

15. oktobrī – 20. svētdienas pēc Vasarsvētkiem dievkalpojuma tiešraide plkst. 10:00, no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles (https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze)

22. oktobrī– 21. svētdienas pēc Vasarsvētkiem dievkalpojuma tiešraide plkst. 10:00,  no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles (https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze)

29. oktobrī – Atzīmējot Reformācijas dienu, dievkalpojuma tiešraide plkst. 10:00, no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles (https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze)