Novembra mēnesī, kad mēs īpaši domājam par visiem svētajiem, kas ir gājuši mums pa priekšu ar savu piemēru, savu  uzticību Kristum un ar savu drosmi, lūgsim palīdzību arī mums būt uzticīgiem un drosmīgiem Kristus lieciniekiem.

Aizlūgsim arī par draudžu diakonijas darba veicējiem – stiprinājumu un iedrošinājumu kalpošanā.

5. novembrī/ 23.svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par bīskapu emeritus Pāvilu Brūveru, mācītājiem emeritus – Valdi Bercu, Raivo Bitenieku, Arti Burovu, Māri Ludviku un Railviju Rozīti.

12. novembrī/ 24. svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par māc. Kasparu Kovaļovu un viņa kalpošanu Engures un Sēmes draudzēs.

19. novembrī/ 25. svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par māc. Jāni Bitānu un viņa kalpošanu Liepājas Svētās Annas, Pāvilostas Svētā Pētera un Pāvila, Ziemupes, Sakaslejas draudzēs un Sieksātes Svētās Trīsvienības baznīcā.

26. novembrī/ Mūžības svētdiena – kopā ar LELB draudzēm lūgsim par dekānu Pēteri Kalku un viņa kalpošanu Liepājas Svētās Trīsvienības, Krūtes – Bārtas un Liepājas Krusta draudzēs. Aizlūgsim arī par mūžībā aizsauktajiem brāļiem un māsām Kristū, īpaši par Liepājas diecēzes garīdzniekiem un viņu ģimeņu locekļiem, kas ir aizsaukti mūžībā. Kungs, savu mieru viņiem dodi, lai mūžīga gaisma viņus apspīd!

Tiešraides

5. novembrī –Visu svēto dienas tēmas dievkalpojuma tiešraide plkst. 10:00,  no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles (https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze)

12. novembrī – 24. svētdienas pēc Vasarsvētkiem dievkalpojuma tiešraide plkst. 10:00, no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles (https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze)

19. novembrī – 25. svētdienas pēc Vasarsvētkiem dievkalpojuma tiešraide plkst. 10:00, no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles (https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze). Plkst.13:00 dievkalpojuma ieraksts tiks pārraidīts “Radio Marija Latvija”: Sākums – Radio Marija Latvija (rml.lv)

26. novembrī – Mūžības svētdienas dievkalpojuma tiešraide plkst. 10:00,  no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles (https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze)