Tieslietu ministrija 2023. gada oktobrī ir sagatavojusi likumprojektu pakotni, ar kuru paredzēts ieviest jaunu tiesību institūtu – partnerības institūtu, un kas tuvākā laikā tiks izskatīts Saeimā.

Kā sacīts ziņojumā, kas nosūtīts Saeimas Juridiskajai komisijai, šis institūts “būs jauns veids, kādā juridiski nostiprināt divu pilngadīgu personu attiecības un paredzēt noteikta veida sociālo un ekonomisko aizsardzību”.

Šajā sakarā Latvijas kristīgās konfesijas atgādina, ka līdzīgi un izteiksmes veidā pat gandrīz identiski partnerattiecību reģistrācijas likumprojekti (Kopdzīves likums, Dzīvesbiedru likums, Civilās savienības likums u. c.) jau iepriekš ir virzīti Saeimā un noraidīti. Pretargumentus šiem mēģinājumiem izveidot laulībai paralēlu pāru kopdzīves institūtu esam jau daudzkārt uzskaitījuši, tāpēc arī šobrīd mūsu nostāja ir noraidoša.[1]

Uzsvērsim, ka partnerības reģistrācija nebūt nav viss, ko vēlas panākt šī un līdzīgu likumprojektu virzītāji un viņu atbalstītāji, ko skaidri parāda citu Eiropas un pasaules valstu 21. gadsimta pirmo gadu desmitu pieredze. Partnerattiecību reģistrācijai drīz vien seko prasība pēc “viendzimuma laulībām” un prasība pēc bērnu adopcijas. Ieviešot reģistrējamas partnerattiecības, kas pieejamas gan homoseksuāliem, gan heteroseksuāliem pāriem, tas atbilstoši Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūrai uz diskriminācijas aizlieguma pamata de facto noved arī pie viendzimuma laulību atzīšanas. Šo saikni uzsvēris arī bijušais Latvijas prezidents un tieslietu zinātņu doktors Egils Levits.[2]

Latvijas kristīgo konfesiju skatījums uz visu šo jautājumu ir nemainīgs. Valstij ir pienākums reģistrēt, atzīt un tiesiski, sociāli un ekonomiski aizsargāt tikai viena veida pāru savienību – laulību starp sievieti un vīrieti. Šī ir vienīgā savienība, kurā dzimušie un augušie bērni pilnā mērā bauda vecāku rūpju un mīlestības augļus, turklāt saņem tos ne tikai no katra vecāka, bet arī no laulāto vecāku savstarpējā uzticībā, padevībā un devībā balstītajām attiecībām.

Attiecībā uz personām, kuras nevar stāties laulībā, atgādinām, ka ikviens Latvijas pilsonis jau tagad var noslēgt civiltiesiskos līgumus pie notāra, lai risinātu savus mantiskos un citus jautājumus. Šo jautājumu risināšanai nav nepieciešams veidot partnerības institūtu.

Daudzkārt esam uzsvēruši – visi vīriešu un sieviešu pāri, kuri dzīvo nereģistrētās attiecībās, ir aicināti uz laulību. Laulības institūta stiprināšanas nolūkos esam arī mudinājuši tiesiski attīstīt saderināšanās institūtu, kas atbalstītu tos pārus, kuri vēl tikai apdomā savu lēmumu un gatavojas laulībai – nešķiramai savienībai uz mūžu, atvērtai dzīvībai un bērnu audzināšanai. Ar satraukumu vērojot sarūkošos dzimstības rādītājus Latvijā, varam tikai atkal un atkal uzsvērt laulības institūta, t. sk. Svēto Rakstu atklāsmē balstītas seksuālās intimitātes stiprināšanas nozīmi.

Aicinām Latvijas Republikas Saeimā ievēlētos deputātus un Ministru kabineta locekļus nelokāmi sargāt laulību, nebūvējot tai blakus, aizmugurē vai priekšā cita veida partnerības institūtus.

Tās sabiedrības, kuru likumi un kārtība nonāk pretrunā ar Svētajiem Rakstiem, nevar pastāvēt ilgtermiņā. Mēs vēlam Latvijai pastāvēt cauri gadsimtiem, nezaudējot Dieva svētību.

Dievs, svētī Latviju!

Viktors Stulpins
Romas katoļu Baznīcas Liepājas diecēzes bīskaps
Latvijas Bīskapu konferences priekšsēdētājs

Jānis Vanags
Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas arhibīskaps

Kaspars Šterns
Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskaps

Modris Ozolinkevičs
Vasarsvētku draudžu apvienības bīskaps

Imants Ģipslis
Septītās dienas adventistu Latvijas draudžu savienības prezidents/bīskaps

Vilnis Gleške
draudzes “Prieka Vēsts” vecākais mācītājs

[1] https://pargimeni.lv/desmit-kristigo-baznicu-vaditaji-uzruna-saeimas-deputatus/

[2] https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/levits-partnerattiecibu-regulejums-var-novest-lidz-viendzimuma-laulibu-atzisanai.a120964/

*Saistībā ar steigā virzīto likumprojektu pakotni un kārtējo mēģinājumu valstī ieviest laulībai paralēlu partnerības institūtu: Apsvērumi par priekšlikumiem piešķirt juridisku statusu homoseksuālu personu savienībām (telos.lv)