Foto: Mākslinieka Artūra Pērkona dāvinājums no fotoizstādes (2023.g.)

Sestdienā, 2.decembrī tiks atzīmēta ikgadējā katedrāles diena. Šogad aprit 16 gadi kopš, Liepājas Sv.Trīsvienības baznīcā ienākot bīskapam P.Brūveram, tā kļuva par katedrāli un Liepājas diecēzes centru.

Svētku dievkalpojums* plkst.11:00 / Dievkalpojumu vadīs  bīskaps Hanss Martins Jensons.

Sadraudzība /Pēc dievkalpojuma – katedrāles namā, kurā trīs gadus atrodas bīskapa kanceleja un Sv.Trīsvienības draudzes telpas.

Adventa laika ieskaņas pasākums Romas dārzā / Pasākumā no plkst. 16:00 būs radošās darbnīcas, kur ikviens varēs sev izgatavot Ziemassvētku dekoru. Plkst.17:00 koncerts, kurā muzicēs Guntars Račs un Tomas Kleins ar draugiem. **

Jaunā Baznīcas gada iesākšanas svētbrīdis Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē – vespere plkst.18:00

* Tiešraide no Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles sociālā tīkla Facebook LELB Liepājas diecēzes kontā: https://www.facebook.com/ LELBLiepajasdieceze  

** Liepājas pasākumu kalendārs (liepaja.lv)

***Video sižets par katedrāli un Liepājas diecēzi tuvākajās dienās būs skatāms diecēzes mājaslapā. 

Esiet gaidīti kopā piedzīvot katedrāles dienu!