Adventa laiku dēvē par pārdomu laiku, Ziemsvētku laiku – par ģimenes svētkiem. Uzrunā Jāzepa un Jaunavas Marijas turēšanās kopā dažādajiem izaicinājumiem. Viņu kopīgā ticība un gatavība uzņemt Dieva Dēlu savā vidū ir dievbijīgas ģimenes paraugs. Caur dabisku ģimeni var nākt liela svētība, kad tā turas kopā, kad tā turas pie Dieva. Ģimene nav abstrakts jēdziens, bet vārds, kas apraksta Dieva radīto kārtību. Dzīvosim saskaņā ar to, mums un citiem par svētību. Īpaši Ziemassvētkos daudzi var izbaudīt ģimenes svētību. Tā ir atbalstāma, un tā jāsargā.

Šajā laikā aicinu pārdomāt to, ka, neskatoties uz konfesiju vadītāju aicinājumiem, gada laikā tomēr neizdevās savākt nepieciešamo parakstu skaitu, lai nostiprinātu ģimenes jēdzienu Latvijas Republikas Satversmē. Vai ir palicis tik maz cilvēku, kas piekrīt tradicionālajam kristīgam ģimenes jēdzienam vai tomēr to ir daudz, bet vairums domā, ka manai līdzdalībai nav nozīmes. Tāda gadījumā nepieciešama atmoda!

Grūti saprast zemo līdzdalību vēlēšanās, kad Latvija ir brīva un politikā ir aktuāli jautājumi, kas skar vērtības. Stāsti par to, ko cilvēki Atmodas laikā 1980-to gadu beigās un 90-to gadu sākumā bija gatavi darīt un šī brīža pasivitāte neiet kopā. Šos posmus šķir nedaudz vairāk kā 30 gadi. Ja līdzdalība gan vēlēšanās, gan parakstu vākšanā par ģimenes jēdziena nostiprināšanu Satversmē būtu bijusi lielāka, konfesiju vadītājiem nebūtu jāaicina jūs šajā Adventa un Ziemsvētku laikā iet parakstīties atkal. Tādēļ šajā vēstījumā ievietoju mūsu Baznīcas Bīskapu kolēģijas aicinājumu, kas skan šādi:

Vēršam jūsu uzmanību uz parakstu vākšanu par referenduma rīkošanu, kas nepieļautu partnerattiecību ieviešanu Latvijā.

Kristīga laulība ir ļoti būtiska sabiedrības veselības veidotāja ilgtermiņā. Nevar būt labāka attiecību institūta kā tas, ko Dievs mums iedibinājis. Mēs uzskatām, ka partnerattiecību institūta ieviešana mūsu valstī izkropļotu Dieva iestādītas laulības izpratni un pavērs ceļu uz tālākiem soļiem, kas ir pretrunā ar kristīgām ģimeniskām vērtībām. Politiķi ir paveikuši savu. Tagad ir mūsu kā Latvijas Republikas pilsoņu un vēlētāju rokās, lai savāktu nepieciešamo parakstu skaitu, lai sarīkotu referendumu.

Aicinām mūsu draudžu mācītājus un draudžu locekļus būt atsaucīgiem un aktīviem, lai mūsu ļaudis ir aktīvi un dodas parakstīties, lai iestātos par vērtībām.

Citāta beigas.

Gribu ticēt, ka pietiekamai atsaucībai ir iespēja, ka atmodai ir iespēja. Kaut mēs mācītos no iepriekšējās pasivitātes nebūt pasīviem. Gribu ticēt, ka brīnumainie stāsti par latviešiem, ko esmu dzirdējis, nav tikai vēsture, bet var rasties arī šodien. Neskatoties uz atvēlēto vien mēnesi laika, neskatoties uz ziemīgo un svētku laiku, neskatoties uz to, ka parakstu jānodod klātienē -vai latvieši ar Dieva palīgu nav pārdzīvojuši un pārvarējuši lielākus šķēršļus? Nevaram neiedomāt par tiem, kuri, neskatoties uz daudziem apstākļiem, paveica tik daudz, lai mums būtu

brīva valsts, lai mums būtu draudzes un baznīcas. Uzlūkojot mūsu pasivitāti diez vai viņi lepotos ar mums. Tomēr, ja atbildīgi saņemsimies darīt to, kas iespējams, lai sargātu tās pašas vērtības, kas bija viņiem, ne tikai iepriekšējās paaudzes, arī nākamās paaudzes varēs ar mums lepoties. Pasaulei nav jāskrien līdzi, mazās Latvijas loma vēlreiz var būt liela, ja atmodīsimies un turēsimies pie veselā saprāta, pie tā, kas ir saskaņā ar Dieva baušļiem.

Adventa laikā tradicionāli divu svētdienu teksti ir saistīti ar Jāni Kristītāju. To minu gan tādēļ, ka viņš ir daudzus iedvesmojis nepadoties un būt par mugurkaulu, gan tādēļ, ka Jānis Kristītājs arī cīnījās par laulības vērtībām. Viņš runāja pretim pārvaldniekam, kurš pārkāpa laulību. Jānim Kristītājam laulība bija svēta lieta. Tas, ko viņš redzēja, bija nepareizi un pret to viņš iebilda. Pārliecība izpaužas arī rīcībā, kā saka Apustulis Jēkabs: “Bet esiet vārda darītāji un ne tikai klausītāji, paši sevi maldinādami” (Jk. 1:22).

Mums ir dota iespēja mierīgā un demokrātiskā veidā ar parakstu paust savu pārliecību šajā jautājumā. Kā cilvēks, kuram ir arī Zviedrijas pilsonība, zinu teikt, ka Zviedrijā iespēja desmitajai daļai vēlētāju ierosināt referendumu, nepastāvētu. Respektējot tos, kas ir pavēruši šo iespēju, ar to vien vajadzētu pietikt, lai parakstītos. Gribu teikt, ka vajadzētu izdoties savākt 155 000 parakstus, manējo un tavējo ieskaitot. Gribu cerēt, ka izdosies ar uzviju. Gribu ticēt, ka var kaut vai atkārtoties kas līdzīgs tam, ko dzirdēju manā pirmā kalpošanas vietā Latvijā. Lai tā draudze padomju laikā varētu turpināt darboties, vismaz 20 cilvēkiem ar savu parakstu klātienē valsts iestādē vajadzēja apliecināt savu piederību draudzei. Ierēdņiem bija cerība, ka tajos apstākļos tik daudzi nebūs gatavi to darīt un draudzi varēs slēgt. Parakstīties ieradās ap 50 draudzes locekļu un, lai šī liela atsaucība netiktu reģistrēta, ļāva parakstīties tikai nepieciešamajiem divdesmit. Lai šis notikums mūs iedvesmo, kā arī Jēzus vārdi “ikvienu, kas Mani apliecinās cilvēku priekšā, to arī Es apliecināšu Sava Tēva priekšā, kas ir debesīs”.

Baznīca nepazudīs, bet turpinās paust Dieva patiesību, neskatoties uz situāciju. Tomēr, ja viss attīstās tādā bezdievīgā virzienā, ir atšķirība vai dzīvosim šajos apstākļos apzinoties, ka darīju, ko varēju vai arī nedarīju. Aicinu jūs iedziļināties materiālos, kas ir pieejami. Interneta saite un praktiskā informācija par parakstīšanos atrodama arī Liepājas diecēzes mājas lapā.

Partnerattiecību institūta likumprojekts tika virzīts tādā steidzamībā, kas vien dara to apšaubāmu. Lūgums to neizsludināt, lai mēģinātu jautājumu virzīt uz referendumu, dod mums laiku mācīt par laulību un attiecību veidošanu saskaņā ar Dieva baušļiem. Tā darot, mēs kopīgi īstenosim to, ko arī kopā esam lēmuši Sinodē, apstiprinot mūsu Baznīcas stratēģiju, proti: “veicināt sabiedrībā izpratni par to, kas ir laulība, ģimene un tās loma sabiedrībā, kā arī par bibliskajām dzimumu lomām un seksualitāti.” Izmantosim doto laiku, lai to veicinātu, aicinot cilvēkus parakstīties un tas kalpotu par iemeslu runāt par tradicionālo izpratni par laulību un ģimeni. Varbūt tomēr šis Adventa un Ziemsvētku laiks ir piemērots, lai domātu dziļāk un nopietnāk par ģimenes jautājumiem. Lai tas ne tika veicina adekvātu rīcību, bet arī prieku ieraudzīt un izdzīvot Dieva brīnišķo doto kārtību.

 

Lai Dievs mums uz to palīdz un jūs uz to svētī!

+Hanss Martins Jensons

Liepājas bīskaps

 

Liepājā, 02.12.2023. A.D.

____________________________

LELB Bīskapu kolēģijas aicinājums

Vēršam jūsu uzmanību uz parakstu vākšanu par referenduma rīkošanu, kas nepieļautu partnerattiecību ieviešanu Latvijā.

Kristīga laulība ir ļoti būtiska sabiedrības veselības veidotāja ilgtermiņā. Nevar būt labāka attiecību institūta kā tas, ko Dievs mums iedibinājis. Mēs uzskatām, ka partnerattiecību institūta ieviešana mūsu valstī izkropļotu Dieva iestādītas laulības izpratni un pavērs ceļu uz tālākiem soļiem, kas ir pretrunā ar kristīgām ģimeniskām vērtībām. Politiķi ir paveikuši savu. Tagad ir mūsu kā Latvijas Republikas pilsoņu un vēlētāju rokās, lai savāktu nepieciešamo parakstu skaitu, lai sarīkotu referendumu.

Aicinām mūsu draudžu mācītājus un draudžu locekļus būt atsaucīgiem un aktīviem, lai mūsu ļaudis ir aktīvi un dodas parakstīties, lai iestātos par vērtībām.

Kā notiks parakstu vākšana?

 No 7.decembra līdz 5.janvārim notiks parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par šo jautājumu (“Grozījumi Notariāta likumā”);

  • Parakstīties varēs tikai klātienē, jebkurā parakstu vākšanas vietā visā Latvijā. Līdzi jābūt pasei vai ID. Parakstu vākšanas vietu adreses no 4.decembra varēs atrast www.cvk.lv
  • Ja šo 30 dienu laikā PAR “Grozījumu Notariāta likumā” ATCELŠANU tiks savākti 155 000 paraksti, tiks ierosināta tautas nobalsošana (referendums) pret partnerības likumprojektu.

Ja šo 30 dienu laikā 155 000 parakstu savākti netiks, “Grozījumi Notariāta likumā” tiks izsludināti. Citu valstu pieredze rāda, ka partnerattiecību institūta ieviešana īsā laikā noved pie viendzimuma laulību legalizācijas un adopcijas iespējām viendzimuma pāriem.

____________________________

Papildus informācija: Apsvērumi par priekšlikumiem piešķirt juridisku statusu homoseksuālu personu savienībām (telos.lv)