Decembrī aizlūgsim par to, ka mēs varam svētīgi piedzīvot Jaunā Baznīcas gada svētkus un ikdienu.

3. decembrī/Adventa 1. svētdiena –  kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par  palīgmāc. Mārtiņu Burke-Burkevicuun viņa kalpošanu Kuldīgas Sv.Annas, Īvandes, Ēdoles un Lipaiķu draudzēs un viņa kalpošanu zemessardzē.

10. decembrī/Adventa 2. svētdiena kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par  māc. Viesturu Pirro un viņa kalpošanu Kuldīgas Sv.Katrīnas, Vārmes Sv. Miķeļa, Usmas Sv.Pētera un Kabiles draudzēs un māc. Valteru Ozoliņu un viņa kalpošanu Rendas draudzē.

17. decembrī/Adventa 3. svētdiena –  kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par  māc. Raimondu Mežiņu un viņa kalpošanu Saldus M.Lutera, Grīvaišu, Rubas, Jaunauces, Priedulas – Vadakstes draudzēs un Svētā Gregora izglītības centrā.

24. decembrī/Adventa 4.svētdiena – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par diecēzes diakoniem Andri Kļaviņu, Kasparu Lauri, Jāni Spudas un Uldi Žabri.

31. decembrī/Svētdiena pēc Ziemsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par māc. Rolandu Radziņu un viņa kalpošanu Iecavas, Salgales, Mežotnes un Codes draudzēs.

Tiešraides

3. decembrī – Adventa 1.svētdienas dievkalpojuma tiešraide plkst. 10:00,  no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles (https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze)

10. decembrī – Adventa 2.svētdienas dievkalpojuma tiešraide plkst. 10:00, no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles (https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze) Plkst.13:00 dievkalpojuma ieraksts tiks pārraidīts “Radio Marija Latvija”: Sākums – Radio Marija Latvija (rml.lv)

17. decembrī – Adventa 3.svētdienas dievkalpojuma tiešraide plkst. 10:00, no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles (https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze).

24. decembrī – Adventa 4. svētdienas dievkalpojuma tiešraide plkst. 10:00,  no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles (https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze)

25. decembrī – Kristus piedzimšanas svētku dievkalpojuma tiešraide plkst. 10:00,  no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles (https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze).

31. decembrī – Svētdienas pēc Ziemsvētkiem dievkalpojuma tiešraide plkst. 10:00,  no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles (https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze).