Bauskas iecirknis

  Draudzes Nosaukums Datums   Laiks Papildu informācija
LELB Bauskas draudze 24.decembrī plkst. 10:00 4. Advente
  24.decembrī plkst. 16:00 Ziemsvētku vakars
  24.decembrī plkst. 18:00 Ziemsvētku vakars
  25.decembrī plkst. 10:00 Kristus piedzimšanas svētki
  26.decembrī plkst. 10:00 Otrie Ziemsvētki
  31.decembrī plkst. 10:00 Vecgada dienas Dievkalpojums
  LELB Codes draudze 25.decembrī plkst. 16:00 Ziemsvētku dievkalpojums
  LELB Iecavas draudze 24.decembrī plkst. 10:00 Ceturtās Adventes svētdienas dievkalpojums
    24.decembrī plkst. 18:00 Ziemsvētku vakara dievkalpojums
    25.decembrī plkst. 17:00 Valtaiķu baznīca
    7.janvārī plkst. 13:00  
  LELB Mežotnes draudze 24.decembrī plkst. 13:00 Ziemsvētku dievkalpojums (Viesturu kapelā)
    25.decembrī plkst. 12:00 Ziemsvētku dievkalpojums (Rundāles pils kapelā)
    25.decembrī plkst. 14:00 Ziemsvētku devkalpojums (Mežotnes baznīcā)
  LELB Salgales draudze 24.decembrī plkst. 16:00 Ziemsvētku dievkalpojums
  LELB Valles draudze 22.decembrī plkst. 9:00 SKOLĒNU ZIEMASSVĒTKU DIEVKALPOJUMS
    24.decembrī plkst. 16:00 ZIEMASSVĒTKU DIEVKALPOJUMS
    31.decembrī plkst. 14:00  
    7.janvārī plkst. 14:00  
  LELB Vecsaules draudze 24.decembrī plkst. 12:30  
 

Grobiņas iecirknis

  LELB Bātes-Vaiņodes draudze 24.decembrī plkst. 15:00 Kristus dzimšanas svētvakars
    25.decembrī plkst. 13:00 1.Ziemassvētki
    31.decembrī plkst. 13:00 Vecāgada diena
  LELB Dunikas draudze 25.decembrī plkst. 15:00 Ziemsvētku dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu
    7.janvārī plkst. 14:00 1.Svētdienā pēc Zvaigznes dienas dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu
  LELB Gramzdas draudze 24.decembrī plkst. 11:00 Adventa 4.svētdienas un Ziemsvētku dievkalpojums
    14.janvārī plkst. 15:00 Zvaigznes dienas dievkalpojums
  LELB Grobiņas draudze 24.decembrī plkst. 11:00 4. Adventa dievkalpojums
    24.decembrī plkst. 18:00 Kristus piedzimšanas svētku priekšvakara dievkalpojums
    25.decembrī plkst. 11:00 1.Ziemassvētku dievkalpojums
    31.decembrī plkst. 11:00  
    6.janvārī plkst. 15:00  
    7.janvārī plkst. 11:00 Zvaigznes dienas dievkalpojums
  LELB Jūrmalciema Nācaretes draudze 24.decembrī plkst. 15:00 Ziemassvētku svētvakara dievkalpojums bez Svētā Vakarēdiena
    6.janvārī plkst. 11:00  
  LELB Klosteres draudze 25.decembrī plkst. 10:00  
  LELB Liepājas Brāļu draudze 24.decembrī plkst. 14:00  
    31.decembrī plkst. 14:00  
    7.janvārī plkst. 14:00  
  LELB Liepājas Lutera draudze 24.decembrī plkst. 16:00 Adventa 4.svētdienas dievkalpojums
    24.decembrī plkst. 18:00 Svētvakars
    25.decembrī plkst. 11:00 Kristus piedzimšanas svētku un iesvētes dievkalpojums
    31.decembrī plkst. 11:00 Vecgada dievkalpojums
    7.janvārī plkst. 11:00 Zvaigznes dienas dievkalpojums
  LELB Liepājas Svētās Trīsvienības draudze 24.decembrī plkst. 10:00 Adventa ceturtās svētdienas dievkalpojums
    24.decembrī plkst. 18:00 Ziemsvētku svētvakara dievkalpojums
    25.decembrī plkst. 10:00 Kristus piedzimšanas svētki – Pirmie Ziemsvētki
    26.decembrī plkst. 10:00 Otrie Ziemsvētki/ Ģimeņu un bērnu dievkalpojums
    26.decembrī plkst. 16:00 Diakona martira Stefana dienas dievkalpojums
    28.decembrī plkst. 18:00 Apustuļa un evaņģēlista Jāņa dienas dievkalpojums
    31.decembrī plkst. 10:00 Svētdiena pēc Ziemsvētkiem dievkalpojums
    1.janvārī plkst. 10:00 Jēzus vārda došanas dienas dievkalpojums
    6.janvārī plkst. 14:00 Zvaigznes dienas dievkalpojums
  LELB Muitnieku draudze 25.decembrī plkst. 14:00  
    31.decembrī plkst. 14:00  
    7.janvārī plkst. 14:00  
  LELB Nīcas draudze 24.decembrī plkst. 17:00 Ziemsvētku Svētvakara dievkalpojums
    31.decembrī plkst. 14:00 Vecgada dienas dievkalpojums
  LELB Priekules draudze 24.decembrī plkst. 18:00 Kristus dzimšanas svētvakars
    25.decembrī plkst. 10:00 1.Ziemassvētki
    31.decembrī plkst. 10:00 Vecgada diena
    1.janvārī plkst. 12:00 Kristus vārda došana, jaungada diena
  LELB Rucavas draudze 24.decembrī plkst. 18:00 Ziemsvētku svētvakara dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu
    25.decembrī plkst. 11:00 Ziemsvētku dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu
    26.decembrī plkst. 11:00 2. Ziemsvētku dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu, dievkalpojums bērniem
    31.decembrī plkst. 18:00 Vecā Gada vakara dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu
    1.janvārī plkst. 11:00 Jēzus vārda došanas dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu
    6.janvārī plkst. 11:00 Zvaigznes dienas dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu, draudzes darbinieku eglīte
    7.janvārī plkst. 11:00 1.svētdienas pēc Zvaigznes dienas dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu
  LELB Ziemupes draudze 24.decembrī plkst. 16:00 Ziemsvētku Svētvakara d/k
    7.janvārī plkst. 10:00 Zvaigznes dienas d/k
 

Jelgavas iecirknis

  LELB Bērzes draudze 25.decembrī plkst. 10:00 Bērzes baznīca
    7.janvārī plkst. 10:00 Jaunbērzes k/n
  LELB Bukaišu-Sniķeres draudze 24.decembrī plkst. 13:00  
    7.janvārī plkst. 14:00  
  LELB Dobeles draudze 24.decembrī plkst. 16:00 ar Svēto Vakarēdienu
    24.decembrī plkst. 18:00 Vārda dievkalpojums, bez Svētā Vakarēdiena
    25.decembrī plkst. 12:00 Iesvētību dievkalpojums
    31.decembrī plkst. 10:00  
    6.janvārī plkst. 16:00  
    7.janvārī plkst. 10:00 Zvaigznes dienas dievkalpojums
  LELB Jelgavas Svētās Annas 24.decembrī plkst. 10:00 Adventa ceturtās svētdienas dievkalpojums.
    24.decembrī plkst. 16:00 Ziemsvētku vakara dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
    24.decembrī plkst. 19:00 Ziemsvētku vakara dievkalpojums bez Svētā Vakarēdiena
    25.decembrī plkst. 10:00 Kristus piedzimšanas svētku dievkalpojums.
    26.decembrī plkst. 10:00 Otro Ziemasvētku dievkalpojums ar jauno draudzes locekļu iesvētībām.
    27.decembrī plkst. 18:00 Vakara dievkalpojums
    31.decembrī plkst. 10:00 Rīta dievkalpojums
    31.decembrī plkst. 18:00 Vecgada dievkalpojums
    6.janvārī plkst. 11:00 Zvaigznes dienas dievkalpojums.
  LELB Penkules draudze 24.decembrī plkst. 14:00  
  LELB Sesavas draudze 24.decembrī plkst. 16:00 Ziemsvētku vakara Dievkalpojums
    25.decembrī plkst. 13:00 Kristus piedzimšanas svētki – Pirmo Ziemsvētku Dievkalpojums
    14.janvārī plkst. 10:30 Zvaigznes dienas Dievkalpojums
  LELB Vecauces draudze 24.decembrī plkst. 16:00  
    25.decembrī plkst. 11:00  
  LELB Zaļā draudze 24.decembrī plkst. 18:00 Svētvakara dievkalpojums
    25.decembrī plkst. 10:00 Kristus piedzimšanas svētku dievkalpojums
    7.janvārī plkst. 10:00 Zvaigznes dienas dievkalpojums.
 

Kandavas iecirknis

  LELB Iģenes draudze 24.decembrī plkst. 16:00  
  LELB Kandavas draudze 24.decembrī plkst. 17:00  
    25.decembrī plkst. 10:00  
    31.decembrī plkst. 10:00  
  LELB Ķurbes draudze 24.decembrī plkst. 14:00  
  LELB Sātu draudze 24.decembrī plkst. 17:00  
    25.decembrī plkst. 11:00  
  LELB Valdemārpils draudze 24.decembrī plkst. 18:00 Kristus dzimšanas svētvakara dievkalpojums, kalpo Valdemārpils sieviešu vokālais ansamblis “Kaprīze” un pianists Filips Ēcis.
    31.decembrī plkst. 11:00 Vecgada dienas dievkalpojums
    7.janvārī plkst. 16:00 Zvaigznes dienas dievkalpojums
  LELB Vānes draudze 24.decembrī plkst. 15:00 Muzicēs vijolnieks E.Ziņğe .Dievkalpojumu vadīs măc. V.Auziņš
  LELB Zemītes dr. 25.decembrī plkst. 14:00  
 

Kuldīgas iecirknis

  LELB Blīdenes draudze 24.decembrī plkst. 15:00  
  LELB Ēdoles draudze 25.decembrī plkst. 17:00 Ziemassvētku
  LELB Gaiķu draudze 25.decembrī plkst. 16:00  
  LELB Īvandes draudze 24.decembrī plkst. 16:00  
  LELB Jaunauces draudze 14.janvārī plkst. 14:00 Zvaignes dienas dvk
  LELB Kabiles draudze 24.decembrī plkst. 17:00  
    7.janvārī plkst. 10:00  
  LELB Kuldīgas Sv. Katrīnas draudze 24.decembrī plkst. 18:00  
    31.decembrī plkst. 13:00  
    31.decembrī plkst. 23:00  
    7.janvārī plkst. 13:00  
  LELB Kuldīgas Sv.Annas draudze 24.decembrī plkst. 18:00  
    31.decembrī plkst. 11:00  
  LELB Lipaiķu draudze 25.decembrī plkst. 14:00  
  LELB Priedulas – Vadakstes draudze 24.decembrī plkst. 14:00 Zsv svētvakars. Uzstājas slavēšanas grupa “tev.”
  LELB Remtes draudze 25.decembrī plkst. 11:00  
  LELB Saldus M. Lutera draudze 24.decembrī plkst. 10:00 4. Adventes dvk
    24.decembrī plkst. 18:00 Zsv svētvakars
    26.decembrī plkst. 12:00 Zsv ģimenes dvk
    31.decembrī plkst. 10:00 Vecgada dvk
    31.decembrī plkst. 17:00 Dvēseļkopšanas un atbrīvošanas kalpošanas dvk
    7.janvārī plkst. 10:00 Zvaigznes dienas dvk
  LELB Saldus sv.Jāņa draudze 24.decembrī plkst. 11:00  
    24.decembrī plkst. 19:00  
    25.decembrī plkst. 19:00  
    31.decembrī plkst. 11:00  
    31.decembrī plkst. 23:00  
  LELB Skrundas draudze 24.decembrī plkst. 18:00 Dievkalpojums bez Sv. Vakarēdienu
    25.decembrī plkst. 11:00 Dievkalpojums ar S. Vakarēdienu
    31.decembrī plkst. 11:00 Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu
  LELB Vārmes Sv. Miķeļa draudze 24.decembrī plkst. 16:00  
 

Piltenes iecirknis

  LELB Dundagas draudze 24.decembrī plkst. 11:00 Adventa ceturtā svētdiena
    24.decembrī plkst. 19:00 Ziemsvētku vakars
    25.decembrī plkst. 11:00 Kristus piedzimšanas svētki. Draudzes svētdienas skola īpaši aicina ģimenes ar bērniem, lai pēc dievkalpojuma un sasildīšanās namiņā, dotos ciemos pie zirgiem “Mazdruvās”.
    31.decembrī plkst. 11:00 Vecgada diena
    6.janvārī plkst. 18:00 Zvaigznes diena
  LELB Ģipkas draudze 24.decembrī plkst. 17:00 Ziemsvētku vakars
  LELB Ģipkas evaņģēliski luteriskā draudze 24.decembrī plkst. 17:00 No plkst. 16.30 silta kopā būšana ar draudzi un apmeklētājiem svētku noskaņās.
  LELB Kolkas draudze 24.decembrī plkst. 15:00 Ziemsvētku vakars
    31.decembrī plkst. 9:00 Vecgada diena
  LELB Landzes draudze 26.decembrī plkst. 12:00 Kristus piedzimšanas svētku dievkalpojums – Otrie Ziemsvētki
  LELB Mazirbes draudze 24.decembrī plkst. 18:00 Ziemsvētku vakara dievkalpojums
    25.decembrī plkst. 12:00 Kristus piedzimšanas svētku dievkalpojums
    31.decembrī plkst. 11:00 Vecgada dienas dievkalpojums
    1.janvārī plkst. 12:00 Dievkalpojums Jēzus vārda došanas dienā – Jaungada dienā
    7.janvārī plkst. 11:00 Zvaigznes dienas dievkalpojums
  LELB Piltenes draudze 24.decembrī plkst. 18:00 Ziemsvētku vakara dievkalpojums
    31.decembrī plkst. 10:00 Vecgada dienas dievkalpojums
    7.janvārī plkst. 10:00 Zvaigznes dienas dievkalpojums
  LELB Popes draudze 24.decembrī plkst. 16:00 Ziemassvētku dievkalpojums
    6.janvārī plkst. 14:00 Zvaigznes dienas dievkalpojums
  LELB Užavas draudze 24.decembrī plkst. 15:00 Ziemsvētku vakara dievkalpojums