Janvārī aizlūgsim par ārmisiju – īpaši par LELB misiju Indijā, par diecēzes draudžu māsu draudžu attiecībām, par māsu diecēzes attiecībām ar anglikāņu Fortvortas diecēzi Teksasā un lūgsim par kristiešu vienotību*.

*No 18. līdz 25. janvārim notiek ikgadējā starptautiskā Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību.

7. janvārī/svētdienā pēc Zvaigznes dienas kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par  prāvestu Oskaru Laugali, par Jelgavas iecirkni un draudzēm, kurās viņš kalpo – Dobeles, Bukaišu – Sniķeres, Penkules, Vecauces un Īles draudzēm.

14. janvārī/2. svētdienā pēc Zvaigznes dienas –  kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par mācītāju Martinu Sammu un draudzēm, kurās viņš kalpo – Skrundas un Rudbāržu draudzēm.

21. janvārī/3. svētdienā pēc Zvaigznes dienas –  kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par palīgbīskapu Uldi Gailīti, par prokatedrāli un draudzēm, kurās viņš kalpo – Jelgavas Svētās Annas un Dalbes draudzēm.

28. janvārī/4. svētdienā pēc Zvaigznes dienas – kopā ar Liepājas diecēzes  draudzēm lūgsim par mācītāju Raiti Šēneru un draudzēm, kurās viņš kalpo – Liepājas Lutera un Gramzdas draudzēm.

6.janvārī plkst.14:00 – Zvaigznes dienas dievkalpojuma tiešraide no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles (https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze)

14.janvārī plkst.10:00 – 2.svētdienas pēc Zvaigznes dienas dievkalpojuma tiešraide no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles (https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze)

21.janvārī plkst.10:00 – 3.svētdienas pēc Zvaigznes dienas dievkalpojuma tiešraide no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles (https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze)

28.janvārī plkst.10:00 – 4.svētdienas pēc Zvaigznes dienas dievkalpojuma tiešraide no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles (https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze)