Svētā Gregora Izglītības Centrs organizē un aicina pieteikties Lektoru* kursiem 2024. gadā! Lektoru apmācības notiks gan klātienē Gregorskolā Saldū, gan attālināti.

* Sākums: 2024.gada 26.-28.janvārī Saldū
* Zoom tikšanās: 2024.g. februārī pirmdienās un otrdienās plkst.18.00-20.15
* Otrā tikšanās klātienē: 2024.gada 1.-3.martā Saldū
* Noslēgums: 2024.gada 12.-13. aprīlī Saldū

Kā notiek attālinātās mācības?
Februāra mēnesī pirmdienu un otrdienu vakaros tikšanās ar apmācību vadītājiem tiks organizētas tiešsaistē caur zoom platformu.

Lekciju tēmas: Liturģija, Ievads Svētajos Rakstos, Ievads Jaunajā Derībā, Eklezioloģija, Misioloģija, Runas māksla, Diakonija, Praktiskā teoloģija un Personīgā garīgā dzīve.
Kopējais nodarbību apjoms – 32 lekcijas (stundas).

Lai piedalītos Lektoru kursos, nepieciešama draudzes mācītāja rekomendācija. Dalības maksa: Eur 220.

Aicinām draudzes finansiāli atbalstīt savus lektorus!

Pieteikšanās līdz 2024.gada 19.janvārim, aizpildot pieteikuma anketu: https://forms.gle/zXUWeQBfigjAPUPMA

Papildu info pa tālruni 20216655 vai e-pastā: skola@gregors.lv

*Par lektoru LELB draudzē var kļūt kristīts un iesvētīts pilntiesīgs LELB draudzes loceklis, kuram draudzē ir laba slava, un, kurš, draudzes mācītāja rekomendēts, ir noklausījies Baznīcas noteiktu apmācības kursu un sekmīgi nokārtojis eksāmenu.