Tā ir skaista tradīcija, ka astoņas dienas – no 18. līdz 25. janvārim – esam aicināti īpaši lūgties par kristiešu vienotību. Šā gada Lūgšanu nedēļas par kristiešu vienotību materiālu ir sagatavojusi ekumeniska kristiešu grupa no Burkinas Faso (Āfrikā) vietējās kopienas Chemin Neuf vadībā. Nedēļai izvēlētā tēma ir fragments no Lūkasa evaņģēlija ar moto: “Mīli Kungu, savu Dievu… un savu tuvāko – kā sevi pašu.” Darba grupā sadarbojās brāļi un māsas no Uagadugu arhidiecēzes, protestantu baznīcu kopienu locekļi, pārstāvji no citām ekumeniskajām kopienām, kā arī brāļi un māsas no Burkinas Faso kopienas Chemin Neuf. Viņi ir apliecinājuši, ka kopīgais darbs patiešām ļāvis uzplaukt ekumeniskai attīstībai.  (Teksts no izdevuma “Mieram Tuvu”). 

Lūgšanu materiāls pieejams šeit: Materials_lugsanu_nedelai_par_kristiesu_vienotibu_2024