Šodien, 24.janvārī, atzīmējam Jelgavas Svētās Annas prokatedrāles dienu. Plkst.18:00 dievkalpojumu prokatedrālē vadīs diecēzes bīskaps Hanss Martins Jensons, piedaloties palīgbīskapam Uldim Gailītim un citiem garīdzniekiem. 

Foto: U.Muzikants

 

Foto: U.Muzikants

Foto: U.Muzikants

 

Liepājas diecēze un tās centrs Liepājā tika izveidoti 16 gadus atpakaļ. 2007.gada 1.decembrī, ar bīskapa Pāvila Brūvera ienākšanas dievkalpojumu Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcā, tā  kļuva par katedrāli. Plašajai diecēzes teritorijai – Kurzemei un Zemgalei – kā otrs centrs tika izraudzīta Jelgava un prokatedrāles statusu ieguva Jelgavas Svētās Annas baznīca (bīskapa Pāvila Brūvera ienākšanas dievkalpojums notika 2008.gada 26.janvārī). Zīmīgi, ka 26.janvārī Baznīcas kalendārā tiek atzīmēta Sv.Timoteja un Tita diena, kas ir bijuši vieni no pirmajiem bīskapiem Baznīcā. Kā Liepājas diecēzes palīgbīskaps Uldis Gailītis kalpo Jelgavas prokatedrālē kopš 2022.gada 16.jūlija.