Sestdien, 3. februārī plkst. 13.00 Kuldīgas Sv.Katrīnas baznīcā tiks svinēts virsmācītāja Viestura Pirro 70 dzīves gadu, 35 Kuldīgas Sv.Katrīnas draudzē kalpošanas gadu un emeritūras dievkalpojums. Dievkalpojumu vadīs Liepājas diecēzes bīskaps Hanss Martins Jensons, piedaloties Kuldīgas iecirkņa prāvestam Guntim Apriķim, mācītājam Viesturam Pirro un citiem garīdzniekiem. Uz dievkalpojumu gaidīts ikviens brālis un māsa Kristū.

Pateicība mācītājam Viesturam par Dieva ganāmā pulka vadīšanu un nesavtīgo kalpošanu uzticētajās draudzēs! Lai Trīsvienīgais Dievs stiprina turpmākajā kalpošanā mācītāja emeritus statusā, svētī un vada dzīves ceļā!  

Mācītājs Viesturs Pirro ordinēts 1985.gada 27.janvārī. Kalpo Kuldīgas Sv.Katrīnas draudzē (35 gadus), Vārmes Sv.Miķeļa draudzē (21 gadu), Kabiles draudzē (4 gadus), Usmas Sv.Pētera draudzē (3 gadus), kā arī kalpojis Rīgas Mežaparka Gustava Ādolfa, Katlakalna, Olaines, Rīgas Sv.Trīsvienības, Jaunciema, Rendas, Vānes un Alsungas Kristus draudzēs. No 1991. līdz 2011. gadam vadījis Kuldīgas iecirkni kā draudžu prāvests, kā arī bijis Piltenes iecirkņa prāvesta vietas izpildītājs. Sasniedzot 70 dzīves gadu slieksni, 2024.gada februāra mēnesī Viesturs Pirro, saskaņā ar Mācītāju kalpošanas noteikumiem, dodas emeritūrā.