Februārī aizlūgsim par jauniem aicinājumiem garīdznieka amatā un dažādās kalpošanās, un par viņu sagatavošanu. Lūgsim par Lutera Akadēmiju un par Svētā Gregora izglītības centru – lai viss darbotos un attīstītos ar Dieva svētību.

4. februārī/ Sexagesima – otrā svētdiena pirms Gavēņa laika – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par mācītāju Romanu Kurpnieku – Loginu un draudzēm, kurās viņš kalpo – Aizputes, Apriķu, Pāvilostas Sv. Pētera un Pāvila, Sakaslejas un Ulmales – Labraga draudzēm.

11. februārī/ Esto mihi – svētdiena pirms Gavēņa laika – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par prāvestu Mārci Zeifertu, viņa jauno termiņu prāvesta amatā, par Kandavas iecirkni un draudzēm, kurās viņš kalpo – Tukuma, Ārlavas draudzi un par Mērsraga draudzi, kur viņš kopā ar mācītāju Māri Ķirsonu nodrošina kalpošanu.

18. februārī/ Invocabit – Gavēņa laika pirmā svētdiena – kopā ar LELB draudzēm lūgsim lūgsim par mācītāju Raimondu Mežiņu, Svētā Gregora izglītības centru un draudzēm, kurās viņš kalpo – Saldus Mārtiņa Lutera, Grīvaišu, Rubas, Jaunauces un Priedulas – Vadakstes draudzēm.

25. februārī/ Reminiscere – Otrā Gavēņa laika svētdiena – kopā ar LELB draudzēm lūgsim par prāvestu Kārli Irbi, Mazirbes rekolekciju centru, Mazirbes draudzi un draudzēm, kurās viņš nodrošina kalpošanu – Landzes, Piltenes un Užavas draudzēm.

 

4. februārī plkst.10:00 – Sexagesima/ otrās svētdienas pirms Gavēņa laika dievkalpojuma (Sv.Simeona dienas/ Sveču dienas tēma) tiešraide no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles

(https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze)

11. februārī plkst.10:00 – Esto mihi/ svētdienas pirms Gavēņa laika dievkalpojuma dievkalpojuma tiešraide no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles 

(https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze)

18. februārī plkst.10:00 – Invocabit/ Gavēņa laika pirmās svētdienas dievkalpojuma tiešraide no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles

(https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze)

25. februārī plkst.10:00 – Reminiscere/ Otrās Gavēņa laika svētdienas dievkalpojuma tiešraide no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles

 (https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze)