Marta mēnesī:

  • lūgsim, lai Dievs mūs pasargā no visiem grēkiem, no visiem maldiem, no visa ļauna;
  • lūgsim par svētīgu Lieldienu svinēšanu un lai vairāk draudžu locekļu nāk kopā dievkalpojumos;
  • turpināsim lūgt par mieru Ukrainā.

3.martā/ Oculi – Gavēņa laika trešajā svētdienā – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par palīgmācītāju Mārtiņu Burke – Burkevicu  un draudzēm, kurās viņš kalpo – Kuldīgas Sv.Annas, Īvandes, Lipaiķu, Ēdoles draudzēm un viņa kalpošanu zemessardzē.

10. martā/ Laetare – Gavēņa laika ceturtajā svētdienā – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par prāvestu Ainaru Jaunskalži, par Grobiņas iecirkni un draudzēm, kurās viņš kalpo – Rucavas, Dunikas, Jūrmalciema Nācaretes, Muitnieku un Nīcas draudzēm. 

17. martā/ JudicaCiešanu laika pirmajā svētdienā – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par mācītāju Rolandu Radziņu  un draudzēm, kurās viņš kalpo –  Iecavas, Salgales, Mežotnes un Codes draudzēm.

24. martā/ PalmarumPalmu svētdienā – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par mācītāju Andi  Ķīviču un draudzēm, kurās viņš kalpo – Talsu, Iģenes, Ķurbes un Valdemārpils draudzēm.

31. martā/ Kristus augšāmcelšanās svētkos – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par mācītāju Aldi Pavloviču  un draudzēm, kurās viņš kalpo – Ventspils un Rindas draudzēm.

3. martā plkst.10:00 – Oculi – Gavēņa laika trešās svētdienas dievkalpojuma tiešraide no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles

(https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze )

10. martā plkst.10:00 – Laetare/ Gavēņa laika ceturtās svētdienas dievkalpojuma tiešraide no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles

(https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze)

17. martā plkst.10:00 – Judica/ Ciešanu laika pirmās svētdienas dievkalpojuma tiešraide no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles

(https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze )

24. martā plkst.10:00 – Palmarum/ Palmu svētdienas dievkalpojuma tiešraide no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles

(https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze)

31. martā plkst.10:00 – Kristus augšāmcelšanās svētku dievkalpojuma tiešraide no no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles 

(https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze )