Draudzes nosaukums       Papildu informācija
BAUSKAS IECIRKNIS
LELB Bārbeles draudze 31.martā plkst. 16:00  
LELB Bauskas draudze 24.martā plkst. 10:00 Pūpolsvētdiena (palmu).
  28.martā plkst. 18:30 Zaļā ceturtdiena
  29.martā plkst. 10:00 Lielā piektdiena
  31.martā plkst. 6:00 Kristus Augšāmcelšanās rīts
  31.martā plkst. 10:00 Kristus Augšāmcelšanās diena
  4.aprīlī plkst. 10:00 Otrās Lieldienas
LELB Budbergas draudze 4.aprīlī plkst. 15:00 Lieldienas dievkalpojums
LELB Codes draudze 4.aprīlī plkst. 11:00 Lieldienu svētku dievkalpojums
LELB Iecavas draudze 29.martā plkst. 18:00 Lielās Piektdienas dievkalpojums
  31.martā plkst. 10:00 Lieldienu svētku dievkalpojums
LELB Mežotnes draudze 31.martā plkst. 14:00 Lieldienu svētku dievkalpojums Viesturu kapelā
  4.aprīlī plkst. 13:00 Lieldienu svētku dievkalpojums Rundāles pils kapelā
  4.aprīlī plkst. 15:00 Lieldienu svētku dievkalpojums Mežotnes baznīcā
LELB Salgales draudze 28.martā plkst. 18:00 Zaļās ceturtdienas dievkalpojums
  29.martā plkst. 16:00 Lielās piektdienas dievkalpojums
  31.martā plkst. 8:00 Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums
LELB Valles draudze 31.martā plkst. 14:00  
LELB Vecumnieku draudze 28.martā plkst. 19:00 Zaļā Ceturtdiena
  29.martā plkst. 10:00 Lielās Piektdienas dievkalpojums + krusta ceļš
  30.martā plkst. 21:00 Nakts vigīlija
  31.martā plkst. 10:00 Lieldienu dievkalpojums
GROBIŅAS IECIRKNIS
LELB Aizputes draudze 31.martā plkst. 8:00 Lieldienu dievkalpojums, Aizputē, Kalvenes ielā 38A
  29.martā plkst. 12:00 Krusta pagodināšana
  31.martā plkst. 13:00 LELB Aizputes draudze, Valtaiķu baznīca
LELB Apriķu draudze 31.martā plkst. 13:00 Lieldienu dievkalpojums
LELB Bātes-Vaiņodes draudze 29.martā plkst. 14:00 Lielā Piektdiena
  31.martā plkst. 13:00 Kristus augšāmcelšanās/Lieldienas
LELB Bunkas draudze 4.aprīlī plkst. 11:00 Kristus augšāmcelšanās/Lieldienas
LELB Dunikas draudze 30.martā plkst. 11:00 Dievkalpojums
LELB Durbes 25.martā plkst. 16:00 Lielās Pirmdienas dievkalpojums
  26.martā plkst. 16:00 Lielās Otrdienas dievkalpojums
  27.martā plkst. 16:00 Lielās Trešdienas dievkalpojums
  28.martā plkst. 16:00 Lielās (Zaļās) Ceturtdienas dievkalpojums
  29.martā plkst. 11:00 Lielā Piektdiena. Kristus ciešanu dievkalpojums ar krusta pagodināšanu.
  31.martā plkst. 9:00 1. Lieldienas. Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums
LELB Embūtes draudze 4.aprīlī plkst. 13:30 Kristus augšāmcelšanās/Lieldienas
LELB Gramzdas draudze 24.martā plkst. 15:00 Pūpolsvētdienas dievkalpojums
  31.martā plkst. 14:00 Lieldienas- Kristus Augšāmcelšanās svētki
LELB Grobiņas 25.martā plkst. 18:00 Lielās Pirmdienas dievkalpojums
  26.martā plkst. 18:00 Lielās Otrdienas dievkalpojums
  27.martā plkst. 18:00 Lielās Trešdienas dievkalpojums
  28.martā plkst. 18:00 Lielās (Zaļās) Ceturtdienas dievkalpojums
  29.martā plkst. 13:30 Lielā Piektdiena. Krusta ceļš baznīcā.
  29.martā plkst. 15:00 Lielā Piektdiena. Kristus ciešanu dievkalpojums ar krusta pagodināšanu.
  30.martā plkst. 22:00 Lieldienu Vigīlija ar kristībām, uguns un ūdens svētīšanu
  31.martā plkst. 11:00 1. Lieldienas. Kristus augšāmcelšanās svētku dievkalpojums.
LELB Jūrmalciema Nācaretes draudze 28.martā plkst. 14:00  
  31.martā plkst. 10:00  
LELB Klosteres Sv.Pētera draudze 31.martā plkst. 11:00 Lieldienu dievkalpojums
LELB Krūtes-Bārtas ev.lut.draudze 29.martā plkst. 14:00  

 

Lielās Piektdienas dievkalpojums

 

 

  31.martā plkst. 14:00 Kristus augšāmcelšanās svētku dievkalpojums

 

 

LELB Liepājas Brāļu draudze 29.martā plkst. 14:00  
  31.martā plkst. 14:00  
LELB Liepajas Lutera draudze 28.martā plkst. 18:00 Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums
  29.martā plkst. 11:00 Lielās Piektdienas dievkalpojums
  31.martā plkst. 7:00 Lieldienu rīta dievkalpojums
  31.martā plkst. 11:00 Lieldienas-Kristus Augšāmcelšanās svētki
LELB Liepājas Sv.Trīsvienības draudze 28.martā plkst. 11:00 Eļļas svētīšana. Diecēzes mācītāju ordinācijas solījuma atjaunošanas dievkalpojums.
    plkst. 18:00 Draudzes dievkalpojums
  29.marts plkst. 10:00 Draudzes dievkalpojums
      17:00 Ekumēniskais “Krusta ceļš” no Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles līdz Sv.Jāzepa katedrālei
  30.marts plkst. 21:30 Lieldienu Vigīlija
  31.marts plkst. 10:00 Lieldienu svētku dievkalpojums
LELB Muitnieku draudze 29.martā plkst. 14:00  
  31.martā plkst. 14:00  
LELB Nīcas draudze 24.martā plkst. 14:00 Pūpolsvētdienas dievkalpojums
  29.martā plkst. 12:00 Lielās Piektdienas dievkalpojums
  31.martā plkst. 14:00 Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums
  7.aprīlī plkst. 14:00 Baltās svētdienas dievkalpojums
LELB Pāvilostas sv. Pētera un Pāvila draudze 25.martā plkst. 19:00 Marijas pasludināšanas diena
  26.martā plkst. 19:00 Dievkalpojums
  27.martā plkst. 19:00 Dievkalpojums
  28.martā plkst. 19:00 Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums
  29.martā plkst. 15:00 Krusta godināšana
  30.martā plkst. 21:00 Nakts vigilija. Sakaslejas baznīcā
  31.martā plkst. 10:00 Pirmās Lieldienas
  4.aprīlī plkst. 10:00 Otrās Lieldienas
LELB Priekules draudze 28.martā plkst. 18:00 Zaļā Ceturtdiena
  29.martā plkst. 11:00 Lielā Piektdiena
  31.martā plkst. 10:00 Kristus augšāmcelšanās/Lieldienas
LELB Rucavas draudze 28.martā plkst. 8:00 Zaļā Ceturtdiena
  29.martā plkst. 11:00 Lielā Piektdiena
  30.martā plkst. 18:00 Lieldienu vigilija
  31.martā plkst. 11:00 Kristus Augšāmcelšanās svētki
  4.aprīlī plkst. 11:00 2. Lieldienas
  7.aprīlī plkst. 11:00 Baltās svētdienas dievkalpojums
LELB Sakaslejas draudze 28.martā plkst. 19:00 Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums. Pāvilostā
  29.martā plkst. 15:00 Krusta godināšana. Pāvilostā
  30.martā plkst. 21:00 Nakts vigīlija.
  31.martā plkst. 8:00 Pirmās Lieldienas
LELB Ulmales Labraga draudze 31.martā plkst. 15:00 Lieldienu dievkalpojums
LELB Ziemupes draudze 31.martā plkst. 10:00 Lieldienu diekalpojums
JELGAVAS IECIRKNIS
LELB Annenieku ev.lut. draudze 31.martā plkst. 14:00  
LELB Augstkalnes Mežmuižas draudze 31.martā plkst. 16:00  
LELB Bērzes draudze 31.martā plkst. 10:00  
LELB Bukaišu-Sniķeres draudze 29.martā plkst. 14:00 Lielās piektdienas dievkalpojums
  31.martā plkst. 14:00 Lieldienas
LELB Dobeles draudze 28.martā plkst. 18:00 Zaļās ceturtdienas dievkalpojums
  29.martā plkst. 10:00 Lielās piektdienas dievkalpojums
  30.martā plkst. 18:00 Klusās sestdienas iztēles kontemplācija
  31.martā plkst. 10:00 Lieldienas
LELB Jelgavas Sv. Vienības draudze, Sv. Jāņa baznīcā 28.martā plkst. 18:00 VIRIDIUM – Zaļās ceturdienas dievkalpojums ar dievgaldu.
  29.martā plkst. 18:00 PASHA – Lielās piektdienas dievkalpojums ar dievgaldu.
  31.martā plkst. 10:00 Kristus Augšāmcelšanās svētki – Dievkalpojums ar dievgaldu.
LELB Jelgavas Svētās Annas draudze 27.martā plkst. 11:00 Eļļu svētīšanas un mācītāju solījuma atjaunošanas dievkalpojums.
  28.martā plkst. 18:00 Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums.
  29.martā plkst. 10:00 Lielās Piektdienas dievkalpojums
  29.martā plkst. 12:00 Ekumēniskais Krusta ceļš Jelgavā.
  30.martā plkst. 23:00 Lieldienu nakts vigīlija.
  31.martā plkst. 10:00 Kristus augšāmcelšanās svētki – Lieldienas.
  4.aprīlī plkst. 10:00 Otrās Lieldienas.
  7.aprīlī plkst. 10:00 Baltā svētdiena.
LELB Kalnamuižas ev.lut . draudze 31.martā plkst. 8:00  
LELB Kalnciema Klīves draudze 31.martā plkst. 16:00  
LELB Vecauces draudze 29.martā plkst. 11:00  
LELB Zaļā ev.lut.draudze 29.martā plkst. 10:00 Lielā piektdienas dievkalpojums
  31.martā plkst. 10:00 Lieldienu dievkalpojums
KANDAVAS IECIRKNIS
LELB Balgales draudze 31.martā plkst. 13:00 Kristus augšāmcelšanās svetku dievkalpojums
LELB Engures ev.lut. 29.martā plkst. 11:00 Lielās piektdienas dievkalpojums
  31.martā plkst. 11:00 Lieldienu dievkalpojums
LELB Kandavas dr. 28.martā plkst. 18:00 Zaļā cet.
  29.martā plkst. 10:00 LP
  31.martā plkst. 10:00 1.Lieldienas
LELB Ķurbes draudze 31.martā plkst. 12:00  
LELB Mērsraga draudze 29.martā plkst. 14:00 Lielās Piektdienas dievkalpojums
  31.martā plkst. 11:00 Lieldienu dievkalpojums
LELB Nurmes draudze 31.martā plkst. 10:00 Kristus Augšāmcelšanās dievkalpojums
LELB Sātu dr. 28.martā plkst. 18:00 Z/Cet.
  29.martā plkst. 15:00 LP.
  31.martā plkst. 11:00 1.LD
LELB Sēmes ev.lut. 31.martā plkst. 14:00 Lieldienu dievkalpojums
LELB Talsu draudze 28.martā plkst. 18:00  
  29.martā plkst. 10:00  
  31.martā plkst. 06:00  
  31.martā plkst. 10:00  
LELB Valdemārpils draudze 29.martā plkst. 10:00 Meditatīvs Lielās Piektdienas dievkalpojums, kurā piedalās Valdemārpils MMS audzēkņi
  31.martā plkst. 13:00 Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums. Ar dziesmām un mūziku kalpos Elīna Lāce
LELB Zemītes dr. 31.martā plkst. 14:00  
KULDĪGAS IECIRKNIS
LELB Ēdoles draudze 31.martā plkst. 14:00  
LELB Gaiķu draudze 29.martā plkst. 12:00  
  4.aprīlī plkst. 12:00  
LELB Griezes draudze 29.martā plkst. 9:00 Lielā Piektdiena
  4.aprīlī plkst. 11:00 Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums
LELB Īvandes draudze 31.martā plkst. 11:00 Mācītājs Mārtiņš Burke-Burkevics
LELB Kabiles draudze 31.martā plkst. 10:00 Lieldienu dievkalpojums
LELB Kuldīgas Sv. Katrīnas draudze 27.martā plkst. 18:00 Klusās nedēļas trešdienas dievkalpojums
  28.martā plkst. 18:00 Zaļā Ceturtdienas dievkalpojums
  29.martā plkst. 18:00 Lielās Piektdienas dievkalpojums
  30.martā plkst. 18:00 Grēksūdzes dievkalpojums
  31.martā plkst. 7:00 Lieldienu dievkalpojums ar vigīliju
LELB Kuldīgas Svētās Annas draudze 25.martā plkst. 18:00 ar vakarēdienu
  26.martā plkst. 18:00 ar vakarēdienu
  27.martā plkst. 18:00 ar vakarēdienu
  28.martā plkst. 18:00 ar vakarēdienu
  29.martā plkst. 11:00 Ar vakarēdienu pl. 19.00 Bībeles lasījumi līdz rītam
  31.martā plkst. 8:00 Ar vakarēdienu, pēc dievkalpojuma Lieldienu brokastis
LELB Lutriņu draudze 31.martā plkst. 7:00 Rīta dievklapojums
LELB Nīgrandes draudze 31.martā plkst. 10:00  
LELB Pampāļu draudze 31.martā plkst. 13:00  
LELB Priedulas-Vadakstes draudze 31.martā plkst. 14:00 Kristus Augšāmcelšanās dvk
LELB Rendas draudze 31.martā plkst. 10:00  
LELB Saldus M. Lutera draudze 28.martā plkst. 18:00 Zaļās Ceturtdienas dvk
  29.martā plkst. 17:30 Lielās Piektdienas Krusta godināšanas dvk
  31.martā plkst. 10:00 Kristus Augšāmcelšanās svētku dvk
  1.aprīlī plkst. 14:00 (Gregorskolā, Lielā iela 26, Saldus) Otro Lieldienu ģimenes dvk ar bērnu uzstāšanos
LELB Saldus Svētā Jāņa draudze 27.martā plkst. 8:00 Rīta dievkalpojums
  28.martā plkst. 19:00 Zaļās ceturtdienas dievkalpojums
  29.martā plkst. 15:00 Krusta godināšanas dievkalpojums
  30.martā plkst. 21:00 Lieldienu nakts vigīlija
LELB Skrundas draudze 28.martā plkst. 18:00 Zaļas ceturtdienas dievkalpojums
  29.martā plkst. 23:00 Lielās piektdienas dievkalpojums
  31.martā plkst. 11:00 Lieldienas dievkalpojums
LELB Usmas Sv. Pētera draudze 31.martā plkst. 12:30  
PILTENES IECIRKNIS
LELB Ģipkas baznīca 31.martā plkst. 13:00  
LELB Landzes draudze 4.aprīlī plkst. 12:00 Lieldienu svētku Dievkalpojums, pēc tam svētku koncerts. Sadraudzība.
LELB Rindas draudze 31.martā plkst. 14:00 Dievkalpojums
  31.martā plkst. 11:00 Kristus Augšāmcelšanās dievkalpojums
LELB Spāres draudze. 30.martā plkst. 10:00  
LELB Ventspils draudze 25.martā plkst. 18:00 Marijas pasludināšanas diena, dievkalpojums
  28.martā plkst. 18:00 Dievkalpojums
  29.martā plkst. 10:00 Krustaceļš (baznīcā)
  29.martā plkst. 15:00 Dievkalpojums
  30.martā plkst. 18:00 Bikts svētbrīdis
  31.martā plkst. 10:00 Dievkalpojums
  4.aprīlī plkst. 12:00 Dievkalpojums