Aprīlī lūgsim par sagatavošanos 2. Svētdienas skolu sadraudzības dienai Saldū.

7. aprīlī / Baltajā svētdienā – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par mācītāju Mareku Ignatu un draudzēm, kurās viņš kalpo – Saldus Mārtiņa Lutera, Pampāļu, Lutriņu un Nīgrandes draudzēm.

14. aprīlī/ Lieldienu 3. svētdienā – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par prāvestu Gunti Apriķi un viņa kalpošanu Kuldīgas iecirknī, par draudzēm kurās viņš kalpo – Saldus Sv. Jāņa, Blīdenes, Gaiķu un Remtes draudzēm un nodrošina kalpošanu – Kuldīgas Sv. Katrīnas, Vārmes Sv. Miķeļa,  Kabiles un Usmas Sv. Pētera  draudzēm.

21. aprīlī/ Lieldienu 4. svētdienā – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par mācītāju Jāni Saulīti un draudzēm, kurās viņš kalpoDžūkstes, Jaunpils, Lestenes, Pūres un Dzirciema draudzēm. 

28. aprīlī/Lieldienu 5. svētdienā – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par mācītāju Jāni Tālumuun draudzēm, kurās viņš kalpo – Jaunsaules, Vircavas un Bērzes draudzēm.

 

7.aprīlī plkst.10:00 – Baltās svētdienas dievkalpojuma tiešraide no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles  (https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze

14.aprīlī plkst.10:00 – Lieldienu 3. svētdienas dievkalpojuma tiešraide no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles  (https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze

21.aprīlī plkst.10:00 – Lieldienu 4. svētdienas dievkalpojuma tiešraide no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles  (https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze

28.aprīlī plkst.10:00 – Lieldienu 5. svētdienas dievkalpojuma tiešraide no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles (https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze