Latvijas neatkarības atjaunošanas svētku laikā Latvijā viesosies pirmā Latvijas Valsts prezidenta Jāņa Čakstes mazmeita Katrīna Čakste-Vilsone, lai piedalītos savas atmiņu grāmatas “Karš, mīlestība, brīvība“ atvēršanas svētkos. Ievadvārdus grāmatai rakstījusi Katrīnas Čakstes-Vilsones meita Anastasija, kura apmeklēs Latviju kopā ar māti.

Izdevums ir veltījums autores vecāku prof. Konstantīna Jēkaba Čakstes* un mātes Anastasijas Stīpnieks-Čakstes piemiņai, un tajā savijas vēsturiskie, personīgie un garīgie aspekti. Grāmatas 22 nodaļās Katrīna Čakste-Vilsone iemūžinājusi Konstantīna un Anastasijas Čakstu ģimenes dzīvi pirmskara Latvijā, tēva apcietinājumu un nāvi, bēgļu gaitas Zviedrijā, tālāko ceļu pāri okeānam un apmešanos uz dzīvi ASV. Tas ir stāsts par sāpēm, asarām un izdzīvošanu. Vienlaikus arī stāsts par ticību un cerību, kas iedvesmo un iedrošina. Visbeidzot tas ir cieņas apliecinājums visiem tiem, kuri upurēja savu dzīvību, lai mēs dzīvotu brīvā valstī.

Grāmatu caurvij Katrīnas Čakstes-Vilsones liecības par kristīgās ticības nozīmi viņas notikumiem bagātajā dzīvē, kurā pieredzēts gan kara posts, gan Dieva un daudzu cilvēku mīlestība. Sava stāstā autore nevairās no sāpīgiem piedzīvojumiem, jo visus tos pārklāj piedzīvota dziedināšana.
Grāmatu War, Love and Redemption angļu valodā 2023. gada jūnijā ar Ziemeļamerikas Anglikāņu baznīcas un daudzu ziedotāju atbalstu izdeva apgāds The Parish Press ASV. Grāmatas izdevēja latviešu valodā ir Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas izdevniecība “IHTIS”, tulkotāja Māra Zviedre.

Grāmatas atvēršanas svētki Liepājas diecēzē notiks:
 4. maijā 12.30 – Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā, Akadēmijas ielā 19;
• 7. maijā plkst. 13.30 Liepājas Jāņa Čakstes vidusskolā, Alejas ielā 16 (pieteikšanās: mob.27309612, liepajasbiskapakanceleja@lelb.lv).

* Konstantīns Čakste (1901–1945) – tiesību zinātnieks, politiķis, pretestības kustības dalībnieks Otrā pasaules kara laikā, Latvijas Centrālās padomes priekšsēdētājs un viens no 1944. gada 17. marta Latvijas Centrālās padomes memoranda parakstītājiem.

 “Tumšajā, bangojošajā Baltijas jūrā mani pārsteidza Dieva mīlestība visā tās krāšņumā. Mēs bijām izbēguši no nacistu zaldātiem, un tagad mums bija jāslēpjas no viņu lielgabalu laivām.
Atklājot, ka Dievs ir reāls un personisks, manas bailes izplēnēja. No tā brīža es piedzīvoju Viņa mīlestību, dziedināšanu un vadību, un šie memuāri to apliecina.
Atklājums, ka mana tēva nāve koncentrācijas nometnē tomēr nepadarīja mani par bāreni, radīja drošības sajūtu pasaulē, kur valda nedrošība un naids. Stāsta gaitā arvien spilgtāk izgaismojas Dieva brīnišķīgā klātbūtne.”

Katrīna Čakste Vilsone, autore

“Katrīnas Čakstes Vilsones dzīvesstāsts un viņas atmiņas par tēvu Konstantīnu Čaksti no sirds aizkustina. Tas ir emocionāls un personisks vēstījums par pārbaudījumiem Latvijas tautai un tās cilvēkiem 20. gadsimtā. Mēs zinām, ka Konstantīns Čakste okupācijas laikā Otrā pasaules kara gados vadīja Latvijas Centrālo padomi, taču līdz šim viņš nebija mums īsti pazīstams kā cilvēks. Šo robu Latvijas vēsturē izteiksmīgi aizpilda viņa meitas ļoti privātais atmiņu stāsts, kur Konstantīns Čakste un viņa ģimenē notiekošais tēlots skaidrām bērna acīm – brīnišķīgā mīlestība, kas vienoja Konstantīnu un viņa sievu Anastasiju, Konstantīna Čakstes krietnums, viņa atdevība Latvijas neatkarības lietai, viņa moku ceļš un aiziešana nāvē. Ar aizturētu elpu var sekot epizodēm par viņa sievas un abu meitu brīnumaino izglābšanos un nokļūšanu vispirms Zviedrijā, tad ASV. Un ļoti privāta mazās Katrīnas sastapšanās ar Jēzu izšķirošā brīdī, kas viņu atalgo visa mūža garumā.”

Kārina Pētersone, Latvijas Nacionālās bibliotēkas atbalsta biedrības direktore