Maijā aizlūgsim: 

Par mūsu mātēm –  pateicībā par viņu mīlestību un rūpēm, lūdzam, dod viņām prieku un gandarījumu.

Par mūsu ģimenēm – uzturi, stiprini un sargā viņas ar mīlestības saitēm un Tavu klātbūtni.

Par mūsu Māti Baznīcu –  lai Dievs caur viņu turpina sniegt mums garīgo aprūpi.

5. maijā – Rogate /Lieldienu 6. svētdienā  – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par mācītāju Ralfu Kokinu un Jelgavas Svētās Vienības draudzi, kurā viņš kalpo.

12. maijā – Exaudi /Lieldienu 7. svētdienā – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par mācītāju Jāni Kalniņu un par draudzēm, kurās viņš kalpo –  Zlēku, Ugāles, Popes un Usmas draudzēm.

19. maijā  – Svētā Gara svētku/ Vasarsvētku svētdienā – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par mācītāju Kārli Puķīti un par draudzēm, kurās viņš kalpo –  Priekules, Bātes – Vaiņodes, Embūtes un Bunkas draudzēm.

26. maijā  – Trīsvienības svētku svētdienā – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par prāvestu Robertu Otomeru un viņa kalpošanu Bauskas iecirknī, Vecumnieku mācītāja kalpošanas vietā un par draudzēm, kuras tajā ietilpst – Vecumnieku, Valles un Bārbeles draudzēm.

 

5.maijā plkst.10:00 – Rogate /Lieldienu 6. svētdienas dievkalpojuma tiešraide no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles 

(https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze

12.maijā plkst.10:00 – Exaudi /Lieldienu 7. svētdienas dievkalpojuma tiešraide no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles

 (https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze

19.maijā plkst.10:00 – Svētā Gara svētku/ Vasarsvētku dievkalpojuma tiešraide no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles 

(https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze

26.maijā plkst.10:00 – Trīsvienības svētku svētdienas dievkalpojuma tiešraide no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles

 (https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze