Mīļš paldies visiem, kas iesūtīja darbiņus zīmējumu konkursam “Es lūdzu…” Iesūtīti 102 darbiņi no Bauskas, Dobeles – Ķekavas, Liepājas Sv. Annas, Nīgrandes, Sakaslejas, Saldus M. Lutera un Saldus Sv. Jāņa, Talsu, Salaspils draudzēm un Striķu sākumskolas! Uzvarētājus paziņosim 25. maijā un Saldū būs arī iespējams par ziedojumiem iegādāties lūgšanu kartītes ar bērnu zīmējumiem un Ievas Samauskas pierakstītām bērnu lūgšanām, kuras izmantot ģimenes lūgšanās.

Ikviens ir gaidīts pieteikties dalībai Liepājas diecēzes dienai Svētdienas skolām Saldū 25.maijā. Plašāka informācija un programma: