Jūnijā aizlūgsim par bērniem un viņu drošību, par apsardzību viņu ikdienas gaitās. Par gudrību vecākiem kā garīgi audzināt un palīdzēt saviem bērniem kļūt par dievbijīgiem  cilvēkiem. Aizlūgsim arī  par jauniešiem, absolventiem un tiem, kas izvēlas turpmāko studiju virzienu.

2. jūnijā  Otrajā svētdienā pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par mācītāju  Arvīdu Bobinski  un draudzēm, kurās viņš kalpo – Muitnieku, Jūrmalciema-Nācaretes un Liepājas Brāļu draudzēm.

9. jūnijā  Trešajā svētdienā pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par mācītāju Valteru Ozoliņu un draudzēm, kurās viņš kalpo – Kuldīgas Sv. Katrīnas, Vārmes un Rendas draudzi.

16. jūnijā  Ceturtajā svētdienā pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par palīgmācītāju Māri Grosu un draudzēm, kurās viņš kalpo – Sabiles, Stendes un Spāres draudzēm.

23. jūnijā  Piektajā svētdienā pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par mācītāju Valdi Vircavu un draudzēm, kurās viņš kalpo – Jelgavas Sv. Annas, Sesavas un Kalnciema – Klīves draudzēm.

30. jūnijā  Sestajā svētdienā pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par mācītāju Juri Moricu un draudzi, kurā viņš kalpo – Budbergas Sv.Pāvila draudzi.

Tiešraides: 

2.jūnijā plkst.10:00 – Otrās svētdienas pēc Vasarsvētkiem dievkalpojuma tiešraide no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles  (https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze

9.jūnijā plkst.10:00 – Trešās svētdienas pēc Vasarsvētkiem dievkalpojuma tiešraide no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles (https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze

16.jūnijā plkst.10:00 – Ceturtās svētdienas pēc Vasarsvētkiem dievkalpojuma tiešraide no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles  (https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze

23.jūnijā plkst.10:00 – Piektās svētdienas pēc Vasarsvētkiem dievkalpojuma tiešraide no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles (https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze

30.jūnijā plkst.10:00 – Sestās svētdienas pēc Vasarsvētkiem dievkalpojuma tiešraide no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles  (https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze