Svētdien, 16.jūnijā pl.10:00 Rendas baznīcā dievkalpojumā Liepājas bīskaps Hanss Martins Jensons pasniegs apbalvojumu “Uzticības vairogs” Rendas draudzes loceklei Ritai Grasmanei-Lašei. 1989.gada 6.aprīlī prāvesta M.Plātes vadībā Rendā tika izveidota jauna LELB draudze. Kopš draudzes dibināšanas pirmās dienas R.Grasmane – Laše 35 gadus aktīvi piedalās tās dzīvē un notikumos. Kalpojusi kā draudzes padomes locekle, kasiere, revidente. Nenogurstoši piedalās baznīcas apkārtnes un telpu sakopšanā un sagatavošanā dievkalpojumiem  un pasākumiem baznīcā. Pateicība R.Grasmanei – Lašei par nesavtīgo, uzticīgo un uzcītīgo kalpošanu Rendas draudzē un baznīcā. Apsveicam ar apbalvojumu!

Plašāka infomācija par LELB apbalvojumu “Uzticības vairogs” pieejama šeit: LELB – Baznīcas apbalvojums