Jūlijā aizlūgsim par cilvēkiem, kas nodrošina atvērtus dievnamus vasaras laikā, par lūdzējiem un apmeklētājiem, lai iepriecināts ikviens, kas ieiet un iziet no dievnama. Lūgsim par visiem, kas iesaistīti dievnamu atjaunošanas darbos diecēzē.

7. jūlijā – 7. svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par māc. Guntaru Lūsītiun draudzēm, kurās viņš kalpo – Annenieku, Augstkalnes – Mežmuižas, Kalnamuižas un Zaļo (Zaļenieku) draudzi.

14. jūlijā – 8. svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par māc. Aivaru Siliņu un draudzēm, kurās viņš kalpo – Bauskas, Bērsteles un Vecsaules draudzēm.

21. jūlijā – 9. svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par māc. Juri Veidenieku un draudzēm, kurās viņš kalpo –  Rojas, Dārtes un Kaltenes draudzēm.

28j. jūlijā – 10. svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par māc. Vilni Auziņu un draudzēm, kurās viņš kalpo –  Kandavas, Sātu, Zemītes un Vānes draudzēm.

Tiešraides

7.jūlijā plkst.10:00 – 7. svētdienas pēc Vasarsvētkiem dievkalpojuma tiešraide no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles (https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze

14.jūlijā plkst.10:00 – 8. svētdienas pēc Vasarsvētkiem dievkalpojuma tiešraide no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles  (https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze

21.jūlijā plkst.10:00 – 9. svētdienas pēc Vasarsvētkiem dievkalpojuma tiešraide no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles (https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze

28.jūlijā plkst.10:00 – 10. svētdienas pēc Vasarsvētkiem dievkalpojuma tiešraide no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles (https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze