Svētdien, 7.jūlijā pl. 11.00 pateicības dievkalpojums. 
Dievkalpojumā piedalīsies Grobiņas iecirkņa prāvests Ainars Jaunskalže un mūziķis – vijolnieks Edgars Ziņģe. Pēc dievkalpojuma sadraudzības mielasts.