Hammond ērģeļu iesvētīšanas svētbrīdis un vokālās grupas Putni garīgās mūzikas koncerts Liepājas Lutera baznīcā

1.jūlijā plkst.12.00 Liepājas Lutera baznīcā pēc pirmās atjaunošanas kārtas veikšanas tiks iesvētītas savulaik prezidenta Kārļa Ulmaņa dāvinātās Hammond ērģeles un atklātas piemiņas plāksnes. Svētbrīdi vadīs Liepājas bīskaps Hanss Martins Jensons, piedaloties evaņģēlistam Vigo Dobelim. Liepājas Lutera baznīcas vēsturisko Hammond ērģeļu restaurācijas projekts uzsākts divus gadus atpakaļ un atjaunošanas darbus veicis ērģeļmeistars Jānis Kalniņš. Dievnama priekštelpā tiks atklātas plāksnes, kas godinās mācītāju Kārļa Žano Otto Goldberga un Alberta Bērziņa piemiņu un vēstīs par draudzes un baznīcas vēstures gaitām.  

Plākšņu maketi skatāmi ŠEIT.

Lasīt vairākCorpus Christi konference Liepājā 24. – 28.jūlijā

Corpus Christi ir starptautiska konservatīvu luterāņu konference jauniem pieaugušajiem vecumā no 18 līdz 35 gadiem.

Katru gadu Corpus Christi konference notiek citā Eiropas valstī jau vairāk kā 10 gadus.

Konferences līdz šim ir notikušas Zviedrijā, Somijā, Latvijā, Vācijā un Čehijā. Katru gadu konference jūlija beigās pulcē ap 200 dalībniekiem no 15 dažādām valstīm.
Dalībnieku vidū ir gan jaunieši, gan arī mācītāji un teoloģijas studenti.
Corpus Christi lielākās vērtības ir laba konservatīva luterāņu mācība, brīnišķīgi stundu lūgšanu dziedājumi svētbrīžos un konservatīvu luterāņu sadraudzība visā Eiropā.


Šogad Corpus Christi konference notiks Latvijā, Liepājā 24.-28.jūlijam
Vairāk informācijas un pieteikšanās:


Svētku dievkalpojumi Priekules un Dārtes baznīcās – 10. un 11.jūnijā

Foto: Priekules baznīca / Avots: www.dienvidkurzeme.travel

Sestdien, 10.jūnijā plkst.11:00 ar pateicības dievkalpojumu tiks atzīmēta atjaunotās Priekules baznīcas 25 gadu jubileja. Dievkalpojumu vadīs bīskaps Hanss Martins Jensons, piedaloties Grobiņas iecirkņa prāvestam Ainaram Jaunskalžem un draudzes mācītājam Kārlim Puķītim.

Dārtes baznīcas altāris

Foto: Dārtes baznīcas altāris

11.jūnijā – otrajā svētdienā pēc Vasarsvētkiem pl.10:00 Dārtes baznīcā dievkalpojumā tiks iesvētīts jaunais baznīcas altāris. Dievkalpojumu vadīs bīskaps Hanss Martins Jensons, piedaloties draudzes mācītājam Jurim Veideniekam.


AIZLŪGUMI UN TIEŠRAIDES JŪNIJĀ

 

Tad nu es pamācu tevi vispirms turēt lūgšanas, pielūgšanas, aizlūgšanas, pateicības lūgšanas par visiem cilvēkiem, par valdniekiem un visiem, kas ir augstā amatā, lai mēs dzīvotu mierīgu un klusu dzīvi visā dievbijībā un cienībā. Tas ir labi un patīkami Dieva, mūsu Pestītāja, priekšā, kas grib, lai visi cilvēki tiek izglābti un nāk pie patiesības atziņas.  

/1 Tim.2:1-4/

Kā mūs aicina apustulis Pāvils, aizlūgsim “par visiem cilvēkiem, par valdniekiem un visiem kas ir augstā amatā”. Arī par jaunievēlēto prezidentu, kā mēs lūdzam par visiem kas ir augstā amatā, lai viņš dzīvotu un pildītu sava amata pienākumus saskaņā ar Dieva likumiem.

Aizlūgumi

Aizlūgsim par bērniem un viņu drošību, par apsardzību viņu ikdienas gaitās. Par gudrību vecākiem kā garīgi audzināt un palīdzēt saviem bērniem kļūt par dievbijīgiem  cilvēkiem. Aizlūgsim arī  par jauniešiem, absolventiem un tiem, kas izvēlas turpmāko studiju virzienu.

4.jūnijā  Trinitatis/ Trīsvienības svētku  svētdienā  kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par mācītāju Kārli Puķīti, un viņa kalpošanu Priekules mācītāja kalpošanas vietā, kurā ietilpst Priekules, Bātes – Vaiņodes, Embūtes un Bunkas draudzes.

11.jūnijā  Otrajā svētdienā pēc Vasarsvētkiem – kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par palīgbīskapu  Uldi Gailīti, viņa kalpošanu diecēzē, Jelgavas Sv.Annas un Dalbes draudzēs.

18. jūnijā  Trešajā svētdienā pēc Vasarsvētkiem – kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par mācītāju Ralfu Kokinu un viņa kalpošanu  Jelgavas Sv. Vienības draudzē.

25. jūnijā  Ceturtajā svētdienā pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par mācītāju Mareku Ignatu un viņa kalpošanu Saldus Mārtiņa Lutera, Pampāļu, Lutriņu un Nīgrandes draudzēs.

Lasīt vairāk


Pievienojies Lutera Akadēmijas saimei arī Tu!

Lutera Akadēmija aicina interesentus pieteikties dalībai ATVĒRTO DURVJU DIENU pasākumā š.g. 27.maijā plkst.17.00, lai iepazītu piedāvātās teoloģijas studiju programmas.

Pasākumā iespējams piedalīties arī attālināti, iepriekš reģistrējoties dalībai https://ej.uz/reg_AD_LA.Reģistrētie dalībnieki saņems ZOOM saiti.

Plašāka informācija par studiju programmām aplūkojama ŠEIT

 


Sveiciens Debesbraukšanas dienā un uzaicinājums uz Novennas lūgšanu

Divi vīri baltās drēbēs sacīja (apustuļiem): “… Šis Jēzus, kas uzņemts prom no jums debesīs, tāpat nāks, kā jūs Viņu esat redzējuši debesīs aizejam.” /Ap.d. 1;10-11/

Svētīgu Debesbraukšanas dienu! Šī diena ir īpaša diena, un šo notikumu mēs pieminam katru reizi, kad mēs dievkalpojumā apliecinām savu ticību ar kādu no Baznīcas ticības apliecības vārdiem. Piemēram, ar Nīkajas ticības apliecības vārdiem par Kungu Jēzu Kristu, Dieva vienīgo Dēlu: “…uzkāpa debesīs un sēž pie Tēva labās rokas, un godībā atkal nāks tiesāt dzīvos un mirušos…”.  Mēs dzīvojam starp posmā – starp Jēzus uzkāpšanu debesīs un Viņa otrreizējo atnākšanu godībā. Dieva Dēls atnāca pirmo reizi šajā pasaulē, kad Viņš iemiesojās Jaunavas Marijas klēpī un piedzima Betlēmē. Otrreiz Viņš atnāks no debesīm savā apskaidrotā miesā līdzīgā veidā kā viņš uzkāpa debesīs 40.dienā pēc savas augšāmcelšanās. Tas, ka  Dievs Viņam ļāva uzkāpt, nozīmē, ka Jēzus bija piepildījis savu misiju, kādēļ Viņš pirmo reizi atnāca uz zemes – “Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību…”. /Jņ. 3;16/ Tagad mēs esam aicināti dzīvot ticībā uz to, ko Viņš darījis mūsu dēļ, lai Viņš pie savas otrreizējās atnākšanas mūs uzņemtu pie sevis mūžīgi debesīs.

Lasīt vairākAIZLŪGUMI UN TIEŠRAIDES MAIJĀ

Maijā aizlūgsim: 

Par mūsu mātēm –  pateicībā par viņu mīlestību un rūpēm, lūdzam, dod viņām prieku un gandarījumu.

Par mūsu ģimenēm – uzturi, stiprini un sargā viņas ar mīlestības saitēm un Tavu klātbūtni.

Par mūsu Māti Baznīcu –  lai Dievs caur viņu turpina sniegt mums garīgo aprūpi.

7.maijā – Cantate/Lieldienu 5. svētdienā  – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par mācītāju Romanu Kurpnieku – Loginu un draudzēm, kurās viņš kalpo –  Apriķu, Aizputes, Pāvilostas Sv.Pāvila un Pētera un Sakaslejas draudzēm.

14.maijā  Rogate /Lieldienu 6. svētdienā  kopā ar LELB draudzēm lūgsim par prāvestu Robertu Otomeru un viņa kalpošanu Bauskas iecirknī, Vecumnieku mācītāja kalpošanas vietā un par draudzēm, kuras tajā ietilpst – Vecumnieku, Valles un Bārbeles draudzēm.

21.maijā  Exaudi /Lieldienu 7. svētdienā – kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par mācītāju Jāni Saulīti un viņa kalpošanu Jaunpils, Džūkstes, Lestenes, Pūres un Dzirciema draudzēs.

Lasīt vairāk


Glika ozolu stādīšana Liepājā

Ceturtdien, 27.aprīlī Glika ozolu stādīšana Liepājā notiks trīs vietās – Zirgu salā pie “Dabas mājas”, Liepājas Oskara Kalpaka 15.vidusskolas iekšpagalmā un Raiņa parkā – iepretim Liepājas Lutera baznīcai.
Glika ozolu stādīšanas projekts uzsākts 2022.gadā, atzīmējot reformācijas 500 gadus Latvijā un Evaņģēliski luteriskās Baznīcas 100. dzimšanas dienu. Jaunie ozoli izaudzēti no pirmā Bībeles tulkotāja latviešu valodā – vācu mācītāja Ernsta Johana Glika (1652 – 1705) pirms vairāk kā 300 gadiem pie Alūksnes mācītājmuižas stādīto ozolu zīlēm. 15 kilogrami salasītās zīles 2016.gadā tika nodotas Latvijas valsts mežu Jelgavas kokaudzētavai un izaugušie jaunie ozolu stādi tiek stādīti visā Latvijā. Ozolus stāda gan pie baznīcām, draudžu mājām, gan sadarbībā ar vietējām pašvaldībām parkos, alejās, pie skolām un citās publiskās vietās ar vēlējumu – lai ozoli izplatās pa visu Latviju, kā izplatījās Dieva vārds līdz ar Ernsta Johana Glika tulkoto Bībeli.

Uz ozolu stādīšanas notikumiem Liepājā ir aicināts ikviens interesents. Plkst. 12:00 ar svinīgu svētbrīdi Glika ozols tiks stādīts Zirgu salā pie “Dabas mājas”.

Lasīt vairāk