Jūlijā aizlūgsim par cilvēkiem , kas nodrošina atvērtus dievnamus vasaras laikā, par lūdzējiem un apmeklētājiem, lai iepriecināts ikviens, kas ieiet un iziet no dievnama. Lūgsim par visiem, kas iesaistīti dievnamu atjaunošanas darbos diecēzē.
Lūgsim arī par garīdznieku un draudžu kalpotāju spēku atspirgšanu atvaļinājumos. 

(mēneša aizlūgumi)

 

4. jūlijā, plkst. 10:00 / 6. svētdienas pēc Vasarsvētkiem dievkalpojuma tiešraide no Liepājas Sv. Trīsvienības Katedrāles(https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze)

11. jūlijā, plkst. 10:00/ 7. svētdienas pēc Vasarsvētkiem dievkalpojuma tiešraide no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles(https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze)

18. jūlijā, plkst. 10:00/ 8. svētdienas pēc Vasarsvētkiem dievkalpojuma tiešraide no Liepājas Sv. Trīsvienības Katedrāles(https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze)

25. jūlijā, plkst. 10:00/ 9. svētdienas pēc Vasarsvētkiem dievkalpojuma tiešraide no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles(https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze)