AIZLŪGUMI

Jūlijā aizlūgsim par cilvēkiem, kas nodrošina atvērtus dievnamus vasaras laikā, par lūdzējiem un apmeklētājiem, lai iepriecināts ikviens, kas ieiet un iziet no dievnama. Lūgsim par visiem, kas iesaistīti dievnamu atjaunošanas darbos diecēzē.

7.jūlijā – 7. svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par mācītāju Guntaru Lūsītiun draudzēm, kurās viņš kalpo – Annenieku, Augstkalnes – Mežmuižas, Kalnamuižas un Zaļo (Zaļenieku) draudzi.

14. jūlijā – 8. svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par mācītāju Aivaru Siliņu un draudzēm, kurās viņš kalpo – Bauskas, Bērsteles un Vecsaules draudzēm.

21. jūlijā – 9. svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par mācītāju Juri Veidenieku un draudzēm, kurās viņš kalpo –  Rojas, Dārtes un Kaltenes draudzēm.

28. jūlijā – 10. svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par mācītāju Vilni Auziņu un draudzēm, kurās viņš kalpo –  Kandavas, Sātu, Zemītes un Vānes draudzēm.

 

Jūnijā aizlūgsim par bērniem un viņu drošību, par apsardzību viņu ikdienas gaitās. Par gudrību vecākiem kā garīgi audzināt un palīdzēt saviem bērniem kļūt par dievbijīgiem  cilvēkiem. Aizlūgsim arī  par jauniešiem, absolventiem un tiem, kas izvēlas turpmāko studiju virzienu.

2. jūnijā  – Otrajā svētdienā pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par mācītāju  Arvīdu Bobinski  un draudzēm, kurās viņš kalpo – Muitnieku, Jūrmalciema-Nācaretes un Liepājas Brāļu draudzēm.

9. jūnijā  – Trešajā svētdienā pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par mācītāju Valteru Ozoliņu un draudzēm, kurās viņš kalpo – Kuldīgas Sv. Katrīnas, Vārmes un Rendas draudzi.

16. jūnijā  – Ceturtajā svētdienā pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par palīgmācītāju Māri Grosu un draudzēm, kurās viņš kalpo – Sabiles, Stendes un Spāres draudzēm.

23. jūnijā  – Piektajā svētdienā pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par mācītāju Valdi Vircavu un draudzēm, kurās viņš kalpo – Jelgavas Sv. Annas, Sesavas un Kalnciema – Klīves draudzēm.

30. jūnijā  – Sestajā svētdienā pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par mācītāju Juri Moricu un draudzi, kurā viņš kalpo – Budbergas Sv.Pāvila draudzi.

 

Maijā aizlūgsim: 

Par mūsu mātēm –  pateicībā par viņu mīlestību un rūpēm, lūdzam, dod viņām prieku un gandarījumu.

Par mūsu ģimenēm – uzturi, stiprini un sargā viņas ar mīlestības saitēm un Tavu klātbūtni.

Par mūsu Māti Baznīcu –  lai Dievs caur viņu turpina sniegt mums garīgo aprūpi.

5. maijā – Rogate /Lieldienu 6. svētdienā  – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par mācītāju Ralfu Kokinu un Jelgavas Svētās Vienības draudzi, kurā viņš kalpo.

12. maijā – Exaudi /Lieldienu 7. svētdienā – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par mācītāju Jāni Kalniņu un par draudzēm, kurās viņš kalpo –  Zlēku, Ugāles, Popes un Usmas draudzēm.

19. maijā  – Svētā Gara svētku/ Vasarsvētku svētdienā – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par mācītāju Kārli Puķīti un par draudzēm, kurās viņš kalpo –  Priekules, Bātes – Vaiņodes, Embūtes un Bunkas draudzēm.

26. maijā  – Trīsvienības svētku svētdienā – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par prāvestu Robertu Otomeru un viņa kalpošanu Bauskas iecirknī, Vecumnieku mācītāja kalpošanas vietā un par draudzēm, kuras tajā ietilpst – Vecumnieku, Valles un Bārbeles draudzēm.

 

Aprīlī lūgsim par sagatavošanos 2. Svētdienas skolu sadraudzības dienai Saldū.

7. aprīlī / Baltajā svētdienā – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par mācītāju Mareku Ignatu un draudzēm, kurās viņš kalpo – Saldus Mārtiņa Lutera, Pampāļu, Lutriņu un Nīgrandes draudzēm.

14. aprīlī/ Lieldienu 3. svētdienā – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par prāvestu Gunti Apriķi un viņa kalpošanu Kuldīgas iecirknī, par draudzēm kurās viņš kalpo – Saldus Sv. Jāņa, Blīdenes, Gaiķu un Remtes draudzēm un nodrošina kalpošanu – Kuldīgas Sv. Katrīnas, Vārmes Sv. Miķeļa,  Kabiles un Usmas Sv. Pētera  draudzēm.

21. aprīlī/ Lieldienu 4. svētdienā – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par mācītāju Jāni Saulīti un draudzēm, kurās viņš kalpoDžūkstes, Jaunpils, Lestenes, Pūres un Dzirciema draudzēm. 

28. aprīlī/Lieldienu 5. svētdienā – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par mācītāju Jāni Tālumu un draudzēm, kurās viņš kalpo – Jaunsaules, Vircavas un Bērzes draudzēm.

 

Marta mēnesī:

  • lūgsim, lai Dievs mūs pasargā no visiem grēkiem, no visiem maldiem, no visa ļauna;
  • lūgsim par svētīgu Lieldienu svinēšanu un lai vairāk draudžu locekļu nāk kopā dievkalpojumos;
  • turpināsim lūgt par mieru Ukrainā.

3.martā/ Oculi – Gavēņa laika trešajā svētdienā – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par palīgmācītāju Mārtiņu Burke – Burkevicu  un draudzēm, kurās viņš kalpo – Kuldīgas Sv.Annas, Īvandes, Lipaiķu, Ēdoles draudzēm un viņa kalpošanu zemessardzē.

10. martā/ Laetare – Gavēņa laika ceturtajā svētdienā – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par prāvestu Ainaru Jaunskalži, par Grobiņas iecirkni un draudzēm, kurās viņš kalpo – Rucavas, Dunikas, Jūrmalciema Nācaretes, Muitnieku un Nīcas draudzēm. 

17. martā/ Judica – Ciešanu laika pirmajā svētdienā – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par mācītāju Rolandu Radziņu  un draudzēm, kurās viņš kalpo –  Iecavas, Salgales, Mežotnes un Codes draudzēm.

24. martā/ Palmarum – Palmu svētdienā – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par mācītāju Andi  Ķīviču un draudzēm, kurās viņš kalpo – Talsu, Iģenes, Ķurbes un Valdemārpils draudzēm.

31. martā/ Kristus augšāmcelšanās svētkos – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par mācītāju Aldi Pavloviču  un draudzēm, kurās viņš kalpo – Ventspils un Rindas draudzēm.

 

Februārī aizlūgsim par jauniem aicinājumiem garīdznieka amatā un dažādās kalpošanās, un par viņu sagatavošanu. Lūgsim par Lutera Akadēmiju un par Svētā Gregora izglītības centru – lai viss darbotos un attīstītos ar Dieva svētību.

4. februārī/ Sexagesima – otrā svētdiena pirms Gavēņa laika – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par mācītāju Romanu Kurpnieku – Loginu un draudzēm, kurās viņš kalpo – Aizputes, Apriķu, Pāvilostas Sv. Pētera un Pāvila, Sakaslejas un Ulmales – Labraga draudzēm.

11. februārī/ Esto mihi – svētdiena pirms Gavēņa laika – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par prāvestu Mārci Zeifertu, viņa jauno termiņu prāvesta amatā, par Kandavas iecirkni un draudzēm, kurās viņš kalpo – Tukuma, Ārlavas draudzi un par Mērsraga draudzi, kur viņš kopā ar mācītāju Māri Ķirsonu nodrošina kalpošanu.

18. februārī/ Invocabit – Gavēņa laika pirmā svētdiena – kopā ar LELB draudzēm lūgsim lūgsim par mācītāju Raimondu Mežiņu, Svētā Gregora izglītības centru un draudzēm, kurās viņš kalpo – Saldus Mārtiņa Lutera, Grīvaišu, Rubas, Jaunauces un Priedulas – Vadakstes draudzēm.

25. februārī/ Reminiscere – Otrā Gavēņa laika svētdiena – kopā ar LELB draudzēm lūgsim par prāvestu Kārli Irbi, Mazirbes rekolekciju centru, Mazirbes draudzi un draudzēm, kurās viņš nodrošina kalpošanuLandzes, Piltenes un Užavas draudzēm.

 

Janvārī aizlūgsim par ārmisiju – īpaši par LELB misiju Indijā, par diecēzes draudžu māsu draudžu attiecībām, par māsu diecēzes attiecībām ar anglikāņu Fortvortas diecēzi Teksasā un lūgsim par kristiešu vienotību*.

*No 18. līdz 25. janvārim notiek ikgadējā starptautiskā Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību.

7. janvārī/svētdienā pēc Zvaigznes dienas kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par  prāvestu Oskaru Laugali, par Jelgavas iecirkni un draudzēm, kurās viņš kalpo – Dobeles, Bukaišu – Sniķeres, Penkules, Vecauces un Īles draudzēm.

14. janvārī/2. svētdienā pēc Zvaigznes dienas –  kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par mācītāju Martinu Sammu un draudzēm, kurās viņš kalpo – Skrundas un Rudbāržu draudzēm.

21. janvārī/3. svētdienā pēc Zvaigznes dienas –  kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par palīgbīskapu Uldi Gailīti, par prokatedrāli un draudzēm, kurās viņš kalpo – Jelgavas Svētās Annas un Dalbes draudzēm.

28. janvārī/4. svētdienā pēc Zvaigznes dienas – kopā ar Liepājas diecēzes  draudzēm lūgsim par mācītāju Raiti Šēneru un draudzēm, kurās viņš kalpo – Liepājas Lutera un Gramzdas draudzēm.

 

Decembrī aizlūgsim par to, ka mēs varam svētīgi piedzīvot Jaunā Baznīcas gada svētkus un ikdienu.

3. decembrī/Adventa 1. svētdiena –  kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par  palīgmāc. Mārtiņu Burke-Burkevicuun viņa kalpošanu Kuldīgas Sv.Annas, Īvandes, Ēdoles un Lipaiķu draudzēs un viņa kalpošanu zemessardzē.

10. decembrī/Adventa 2. svētdiena kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par  māc. Viesturu Pirro un viņa kalpošanu Kuldīgas Sv.Katrīnas, Vārmes Sv. Miķeļa, Usmas Sv.Pētera un Kabiles draudzēs un māc. Valteru Ozoliņu un viņa kalpošanu Rendas draudzē.

17. decembrī/Adventa 3. svētdiena –  kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par  māc. Raimondu Mežiņu un viņa kalpošanu Saldus M.Lutera, Grīvaišu, Rubas, Jaunauces, Priedulas – Vadakstes draudzēs un Svētā Gregora izglītības centrā.

24. decembrī/Adventa 4.svētdiena – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par diecēzes diakoniem Andri Kļaviņu, Kasparu Lauri, Jāni Spudas un Uldi Žabri.

31. decembrī/Svētdiena pēc Ziemsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par māc. Rolandu Radziņu un viņa kalpošanu Iecavas, Salgales, Mežotnes un Codes draudzēs.


Novembra mēnesī, kad mēs īpaši domājam par visiem svētajiem, kas ir gājuši mums pa priekšu ar savu piemēru, savu  uzticību Kristum un ar savu drosmi, lūgsim palīdzību arī mums būt uzticīgiem un drosmīgiem Kristus lieciniekiem.

Aizlūgsim arī par draudžu diakonijas darba veicējiem – stiprinājumu un iedrošinājumu kalpošanā.

 

5. novembrī/ 23.svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par bīskapu emeritus Pāvilu Brūveru, mācītājiem emeritus – Valdi Bercu, Raivo Bitenieku, Arti Burovu, Māri Ludviku un Railviju Rozīti.

 

12. novembrī/ 24. svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par māc. Kasparu Kovaļovu un viņa kalpošanu Engures un Sēmes draudzēs.

 

19. novembrī/ 25. svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par māc.  Jāni Bitānu un viņa kalpošanu  Liepājas Svētās Annas, Pāvilostas Svētā Pētera un Pāvila, Ziemupes, Sakaslejas draudzēs un Sieksātes Svētās Trīsvienības baznīcā.

 

26. novembrī/ Mūžības svētdiena – kopā ar LELB draudzēm lūgsim par dekānu Pēteri Kalku un viņa kalpošanu Liepājas Svētās Trīsvienības, Krūtes – Bārtas un Liepājas Krusta draudzēs. Aizlūgsim arī par mūžībā aizsauktajiem brāļiem un māsām Kristū, īpaši par Liepājas diecēzes garīdzniekiem un viņu ģimeņu locekļiem, kas ir aizsaukti mūžībā. Kungs, savu mieru viņiem dodi, lai mūžīga gaisma viņus apspīd!

Oktobrī pateiksimies par Dieva dāvāto svētību un augļiem šajā gadā draudžu dzīvēs un ikdienas darbos un lūgsim pēc Dieva vadības būt par gudriem un uzticīgiem namturiem.

1. oktobrī/Pļaujas svēki – kopā ar LELB draudzēm lūgsim par māc.Erlandu Lazdānu un viņa kalpošanu  Aizputes, Apriķu un Klosteres Sv.Pētera draudzēs un slimnīcas kapelāna amatā.

8. oktobrī/19. svētdiena pēc Vasarsvētkiem kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par māc.Jāni Kalniņu un viņa kalpošanu Zlēku, Ugāles, Popes un Usmas draudzēs.

15. oktobrī/20. svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar LELB draudzēm lūgsim par māc.Didzi Olti un viņa kalpošanu  Dundagas, Ģipkas un Kolkas draudzēs.

22. oktobrī/21. svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par palīgmāc.Jāni Erno un viņa kalpošanu Vecauces draudzē.

29. oktobrī/22. svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par palīgmāc.Māri Grosu un viņa kalpošanu Sabiles, Stendes un Spāres draudzēs.

Septembra mēnesī aizlūgsim par jauno mācību gadu.

Lūgsim par draudžu locekļu izglītošanu mūsu Baznīcā, par Baznīcas izglītības nozares darbu. Aizlūgsim arī par Svētā Gregora izglītības centru un tā darbiniekiem, un Lutera Akadēmiju, lai Dievs stiprina, uztur un vada studentus, pasniedzējus un vadītājus.  

3. septembrī – 14. svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par  mācītāju Ivaru Eisakuun viņa kalpošanu Saldus Mārtiņa Lutera draudzē.

10. septembrī– 15. svētdiena pēc Vasarsvētkiem –  kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par mācītāju Aivaru Siliņu un viņa kalpošanu Bauskas, Bērsteles un Vecsaules draudzēs.

17. septembrī – 16. svētdiena pēc Vasarsvētkiem– ar kopā Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par mācītāju Ati Grīnbergu un viņa kalpošanu Liepājas Sv.Annas, Ziemupes, Ulmales – Labraga, Vērgales draudzēs un Liepājas cietuma kapelāna amatā.

24. septembrī– 17. svētdiena pēc Vasarsvētkiem–kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par vikāriem: diecēzes vikāru – palīgmācītāju Denisu Svenfeltu, Grobiņas iecirknī – palīgmācītāju Pāvilu Bobinski, Jelgavas iecirknī – mācītāju Sandi Ratnieku, Kuldīgas iecirknī – mācītāju Didzi Skušku un palīgmācītāju Elmāru Derzāvi, Piltenes iecirknī – mācītājiem Ilmāru Baronu, Jāni Gaisiņu, Māri Sarmu un palīgmācītāju Āri Kronbergu.

Augustā aizlūgsim par ordinācijas kandidātiem un jaunordinētajiem. Aizlūgsim arī par jauniem aicinājumiem studēt Lutera Akadēmijā. 

6. augustā – 10. svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par prāvestu Gunti Apriķi un viņa kalpošanu Kuldīgas iecirknī, Saldus Sv. Jāņa, Blīdenes, Gaiķu un Remtes draudzēs. 

13. augustā – 11. svētdiena pēc Vasarsvētkiem –  ar kopā LELB draudzēm lūgsim par mācītāju Juri Veidenieku un viņa kalpošanu Rojas, Dārtes un Kaltenes draudzēs.

20. augustā – 12. svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par prāvestu Mārci Zeifertuun viņa kalpošanu Kandavas iecirknī, Tukuma, un Ārlavas draudzēs.

27. augustā – 13. svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par mācītāju Vilni Auziņu un viņa kalpošanu Kandavas, Sātu, Zemītes un Vānes draudzēs.

 

Jūlijā aizlūgsim par cilvēkiem, kas nodrošina atvērtus dievnamus vasaras laikā, par lūdzējiem un apmeklētājiem, lai iepriecināts ikviens, kas ieiet un iziet no dievnama. Lūgsim par visiem, kas iesaistīti dievnamu atjaunošanas darbos diecēzē.

2.jūlijā – 5. svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar LELB  draudzēm aizlūgsim par māc. Arvīdu Bobinski un viņa kalpošanu Muitnieku, Jūrmalciema-Nācaretes un Liepājas Brāļu draudzēs.

9.jūlijā – 6. svētdiena pēc Vasarsvētkiem –  kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par māc. Viesturu Pirro un viņa kalpošanu Kuldīgas Sv. Katrīnas, Vārmes Sv. Miķeļa, Usmas Sv. Pētera un Kabiles draudzēs.

16.jūlijā 7. svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par māc. Juri Moricu un viņa kalpošanu Budbergas Sv. Pāvila draudzē.

23.jūlijā – 8. svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par māc. Guntaru Lūsīti un viņa kalpošanu Zaļā (Zaļenieku), Augstkalnes – Mežmuižas, Kalnamuižas un Annenieku draudzēs.

30.jūlijā – 9. svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par māc. Valdi Vircavu un viņa kalpošanu Jelgavas Sv. Annas, Sesavas un Kalnciema – Klīves draudzēs.

 

Aizlūgumi jūnijā

Tad nu es pamācu tevi vispirms turēt lūgšanas, pielūgšanas, aizlūgšanas, pateicības lūgšanas par visiem cilvēkiem, par valdniekiem un visiem, kas ir augstā amatā, lai mēs dzīvotu mierīgu un klusu dzīvi visā dievbijībā un cienībā. Tas ir labi un patīkami Dieva, mūsu Pestītāja, priekšā, kas grib, lai visi cilvēki tiek izglābti un nāk pie patiesības atziņas.  /1 Tim.2:1-4/

Kā mūs aicina apustulis Pāvils, aizlūgsim “par visiem cilvēkiem, par valdniekiem un visiem kas ir augstā amatā”. Arī par jaunievēlēto prezidentu, kā mēs lūdzam par visiem kas ir augstā amatā, lai viņš dzīvotu un pildītu sava amata pienākumus saskaņā ar Dieva likumiem.

Aizlūgumi

Aizlūgsim par bērniem un viņu drošību, par apsardzību viņu ikdienas gaitās. Par gudrību vecākiem kā garīgi audzināt un palīdzēt saviem bērniem kļūt par dievbijīgiem  cilvēkiem. Aizlūgsim arī  par jauniešiem, absolventiem un tiem, kas izvēlas turpmāko studiju virzienu.

4. jūnijā  Trinitatis/ Trīsvienības svētku  svētdienā  kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par mācītāju Kārli Puķīti, un viņa kalpošanu Priekules mācītāja kalpošanas vietā, kurā ietilpst Priekules, Bātes – Vaiņodes, Embūtes un Bunkas draudzes.

11. jūnijā  Otrajā svētdienā pēc Vasarsvētkiem – kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par palīgbīskapu  Uldi Gailīti, viņa kalpošanu diecēzē, Jelgavas Sv.Annas un Dalbes draudzēs.

18. jūnijā  Trešajā svētdienā pēc Vasarsvētkiem – kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par mācītāju Ralfu Kokinu un viņa kalpošanu  Jelgavas Sv. Vienības draudzē.

25. jūnijā  Ceturtajā svētdienā pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par mācītāju Mareku Ignatuun viņa kalpošanu Saldus Mārtiņa Lutera, Pampāļu, Lutriņu un Nīgrandes draudzēs.

 

Maijā aizlūgsim: Par mūsu mātēm –  pateicībā par viņu mīlestību un rūpēm, lūdzam, dod viņām prieku un gandarījumu. Par mūsu ģimenēm – uzturi, stiprini un sargā viņas ar mīlestības saitēm un Tavu klātbūtni. Par mūsu Māti Baznīcu –  lai Dievs caur viņu turpina sniegt mums garīgo aprūpi.

7.maijā – Cantate/Lieldienu 5. svētdienā  – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par mācītāju Romanu Kurpnieku – Loginu un draudzēm, kurās viņš kalpo –  Apriķu, Aizputes, Pāvilostas Sv.Pāvila un Pētera un Sakaslejas draudzēm.

14.maijā  – Rogate /Lieldienu 6. svētdienā  kopā ar LELB draudzēm lūgsim par prāvestu Robertu Otomeru un viņa kalpošanu Bauskas iecirknī, Vecumnieku mācītāja kalpošanas vietā un par draudzēm, kuras tajā ietilpst – Vecumnieku, Valles un Bārbeles draudzēm.

21.maijā  – Exaudi /Lieldienu 7. svētdienā – kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par mācītāju Jāni Saulīti un viņa kalpošanu Jaunpils, Džūkstes, Lestenes, Pūres un Dzirciema draudzēs.

28. maijā  – Svētā Gara svētku/ Vasarsvētku svētdienā – kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par mācītāju Jāni Tālumuun viņa kalpošanu Jaunsaules, Vircavas un Bērzes draudzēs.

 

 

 

Aprīlī lūgsim par svētīgu Lieldienu svētku svinēšanu draudzēs un ģimenēs. Lai izpratne par Lieldienu vēsti – Kristus uzvaru pār nāvi vairojas sabiedrībā. Īpaši lūgsim par Ukrainas tautu, kurai nākas svinēt Lieldienas kara apstākļos vai bēgļu gaitās.

2. aprīlī/ Ciešanu laika otrajā svētdienā/Palmarum – Palmu svētdienā – kopā ar LELB draudzēm lūgsim par prāv. Kārli Irbiun viņa kalpošanu Mazirbes rekolekciju centrā, Mazirbes un Miķeļtorņa draudzēs un kalpošanas nodrošināšanu Piltenes, Užavas un Landzes draudzēs.

9. aprīlī/ Kristus augšāmcelšanās svētku svētdienā/ Lieldienās – kopā ar LELB draudzēm lūgsim par prāv. Oskaru Laugaliun un viņa kalpošanu Jelgavas iecirknī, Dobeles – Auces mācītāja kalpošanas vietā, kurā ietilpst Dobeles, Bukaišu – Sniķeres, Penkules, Vecauces un Īles draudzes.

16. aprīlī/ Baltajā svētdienā/ Quasi modo geniti – kopā ar LELB draudzēm lūgsim par palīgmāc. Mārtiņu Burke-Burkevicu, viņa kalpošanu Kuldīgas Sv. Annas mācītāja kalpošanas vietā, kurā arī  ietilpst Īvandes, Ēdoles, Lipaiķu draudzes un viņa kalpošanu zemessardzē. 

23. aprīlī/Lieldienu trešajā svētdienā svētdienā/ Misericordia Domini – kopā ar LELB draudzēm lūgsim par māc. Raimondu Mežiņuun viņa kalpošanu Svētā Gregora izglītības centrā, Saldus M. Lutera, Grīvaišu, Kursīšu, Rubas, Jaunauces un Priedulas – Vadakstes draudzēs.

30. aprīlī/ Lieldienu ceturtajā svētdienā/ Jubilate – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par māc. Aldi Pavloviču un viņa kalpošanu Ventspils un Rindas draudzēs.

 

 

Martā aizlūgsim: par jaunās paaudzes garīgo audzināšanu, par draudžu kalpošanu bērniem un jauniešiem, par Svētdienas skolām, īpaši par plānoto Svētdienas skolu sadraudzības pasākumu 6.maijā Liepājā.

5.martā/ Reminiscere – Gavēņa laika otrajā svētdienā – kopā ar LELB draudzēm lūgsim par māc. Rolandu Radziņu un viņa kalpošanu Iecavas mācītāja kalpošanas vietā un par draudzēm, kuras tajā ietilpst – Iecavas, Salgales, Mežotnes un Codes draudzēm.

12.martā/ Oculi – Gavēņa laika trešajā svētdienā – kopā ar LELB draudzēm lūgsim par māc. Andi Ķīviču un viņa kalpošanu Talsu, Iģenes, Ķurbes un Valdemārpils draudzēs.

19.martā/ Laetare – Gavēņa laika ceturtajā svētdienā – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par māc. Māri Ludviku un par viņa kalpošanu Talsu un Mārtiņa (Dzedru) draudzēs.

26.martā/Judica – Ciešanu laika pirmajā svētdienā – kopā ar LELB draudzēm lūgsim par māc. Martinu Sammu  un viņa kalpošanu Skrundas, Ilmājas un Rudbāržu draudzēs.

Februārī aizlūgsim par jauniem aicinājumiem garīdznieka amatā un dažādās kalpošanās, un par viņu sagatavošanu. Lūgsim par Lutera Akadēmiju un par Svētā Gregora izglītības centru – lai viss darbotos un attīstītos ar Dieva svētību.

5. februārī/Septuagesima – trešā svētdiena pirms Gavēņa laika – kopā ar LELB draudzēm lūgsim par māc. Ati Freipiču un viņa kalpošanu Grobiņas mācītāja kalpošanas vietā un par draudzēm, kuras tajās ietilpst – Grobiņas, Durbes un Saraiķu draudzēm, kā arī par Griezes draudzi.

12. februārī/ Sexagesima – otrā svētdiena pirms Gavēņa laika – kopā ar LELB draudzēm lūgsim par māc. Raimondu Mežiņu un viņa kalpošanu Svētā Gregora izglītības centrā, Saldus M. Lutera, Grīvaišu, Kursīšu, Rubas, Jaunauces un Priedulas – Vadakstes draudzēs.

19. februārī/ Estomihi – svētdiena pirms Gavēņa laika – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par prāvestu  Aināru Jaunskalži, viņa kalpošanu Grobiņas  iecirknī, Rucavas mācītāja kalpošanas vietā un par draudzēm, kuras tajās ietilpst – Rucavas, Dunikas,  Jūrmalciema Nācaretes, Muitnieku un  Nīcas draudzēm.

26. februārī/Invocabit – Gavēņa laika pirmā svētdiena – kopā ar LELB draudzēm lūgsim par palīgmāc. Didzi Olti un viņa kalpošanu Dundagas mācītāja kalpošanas vietā un par draudzēm, kuras tajās ietilpst – Dundagas, Ģipkas un Kolkas draudzēm.

 

Janvārī aizlūgsim par ārmisiju – īpaši par LELB misiju Indijā, par diecēzes draudžu māsu draudžu attiecībām, par māsu diecēzes attiecībām ar anglikāņu Fortvortas diecēzi Teksasā un lūgsim par kristiešu vienotību.

*No 18. līdz 25. janvārim notiek ikgadējā starptautiskā Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību.

8. janvārī/ svētdienā pēc Zvaigznes dienas kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par  prāvestu Oskaru Laugali un viņa kalpošanu Jelgavas iecirknī, Dobeles – Auces mācītāja kalpošanas vietā, kurā ietilpst Dobeles, Bukaišu – Sniķeres, Penkules, Vecauces un Īles draudzes.

15. janvārī/ 2. svētdienā pēc Zvaigznes dienas –  kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par mācītāju Martinu Sammu un draudzēm, kurās viņš kalpo – Skrundas, Rudbāržu un Ilmājas draudzēm.

22. janvārī/ 3. svētdienā pēc Zvaigznes dienas –  kopā ar LELB  draudzēm lūgsim par mācītāju Raiti Šēneru un viņa kalpošanu Liepājas Lutera mācītāja kalpošanas vietā, kurā ietilpst Liepājas Lutera un Gramzdas draudzes.

29. janvārī/ 4. svētdienā pēc Zvaigznes dienas – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par palīgbīskapu Uldi Gailīti un viņa kalpošanu  Jelgavas Svētās Annas prokatedrālē un Dalbes draudzē.

 

Decembrī aizlūgsim par to, ka mēs varam svētīgi piedzīvot Jaunā Baznīcas gada svētkus un ikdienu.

4. decembrī/ Adventa 2. svētdiena –  kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par  māc. Ivaru Eisaku un viņa kalpošanu Saldus M.Lutera draudzē.

11. decembrī/ Adventa 3. svētdiena kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par  māc. Erlandu Lazdānu un viņa kalpošanu Aizputes, Apriķu un Klosteres Sv.Pētera draudzēs.

18. decembrī/ Adventa 4. svētdiena –  kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par  prāv. Gunti Apriķi un viņa kalpošanu Saldus Sv. Jāņa, Remtes, Blīdenes, Brocēnu un Gaiķu draudzēs.

25. decembrī/ Pirmie Ziemsvētki – Kristus piedzimšanas svētki – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par diecēzes diakoniem Kasparu Lauri, Andri Kļaviņu un Uldi Žabri un diakona amata kandidāta Jāņa Spudas ordināciju diakona martira Stefana dienā 26.decembrī.

 

Novembrī pateiksimies par diecēzes 15 gadu pastāvēšanu un izlūgsimies Dieva svētību turpmākajā kalpošanā. Aizlūgsim arī par draudžu diakonijas darba veicējiem – stiprinājumu un iedrošinājumu kalpošanā.

6. novembrī/ 22. svētdiena pēc Vasarsvētkiem –  kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par  bīskapu emeritus Pāvilu Brūveru, mācītājiem emeritus – Valdi Bercu, Raivo Bitenieku, Arti Burovu un palīgmācītāju emeritus Railviju Rozīti.

13. novembrī/ 23. svētdiena pēc Vasarsvētkiem kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par  māc. Ati Grīnbergu un viņa kalpošanu Liepājas Sv.Annas, Ziemupes, Ulmales – Labraga, Vērgales draudzēs un Liepājas cietuma kapelāna amatā.

20. novembrī/ Mūžības svētdiena –  kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par mūžībā aizsauktajiem brāļiem un māsām Kristū, īpaši par Liepājas diecēzes garīdzniekiem un viņu ģimeņu locekļiem,  kas ir aizsaukti mūžībā. Kungs, savu mieru viņiem dodi, lai mūžīga gaisma viņus apspīd!

27. novembrī/ Adventa pirmā svētdiena – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par  māc. Ralfu Kokinu un viņa kalpošanu Jelgavas Sv.Vienības draudzē.

 

Oktobrī pateiksimies par Dieva dāvāto svētību un augļiem šajā gadā draudžu dzīvēs un ikdienas darbos un lūgsim pēc Dieva vadības būt par gudriem un uzticīgiem namturiem.

2. oktobrī/ 17. svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par māc.  Romānu Kurpnieku – Loginu un viņa kalpošanu  Apriķu, Aizputes, Pāvilostas Sv.Pāvila un Pētera un Sakaslejas draudzēs.

9. oktobrī/ 18. svētdiena pēc Vasarsvētkiem kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par māc. Jāni Kalniņu un viņa kalpošanu Zlēku, Ugāles, Popes un Usmas draudzēs.

16. oktobrī/ 19. svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par māc.  Jāni Bitānu un viņa kalpošanu  Liepājas Sv.Annas, Pāvilostas Sv.Pētera un Pāvila, Ziemupes un Sakaslejas  draudzēs.

23. oktobrī/ 20. svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par māc. Arvīdu Bobinski un viņa kalpošanu Muitnieku, Jūrmalciema Nācaretes un Liepājas Brāļu draudzēs.

30. oktobrī/ 21. svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par prāv. Mārci Zeifertu un viņa kalpošanu Tukuma un Ārlavas draudzēs.

 

Septembra mēnesī aizlūgsim par jauno mācību gada sākumu, par gudrību valdībai pieņemt labākos lēmumus veiksmīgai mācību procesa nodrošināšanai!

Lūgsim par draudžu locekļu izglītošanu mūsu Baznīcā, par Baznīcas izglītības nozares darbu. Aizlūgsim arī par Svētā Gregora izglītības centru un tā darbiniekiem, un Lutera Akadēmiju, lai Dievs stiprina, uztur un vada studentus, pasniedzējus un vadītājus.  

4.septembrī – 13. svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par mācītāju Jāni Saulīti un viņa kalpošanu Jaunpils, Džūkstes, Lestenes, Pūres un Dzirciema draudzēs.

11. septembrī– 14. svētdiena pēc Vasarsvētkiem–  ar kopā LELB draudzēm lūgsim par Piltenes iecirkņa prāvestu Kārli Irbi un viņa kalpošanu Mazirbes rekolekciju centrā, Mazirbes un Miķeļtorņa draudzēs, kalpošanas nodrošināšanu Piltenes, Užavas un Landzes draudzēs.

18. septembrī – 15. svētdiena pēc Vasarsvētkiem– ar kopā LELB draudzēm lūgsim par Grobiņas iecirkņa prāvestu Ainaru Jaunskalži, viņa kalpošanu Grobiņas iecirknī, Rucavas mācītāja kalpošanas vietā un par draudzēm, kuras tajās ietilpst –Rucavas, Dunikas, Jūrmalciema Nācaretes, Muitnieku un  Nīcas draudzēm.

25. septembrī– 16. svētdiena pēc Vasarsvētkiem– ar kopā LELB draudzēm lūgsim par mācītāju  Ati Freipiču, par viņa kalpošanu Grobiņas mācītāja kalpošanas vietā, kurā ietilpst arī Durbes un Saraiķu draudzes, un par viņa kalpošanu Griezes draudzē un rekolekciju mājā.

 

Augustā aizlūgsim par draudzēm un cilvēkiem, kuri ir kādu pārmaiņu priekšā, lai izdodas paklausīt Dieva gribai un saskatīt Viņa vadību katrā lietā, aizlūgsim arī par jauniem aicinājumiem studēt Lutera Akadēmijā. 

7.augustā – 9. svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par māc. Andi Ķīviču, un par draudzēm, kurās viņš kalpo – Talsu, Iģenes un Ķurbes draudzēs. 

14. augustā– 10. svētdiena pēc Vasarsvētkiem–  ar kopā LELB draudzēm lūgsim par prāvestu Oskaru Laugali, par draudzēm, kurās viņš kalpo – Dobeles, Bukaišu – Sniķeres, Penkules, Vecauces un Īles draudzēs.

21. augustā – 11. svētdiena pēc Vasarsvētkiem– kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par māc. Kasparu Kovaļovu, un par draudzēm, kurās viņš kalpo – Engures un Sēmes draudzēs.

28. augustā– 12. svētdiena pēc Vasarsvētkiem– kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par māc. Raiti Šēneru, un par draudzēm, kurās viņš kalpo –   Liepājas Lutera un Gramzdas draudzēs.

 

Jūlijā aizlūgsim par cilvēkiem , kas nodrošina atvērtus dievnamus vasaras laikā, par lūdzējiem un apmeklētājiem, lai iepriecināts ikviens, kas ieiet un iziet no dievnama. Lūgsim par visiem, kas iesaistīti dievnamu atjaunošanas darbos diecēzē.

Pateiksimies  par LELB 100 gadu un Liepājas diecēzes 15 gadu pastāvēšanu.  Lūgsim par LELB un Liepājas diecēzes turpmāku attīstību.

3.jūlijā – 4. svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar LELB  draudzēm aizlūgsim par māc. Juri Veidenieku un par draudzēm, kurās viņš kalpo – Rojas, Dārtes un Kaltenes draudzēm.

10.jūlijā – 5. svētdiena pēc Vasarsvētkiem–  kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par māc. Guntaru Lūsīti un viņa kalpošanu Zaļenieku mācītāja kalpošanas vietā, kurā ietilpts Zaļā (Zaļenieku), Augstkalnes-Mežmuižas, Kalnamuižas, Annenieku draudzes.

17. jūlijā 6. svētdiena pēc Vasarsvētkiem– kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par māc. Mareku Ignatu un viņa kalpošanu Saldus M. Lutera, Lutriņu un Nīgrandes draudzēs.

24. jūlijā – 7. svētdiena pēc Vasarsvētkiem–kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par dekānu Pēteri Kalku un viņa kalpošanu Liepājas Sv.Trīsvienības, Krūtes – Bārtas un Liepājas Krusta draudzēs

31.jūlijā – 8. svētdiena pēc Vasarsvētkiem– kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par māc. Raimonds Mežiņš un viņa kalpošanu Svētā Gregora izglītības centrā, Saldus M. Lutera, Grīvaišu, Kursīšu, Rubas, Jaunauces un Priedulas – Vadakstes draudzēs.


Jūnijā aizlūgsim par bērniem un viņu drošību, par apsardzību viņu ikdienas gaitās. Dod gudrību vecākiem kā garīgi audzināt un palīdzēt saviem bērniem kļūt par dievbijīgiem  cilvēkiem. Aizlūgsim arī  par jauniešiem, absolventiem un tiem, kas izvēlas turpmāko studiju virzienu.

5.jūnijā – Svētā Gara svētku/ Vasarsvētku svētdienā  –  kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par mācītāju  Ati Freipiču un viņa kalpošanu Grobiņas, Durbes, Saraiķu un Griezes draudzēs.

12.jūnijā  Trinitatis/ Trīsvienības svētku  svētdienā  kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par palīgmācītāju Mārtiņu Burki- Burkevicu, un viņa kalpošanu Kuldīgas Sv. Annas mācītāja kalpošanas vietā, kurā arī  ietilpst Īvandes, Ēdoles, Lipaiķu draudzes.

19.jūnijā  2. svētdienā pēc Vasarsvētkiem – kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par mācītāju Rolandu Radziņu un viņa kalpošanu Iecavas mācītāja kalpošanas vietā, kurā ietilpts arī  Mežotnes, Salgales, Codes draudzes.

26. jūnijā  3. svētdienā pēc Vasarsvētkiem – kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par bīskapu electus Uldi Gailīti  un viņa kalpošanu  Jelgavas Sv. Annas mācītāja kalpošanas vietā, kurā ietilpst arī Dalbes daudze.

 

Maijā aizlūgsim: 
Par mūsu mātēm –  pateicībā par viņu mīlestību un rūpēm, lūdzam, dod viņām prieku un gandarījumu.

Par mūsu ģimenēm – uzturi, stiprini un sargā viņas ar mīlestības saitēm un Tavu klātbūtni.

Par mūsu Māti Baznīcu –  lai Dievs caur viņu turpina sniegt mums garīgo aprūpi.

1.maijā – Misericordias domini/Lieldienu 3. svētdienā  – kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par mācītāju Juri Moricu un Budbergas Sv. Pāvila draudzi.

8.maijā  Jubilate /Lieldienu 4. svētdienā  kopā ar LELB draudzēm lūgsim par prāvestu Oskaru Laugali, par draudzēm, kurās viņš kalpo – Dobeles, Bukaišu – Sniķeres, Penkules, Vecauces, Priedulas – Vadakstes un Īles draudzēm.

15.maijā  Cantate /Lieldienu 5. svētdienā – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par mācītāju Valdi Vircavu un viņa kalpošanu Jelgavas Sv. Annas un Sesavas, Kalnciema – Klīves draudzēs.

22. maijā  Rogate /Lieldienu 6. svētdienā – kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par mācītāju Kārli Puķīti un Priekules mācītāja kalpošanas vietu, kurā ietilpst arī Bātes – Vaiņodes, Embūtes un Bunkas draudzes.

29. maijā  Exaudi /Lieldienu 7. svētdienā – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par mācītāju Jāni Saulīti un viņa kalpošanu Jaunpils, Džūkstes, Lestenes, Pūres un Dzirciema draudzēs.

 

Aprīlī lūgsim par svētīgu Lieldienu svinēšanu un, lai vairāk draudžu locekļu nāk kopā dievkalpojumos. Turpināsim lūgt par mieru Ukrainā, par tiem, kuri cieš no karadarbības, par bēgļiem un tiem, kuri viņus uzņem.

3. aprīlī /Judica- ciešanu laika pirmajā svētdienā – kopā ar LELB draudzēm lūgsim par Kuldīgas iecirkņa prāvesta p.i. Gunti Apriķi, kurš kalpo Saldus Sv. Jāņa mācītāja kalpošanas vietā, un par draudzēm, kuras tajā ietilpst – Saldus Sv. Jāņa, Brocēnu, Blīdenes, Gaiķu un Remtes draudzēm.
10. aprīlī/ Ciešanu laika otrajā svētdienā/Palmarum – Palmu svētdienā– kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par māc. Aldi Pavloviču un viņa kalpošanu Ventspils un Rindas draudzēs.
17. aprīlī/ Kristus augšāmcelšanās svētku svētdienā – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par māc. Aivaru Siliņu, kurš kalpo Bauskas mācītāja kalpošanas vietā un par draudzēm, kuras tajā ietilpst – Bauskas, Bērsteles un Vecsaules draudzes
24. aprīlī/Baltajā svētdienā – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par prāv. Kārli Irbi un viņa kalpošanu Mazirbes rekolekciju centrā, Mazirbes un Miķeļtorņa draudzēs.

 

Marta mēnesī (Gavēņa laikā) lūgsim, lai Dievs mūs pasargā:
no visiem grēkiem, no visiem maldiem, no visa ļauna…
no velna viltības un blēdības, no ļaunas, ātras nāves…
no sērgām un grūtiem laikiem, no kara un asinsizliešanas…
no varmācības un no netaisnas valdības…
no dabas katastrofām un negaisiem…
no uguns un ūdens briesmām un no mūžīgas nāves…
/Daļa no Lutera litānijas/

6.martā/ Invocabit- Gavēņa laika pirmajā svētdienā – kopā ar LELB draudzēm lūgsim par māc. Jāni Tālumu un viņa kalpošanu Jaunsaules, Vircavas un Bērzes draudzes.

13.martā /Reminiscere- Gavēņa laika otrajā svētdienā– kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par māc. Māri Ludviku un viņa kalpošanu Talsu un Mārtiņa (Dzedru) draudzes.

20. martā /Oculi – Gavēņa laika trešajā svētdienā – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par māc. Viesturu Pirro un par draudzēm, kurās viņš kalpo – Kuldīgas Sv. Katrīnas mācītāja kalpošanas vietā, kurā ietilpst arī Vārmes Sv. Miķeļa, Usmas Sv. Pētera un Kabiles draudze.

27.martā/Laetare Gavēņa laika ceturtajā svētdienā – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par palīgmāc. Didzi Olti  un viņa kalpošanu Dundagas mācītāja kalpošanas vietā un par draudzēm, kuras tajās ietilpst  – Dundagas, Ģipkas un Kolkas draudzes

 

Februārī aizlūgsim par jauniem aicinājumiem garīdznieka amatā un dažādās kalpošanās, par viņu sagatavošanu. Lūgsim par Lutera Akadēmiju, kas šajā mēnesī atzīmēja 25 gadu pastāvēšanas jubileju un arī par Svētā Gregora izglītības centru. Lai viss darbotos un attīstītos ar Dieva svētību.

6. februārī/5. svētdienā pēc Zvaigznes dienas – kopā ar LELB draudzēm lūgsim par māc. Aivaru Siliņuun viņa kalpošanu Bauskas mācītāja kalpošanas vietā un par draudzēm, kuras tajās ietilpst – Bauskas, Bērsteles un Vecsaules draudzēm.
13. februārī/ 3. svētdiena pirms Gavēņa laika  – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par māc. Vilni Auziņu, kurš kalpo Kandavas mācītāja kalpošanas vietā un par draudzēm, kuras tajās ietilpst – Kandavas, Sātu, Zemītes un Vānes draudzēm.
20. februārī/ 2. svētdiena pirms Gavēņa laika – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par prāvestu  Aināru Jaunskalžu, viņa kalpošanu Grobiņas  iecirknī, Rucavas mācītāja kalpošanas vietā un par draudzēm, kuras tajās ietilpst –Rucavas, Dunikas,  Jūrmalciema Nācaretes, Muitnieku un  Nīcas draudzēm.
27.februārī/svētdiena pirms Gavēņa laika – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par māc. Uldi Gailīti un viņa kalpošanu Jelgavas Annas mācītāja kalpošanas vietā un par draudzēm, kuras tajās ietilpst – Jelgavas Sv. Annas un Dalbes draudzēm

Janvārī aizlūgsim par ārmisijas, ārlietu darbības un ekumēnisma stiprināšanos, lūgsim par kristiešu vienotību (no 18. līdz 25. janvārim notiek ikgadējā starptautiskā Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību).

2. janvārī/ svētdienā pēc Ziemassvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par māc. Rolandu Radziņu un viņa kalpošanu Iecavas mācītāja kalpošanas vietā un par draudzēm, kuras tajā ietilpst – Iecavas, Salgales, Mežotnes un Codes draudzēs.
9. janvārī/ svētdienā pēc Zvaigznes dienas kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par par Nurmes mācītāja kalpošanas vietas vakanci un Nurmes, Valdemārpils, Balgales un Strazdes draudzēm.
16. janvārī/ 2. svētdienā pēc Zvaigznes dienas – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par māc. Martinu Sammu, kurš kalpo Skrundas mācītāja kalpošanas vietā un par draudzēm, kuras tajās ietilpst – Skrundas, Ilmājas, Rudbāržu draudzēm.
22. janvārī/ 3. svētdienā pēc Zvaigznes dienas – kopā ar LELB draudzēm lūgsim par prāvesta p.i. Robertu Otomeru un viņa kalpošanu Bauskas iecirknī, Vecumnieku mācītāja kalpošanas vietā un par draudzēm, kuras tajās ietilpst – Vecumnieku, Valles un Bārbeles draudzēm.
30. janvārī/ 4. svētdienā pēc Zvaigznes dienas – kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par māc. Kārli Puķīti un Priekules mācītāja kalpošanas vietu, kurā ietilpst arī Bātes – Vaiņodes, Embūtes un Bunkas draudzes.

 

Decembrī aizlūgsim par to, ka mēs varam svētīgi piedzīvot Jaunā Baznīcas gada svētkus un ikdienu.

5. decembrī/Adventa 2. svētdiena – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par dekānu Pēteri Kalku un viņa kalpošanu Liepājas Sv.Trīsvienības, Krūtes – Bārtas un Liepājas Krusta draudzēs

12. decembrī/ Adventa 3. svētdiena kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par māc. Ati Freipiču un viņa kalpošanu Grobiņas, Durbes, Saraiķu un Griezes draudzēs

19. decembrī/ Adventa 4. svētdiena – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par māc.  Ralfu Kokinu un viņa kalpošanu Jelgavas Sv. Vienības draudzē.

26. decembrī/ otrie Ziemsvētki – kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par Kandavas iecirkņa prāv. Mārci Zeifertu un viņa kalpošanu Ārlavas un Tukuma draudzēs un kalpošanas nodrošināšanu Kandavas, Sabiles un Vānes draudzēs.

 

Novembrī aizlūgsim par draudžu diakonijas darba veicējiem – stiprinājumu un iedrošinājumu kalpošanā.

7. novembrī/ 24. svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par māc. Arvīdu Bobinski un viņa kalpošanu Muitnieku, Jūrmalciema Nācaretes un Liepājas Brāļu draudzēs.
14. novembrī/ 25. svētdiena pēc Vasarsvētkiem kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par māc. Erlands Lazdāns un viņa kalpošanu Aizputes, Apriķu un Klosteres Sv. Pētera draudzēs
21. novembrī/ Mūžības svētdiena – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par māc. Raimonds Mežiņš un viņa kalpošanu Svētā Gregora izglītības centrā, Saldus M. Lutera, Grīvaišu, Kursīšu, Rubas, Jaunauces un Priedulas – Vadakstes draudzēs.
Aizlūgsim arī par mūžībā aizsauktajiem brāļiem un māsām Kristū, īpaši par Liepājas diecēzes garīdzniekiem un viņu ģimeņu locekļiem, kas ir aizsaukti mūžībā. Kungs, savu mieru viņiem dodi, lai mūžīga gaisma viņus apspīd!
28. novembrī/ Adventa 1. svētdiena – kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par māc. Guntaru Lūsīti un viņa kalpošanu Annenieku, Augstkalnes – Mežmuižas, Kalnamuižas un Zaļā (Zaļenieku) draudzēs.


Oktobrī pateiksimies par Dieva dāvāto svētību un augļiem šajā gadā draudžu dzīvēs un ikdienas darbos un lūgsim pēc Dieva vadības būt par gudriem un uzticīgiem namturiem.

3. oktobrī/ 19. svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par māc. Raiti Šēneru un viņa kalpošanu Liepājas Lutera un Gramzdas draudzēs.
10. oktobrī/ 20. svētdiena pēc Vasarsvētkiem kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par māc. Andi Ķīviču un viņa kalpošanu Talsu, Iģenes un Kurbes draudzēs.
17. oktobrī/ 21. svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par māc. Ralfu Kokinu un viņa kalpošanu Jelgavas Sv. Vienības draudzē.
24. oktobrī/ 22. svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par māc. Valdi Vircavu un viņa kalpošanu Jelgavas Sv. Annas un Sesavas, Kalnciema – Klīves draudzes.
31. oktobrī/ Reformācijas diena – kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par māc. Guntaru Lūsīti un viņa kalpošanu Annenieku, Augstkalnes – Mežmuižas, Kalnamuižas un Zaļā (Zaļenieku) draudzes.

 

Aizlūgsim par visiem skolēniem, studentiem un skolotājiem, par mācību gada sākumu un izturību mācīties un mācīt šajos sarežģītajos apstākļos.

5. septembrī/ piecpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par māc. Jāni Bitānu un Ati Grīnbergu un viņas kalpošanu Liepājas Sv. Annas mācītāja kalpošanas vietā, kurā ietilpst Liepājas Sv.Annas, Ulmales – Labraga, Pāvilostas Sv. Pētera un Pāvila, Sakaslejas, Ziemupes un Vērgales draudzes
12. septembrī/ sešpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par māc. Jānis Kalniņš un viņas kalpošanu Ugāles mācītāja kalpošanas vietā, kurā ietilpts Ugāles, Usmas, Zlēku, Popes draudzes.
19. septembrī/ septiņpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par māc. Mareku Ignatu un viņa kalpošanu Saldus M. Lutera, Lutriņu un Nīgrandes draudzēs.
26. septembrī/ astoņpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par māc. Erlandu Lazdānu un viņas kalpošanu Aizputes mācītāja kalpošanas vietā, kurā ietilpts Aizputes, Apriķu un Klosteres sv. Pētera draudzes.

Augustā aizlūgsim par jauniem aicinājumiem kalpošanai garīdznieku amatos un par garīdzniekiem, kuri šajā mēnesī tiek ordinēti.
Tāpat aizlūgsim LELB 28. sinodi, 6. augustā, Rojā.

1. augustā/ desmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par māc. Guntaru Lūsīti un viņa kalpošanu Zaļenieku mācītāja kalpošanas vietā, kurā ietilpts Zaļā (Zaļenieku), Augstkalnes-Mežmuižas, Kalnamuižas, Annenieku draudzes.
8. augustā/ vienpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par palīgmāc. Mārtiņu Burki- Burkevicu, un viņa kalpošanu Kuldīgas Sv.Annas mācītāja kalpošanas vietā, kurā ietilpst Kuldīgas Sv.Annas, Īvandes, Ēdoles, Lipaiķu draudzes.
15. augustā/ divpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par māc. Jāni Saulīti un viņa kalpošanu Jaunpils, Džūkstes, Lestenes, Pūres un Dzirciema draudzes.
22. augustā/ trīspadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par māc. Uldi Gailīti un viņa kalpošanu vienā no Jelgavas Sv.Annas mācītāja kalpošanas vietām, kurā ietilpst Jelgavas Sv.Annas, Dalbes draudzes.
29. augustā/ četrpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par palīgmāc. Vilni Auziņu un viņa kalpošanu Kandavas, Vānes, Sātu un Zemītes.


Jūlijā aizlūgsim par cilvēkiem , kas nodrošina atvērtus dievnamus vasaras laikā, par lūdzējiem un apmeklētājiem, lai iepriecināts ikviens, kas ieiet un iziet no dievnama. Lūgsim par visiem, kas iesaistīti dievnamu atjaunošanas darbos diecēzē.
Lūgsim arī par garīdznieku un draudžu kalpotāju spēku atspirgšanu atvaļinājumos.

4. jūlijā/ Sestā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par evaņģēlistu – māc.p.i. Māri Grosu un viņas kalpošanu Sabiles, Stendes un Spāres draudzēs.
11. jūlijā/ Septītā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par māc. Aldi Pavloviču un viņa kalpošanu Ventspils un Rindas draudzēs.
18. jūlijā/ Astotā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par māc. Jāni Tālumu un viņa kalpošanu Jaunsaules, Vircavas un Bērzes draudzēs.
25. jūlijā/ Devītā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par prāvestu Kārli Irbi un viņa kalpošanu Mazirbes rekolekciju centrā, Mazirbes un Miķeļtorņa draudzēs.


Jūnijs, 2021

 Jūnija mēneša lūgšana

Jūnijā aizlūgsim par bērniem un viņu drošību, par apsardzību viņu ikdienas gaitās. Dod gudrību vecākiem kā garīgi audzināt un palīdzēt saviem bērniem kļūt par dievbijīgiem  cilvēkiem. Aizlūgsim arī  par jauniešiem, absolventiem un tiem, kas izvēlas turpmāko studiju virzienu. 

 6. jūnijā/ 2. svētdiena pēc Vasarsvētkiem –– kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par palīgmāc. Didzi Olti, kurš uzsāk kalpošanu Dundagas mācītāja kalpošanas vietā  un par draudzēm, kuras tajā ietilpst – – Dundagas, Ģipkas un Kolkas draudzes.

 13. jūnijā/ 3. svētdiena pēc Vasarsvētkiem  kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par prāvestu Aināru Jaunskalžu kurš kalpo Dunikas, Rucavas, Jūrmalciema Nācaretes, Muitnieku un  Nīcas draudzēs.

 20. jūnijā/ 4. svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par māc. Kasparu Kovaļovu,kurš kalpo Engures un Sēmes draudzēs.

 27. jūnijā/ 5. svētdiena pēc Vasarsvētkiem  kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par mācītāju Juri Veidenieku, kurš kalpo Dārtes, Kaltenes un Rojas draudzēs.

 

AIZLŪGUMI

Maijs, 2021

Maija mēneša lūgšana

Par mūsu mātēm –  pateicībā par viņu mīlestību un rūpēm, lūdzam, dod viņām prieku un gandarījumu.

Par mūsu ģimenēm – uzturi, stiprini un sargā viņas ar mīlestības saitēm un Tavu klātbūtni.

Par mūsu Māti Baznīcu –  lai šajā laikā varam atrast veidu kā turpināt sniegt garīgo aprūpi.

Par tēvzemi – pateicībā par  brīvības atjaunošanu, lūdzam, dod  savu vadību un sargāšanu valsts amatpersonām, pilsoņiem dienišķo maizi un ilgas pēc garīgās barības.
2.maijā/ Cantate/ piektā Lieldienu svētdiena –– kopā ar LELB draudzēm lūgsim par mācītāju Aivaru Siliņu, kurš kalpo Bauskas mācītāja kalpošanas vietā un par draudzēm, kuras tajā ietilpst – – Bauskas, Bērsteles un Vecsaulese draudzes
9.maijā/ Rogate – sestā Lieldienu svētdiena – LELB draudzēm lūgsim par prāvesta p.i. Robertu Otomeru kurš kalpo Vecumnieku mācītāja kalpošanas vietā un par draudzēm, kuras tajās ietilpst – Vecumnieku, Valles un Bārbeles draudzēm
16.maijs/ Exaudi – septītā Lieldienu svētdiena – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par māc. Armandu Klāvu, kurš kalpo Aizputes mācītāja kalpošanas vietā un par draudzēm, kuras tajā ietilpst – Aizputes, Apriķu un Klosteres Sv. Pētera draudzes.
23.maijā/ Svētā Gara svētki – Vasarssvētki – LELB draudzēm lūgsim par mācītāju Valteru Ozoliņu, kurš kalpo Ventspils un Rendas draudzēs.
29 maijā/ Trīsvienības svētki – LELB draudzēm lūgsim par mācītāju Ati Grīnbergu, kurš kalpo vienā no Liepājas Sv. Annas mācītāja kalpošanas vietām un draudzēm, kas tajā ietilpts – Liepājas Sv. Annas, Pāvilostas Sv.Pētera un Pāvila, Ziemupes, Sakaslejas, Ulmales-Labraga , Vērgales draudzes.


Aprīļa mēneša lūgšana

Saudzē savus ļaudis, ak Kungs! Pasargā mūs no šīs un no visām slimībām. Dod dziedināšanu tiem kas ir slimi, pasargā tos, kas par viņiem rūpējas un baiļu priekšā dod mums drošu prātu un rāmu sirdi.. Cilvēka miesā būdams, Tu esi nesis mūsu sērgas un izpircis mūs ar savām paša asinīm. Uzturi mūs tādā ticībā un iedrošini mīlestībā – caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

4. aprīlis/ Kristus augšāmcelšanās svētki – Lieldienas –– kopā ar LELB draudzēm lūgsim par mācītāju Viesturu Pirro un par draudzēm, kurās viņš kalpo – Kuldīgas Sv. Katrīnas mācītāja kalpošanas vietā, kurā ietilpst arī Vārmes Sv. Miķeļa, Usmas Sv. Pētera un Kabiles draudze.
11. aprīlī/ Quasi modo geniti – Baltā svētdiena – kopā ar LELB draudzēm lūgsim par prāvestu Oskaru Laugali un par draudzēm, kurās viņš kalpo- Dobeles, Vecauces, Bukaišu – Sniķeres, Penkules, Īles, Priedulas – Vadakstes draudzēs
18. aprīlī/ Misericordia domini – Trešā Lieldienu svētdiena – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par māc. Kārli Puķīti un Priekules mācītāja kalpošanas vietu, kurā ietilpst arī Bātes – Vaiņodes, Embūtes un Bunkas draudzes.
25. aprīlī/ Jubilate – Ceturtā Lieldienu svētdiena – kopā ar Liepajas diecēzes draudzēm aizlūgsim par palīgmācītāju Elmāru Derzāvi un viņa kalpošanu, kā Kuldīgas iecirkņa vikāram.

Marta mēnesī (Gavēņa laikā) lūgsim, lai Dievs mūs pasargā:
no visiem grēkiem, no visiem maldiem, no visa ļauna…
no velna viltības un blēdības, no ļaunas, ātras nāves…
no sērgām un grūtiem laikiem, no kara un asinsizliešanas…
no varmācības un no netaisnas valdības…
no dabas katastrofām un negaisiem…
no uguns un ūdens briesmām un no mūžīgas nāves…
/Daļa no Lutera litānijas/ 

7. martā/ Oculi – Gavēņa laika 3. svētdiena – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par palīgmācītāju Vilni Auziņu un par draudzēm, kurās viņš kalpo- Vānes, Sātu un Zemītes draudzēm.

14. martā/ Laetare – Gavēņa laika 4. svētdiena – kopā ar LELB draudzēm lūgsim par prāvestu Mārci Zeifertu un par draudzēm, kurās viņš kalpo- Ārlavas un Tukuma draudzēm.

21. martā/ Judica – Ciešanu laika 1. svētdiena – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par mācītāju Armandu Klāvu, un par draudzēm, kurās viņš kalpo- Apriķu, Aizputes un Klosteres draudzēm. 

28.martā/ Palmarum – Pūpolu svētdiena/Ciešanu laika 2. svētdiena – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par mācītāju Juri Veidenieku un par draudzēm, kurās viņš kalpo – Rojas, Dārtes un Kaltenes draudzēm.


Februārī lūgsim par draudžu jauniešiem, jauniešu darbu draudzēs un pusaudžiem nodarbībām “DZĪVE ĀRPUS EKRĀNA”, ko organizē  Svētā Gregora izglītības centrs.

  1. februārī/ Sexagesima – otrā svētdiena pirms Gavēņa laika – kopā ar LELB draudzēm lūgsim par māc. Jāni Gaisiņu, kurš kalpo Piltenes mācītāja kalpošanas vietā un par draudzēm, kuras tajās ietilpst Piltenes, Landzes un Užavas draudzēm. 
  1. februārī/ Esto mihi – svētdiena pirms Gavēņa laika – kopā ar LELB draudzēm lūgsim par ev. – māc. p.i. Jāni Kundziņu un par draudzēm, kurās viņš kalpo- Balgales, Nurmes un Strazdes un Valdemārpils draudzēm. 
  1. februārī/ Invocabit – Gavēņa laika pirmā svētdiena – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par mācītāju Martinu Sammu, kurš kalpo Skrundas mācītāja kalpošanas vietā un par draudzēm, kuras tajās ietilpst – Skrundas, Ilmājas, Rudbāržu draudzēm.
  2. februārī/ Reminiscere – Gavēņa laika otrā svētdiena – kopā ar LELB draudzēm lūgsim lūgsim par prāvesta p.i. Robertu Otomeru kurš kalpo Vecumnieku mācītāja kalpošanas vietā un par draudzēm, kuras tajās ietilpst – Vecumnieku, Valles un Bārbeles draudzēm


 Janvārī lūgsim par kristiešu vienotību (no 18. līdz 25. janvārim notiek ikgadējā starptautiskā Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību).

3. janvārī/ Otrā svētdiena pēc Ziemsvētkiem – kopā ar LELB draudzēm lūgsim par māc. Jāni Bitānu un māc. Ati Grīnbergu, kuri kalpo Liepājas Sv. Annas mācītāja kalpošanas vietās, un par draudzēm, kuras tajās ietilpst –  Liepājas Sv. Annas, Pāvilostas, Sakalsejas, Ziemupes, Ulmales – Labraga un Vērgales draudzēm. 

10. janvārī/ Svētdiena pēc Zvaigznes dienas – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par Kuldīgas iecirkņa prāvesta p.i. Gunti Apriķi, kurš kalpo Saldus Sv. Jāņa mācītāja kalpošanas vietā, un par draudzēm, kuras tajā ietilpst – Saldus Sv. Jāņa,  Brocēnu, Blīdenes, Gaiķu un Remtes draudzēm.

17. janvārī/ Otrā svētdiena pēc Zvaigznes dienas – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par māc. Jāni Tālumu un par draudzēm, kurās viņš kalpo  – Vircavas, Bērzes, un Jaunauces draudzēm.  

24. janvārī/ Trešā svētdiena pēc Zvaigznes dienas – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par māc. Guntaru Lūsīti un par draudzēm, kurās viņš kalpo – Zaļo (Zaļenieku), Annenieku, Kalnamuižas un Augstkalnes – Mežmuižas draudzēm.

31. janvārī/ Ceturtā svētdiena pēc Zvaigznes dienas – kopā ar LELB draudzēm lūgsim par evaņģēlisti  – mācītāja p.i. Agritu Staško un par draudzēm, kurās viņa kalpo Usmas Sv. Pētera un Rendas draudzēm.

 

2021

 

Novembra mēneša lūgšana

Novembrī aizlūgsim par draudžu diakonijas darba veicējiem – stiprinājumu un iedrošinājumu kalpošanā.

1. novembrī/ Divdesmit otrā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par māc.Sandi Ratnieku un Sv.Jaunavas Marijas Staļģenes draudzi

8. novembrī/ Divdesmit trešā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – bīskapu emeritus Pāvilu Brūveru, mācītājiem emeritus – Valdi Bercu, Raivo Bitenieku, Arti Burovu un palīgmācītāju emeritus Railviju Rozīti,  

15. novembrī/ Divdesmit ceturtā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar LELB māc. Māri Ludviku un māc.Andi Ķīviču un Talsu draudzi.

22. novembrī/ Mūžības svētdiena – Mūžības svētdienā arī aizlūdzam par  mūžībā aizsauktajiem brāļiem un māsām Kristū, īpaši par tiem Liepājas diecēzes garīdzniekiem un viņu ģimenes locekļiem,  kas ir aizsaukti mūžībā šajā gadā (māc. emeritus Alfrēdu Ēvaldu Bērziņu un Edvīnu Vilku).  Kungs, savu mieru viņiem dodi, lai mūžīga gaisma viņus apspīd, lai visu apzinātu un neapzinātu grēku piedošanu saņēmuši un piepulcināti svētajiem viņi Tevi varētu slavēt mūžībā. Lūdzam, lai Tavi vārdi ir par iepriecinājumu tuviniekiem un dāvini, ka viņi gūst Tavu mieru.

29. novembrī/ Adventa 1.svētdiena – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par māc. Guntaru Lūsīti un viņa kalpošanu Zaļā (Zaļenieku), Annenieku, Augstkalnes – Mežmuižas, Kalnamuižas draudzēs.

 

Oktobra mēneša lūgšana

Oktobrī pateiksimies par Dieva dāvāto svētību un augļiem šajā gadā draudžu dzīvēs un ikdienas darbos un aizlūgsim par draudžu kalpotāju labu sagatavošanos Svētdienas skolu darbam.

4. oktobrī/ Astoņpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par mācītāju Aivaru Siliņu un viņa kalpošanu Bauskas, Bērsteles un Vecsaules draudzēs.

11. oktobrī/ Deviņpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par Liepājas diecēzes vikāriem – Ilmāru Baronu, Āri Kronbergu, Didzi Skušku un Jāni Erno.

18. oktobrī/ Divdesmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diezēzes draudzēm, aizlūgsim par prāvestu Kārli Irbi un viņa kalpošanu Mazirbes, Ģipkas, Dundagas, Kolkas, Usmas draudzēs.

25. oktobrī/ Divdesmit pirmā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – Kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par palīgmācītāju Ivaru Bergu un viņa kalpošanu Pūres un Dzirciema draudzēs.

 

Septembra mēneša lūgšana

Septembra mēnesī aizlūgsim par jauno mācību gada sākumu, par gudrību valdībai pieņemt labākos lēmumus veiksmīgai mācību procesa nodrošināšanai!

Lūgsim par draudžu locekļu izglītošanu mūsu Baznīcā, par Baznīcas izglītības nozares darbu. Aizlūgsim arī par Svētā Gregora izglītības centru un tā darbiniekiem, un Lutera Akadēmiju, lai Dievs stiprina, uztur un vada studentus, pasniedzējus un vadītājus.  

6. septembrī/ Četrpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par palīgmācītāju Elmāru Derzāvi un viņa kalpošanu Stendes un Spāres draudzēs

13. septembrī/ Piecpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par palīgmācītāju Jāni Tālumu un viņa kalpošanu Jaunsaules, Vircavas un Bērzes draudzēs.

20. septembrī/ Sešpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par māc. Jāni Kalniņu un viņa kalpošanu Zlēku un Ugāles draudzēs.

27. septembrī/ Septiņpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par evaņģēlistu – māc.p.i. Jāni Kundziņu un viņa kalpošanu Balgales, Nurmes, Strazdes un Valdemārpils draudzēs. 

 

Augusta mēneša aizlūgumi

Augustā aizlūgsim par draudzēm un cilvēkiem, kuri ir kādu pārmaiņu priekšā, lai izdodas paklausīt Dieva gribai un saskatīt Viņa vadību katrā lietā, aizlūgsim arī par jauniem aicinājumiem studēt Lutera Akadēmijā. 

2. augustā/ Devītā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par mācītāju Martinu Sammu un  Skrundas mācītāja kalpošanas vietu, kurā ietilpst arī Rudbāržu draudze.

9. augustā/ Desmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par mācītāju  Andi Ķīviču un viņa kalpošanu Talsu, Iģenes un Ķurbes draudzēs 

16. augustā/ Vienpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – Kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par Bauskas iecirkņa prāvesta vietas izpildītāju Robertu Otomeru un Vecumnieku mācītāja kalpošanas vietu, kurā ietilpst arī Valles un Bārbeles draudzes. 

23. augustā/ Divpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem –  kopā ar Liepājas diecēzes  draudzēm aizlūgsim par mācītāju Jāni Saulīti un Jaunpils mācītāja kalpošanas vietu, kurā ietilpst arī Džūkstes un Lestenes draudzes 

 30.augustā/ Trīspadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem –  kopā ar Liepājas diecēzes draudzem aizlūgsim par mācītāju Juri Moricu un Budbergas Sv. Pāvila draudzi.

 

Jūlija mēneša lūgšana

Jūlijā aizlūgsim par cilvēkiem , kas nodrošina atvērtus dievnamus vasaras laikā, par lūdzējiem un apmeklētājiem, lai iepriecināts ikviens, kas ieiet un iziet no dievnama. Lūgsim par  visiem, kas iesaistīti  dievnamu atjaunošanas darbos diecēzē. 

Lūgsim arī par garīdznieku un draudžu kalpotāju spēku atspirgšanu atvaļinājumos.

5. jūlijā/ Piektā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par māc. Valdi Vircavu un viņa kalpošanu Jelgavas Sv. Annas,  Sesavas un Kalnciema-Klīves draudzēs,

12. jūlijā/ Sestā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par māc. Kasparu Kovaļovu un viņa kalpošanu  Engures un Sēmes  draudzēs

19. jūlijā/ Septītā svētdiena pēc Vasarsvētkiem –  kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par prāv. Mārci Zeifertu un viņa kalpošanu  Tukuma un Ārlavas draudzēs.

26. jūlijā/ Astotā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par evaņģēlisti – māc.p.i. Agritu Staško un viņas kalpošanu  Usmas Sv.Pētera un Rendas draudzēs.

 

Jūnija mēneša lūgšana

Jūnijā aizlūgsim par bērniem un viņu drošību, par apsardzību viņu ikdienas gaitās. Dod gudrību vecākiem kā garīgi audzināt un palīdzēt saviem bērniem kļūt par dievbijīgiem  cilvēkiem. 

 Jūnija iknedēļas lūgšanas

 7.junijā/ Trinitatis – Trīsvienības svētki – kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par palīgmāc. Vilni Auziņu un viņa kalpošanu Sātu, Zemītes, Vānes un Kandavas draudzēs.

14. jūnijā/ Otrā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par māc. Jāni Gaisiņu un viņa kalpošanu Piltenes, Ladzes un Užavas draudzēs.

21. jūnijā/ Trešā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par māc. Kārli Puķīti un Priekules mācītāja kalpošanas vietu, kurā ietilpst arī Bātes – Vaiņodes, Embūtes un Bunkas draudzes

28. jūnijā/ Ceturtā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par māc. Raiti Šēneru un Liepājas Lutera mācītāja kalpošanas vietu, kurā ietilpst arī Gramzdas draudze .

Maija mēneša lūgšana

Par mūsu mātēm –  pateicībā par viņu mīlestību un rūpēm, lūdzam, dod viņām prieku un gandarījumu.
Par mūsu ģimenēm – uzturi, stiprini un sargā viņas ar mīlestības saitēm un Tavu klātbūtni.
Par mūsu Māti Baznīcu –  lai šajā laikā varam atrast veidu kā turpināt sniegt garīgo aprūpi.
Par tēvzemi – pateicībā par 30 gadiem kopš brīvības atjaunošanas, lūdzam, dod  savu vadību un sargāšanu valsts amatpersonām, pilsoņiem dienišķo maizi un ilgas pēc garīgās barības. 

Maija iknedēļas lūgšanas

3. maijā/ Jubilate – Ceturtā Lieldienu svētdiena – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par dekānu Pēteri Kalku un viņa kalpošanu Liepājas Sv.Trīsvienības, Liepājas Krusta un Krūtes – Bārtas draudzēs.

10. maijā/ Cantate – Piektā Lieldienu svētdiena – kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par prāvestu Uldi Gailīti un viņa kalpošanu Kuldīgas iecirknī un Jelgavas Sv.Annas draudzē, par prāvestu Kārli Irbi un viņa kalpošanu Piltenes iecirknī, Mazirbes un Miķeļtorņa draudzēs un LELB Mazirbes rekolekciju centrā.

17. maijā/ Rogate – Sestā Lieldienu svētdiena – kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par mācītāju Gunti Apriķi un viņa kalpošanu Saldus Sv.Jāņa mācītāja kalpošanas vietā, kurā ietilpst arī Remtes, Blīdenes, Brocēnu un Gaiķu draudzes.

24. maijā/ Exaudi– Septītā Lieldienu svētdiena – kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par prāvestu Rolandu Radziņu un viņa kalpošanu Bauskas iecirknī, Iecavas, Salgales, Mežotnes un Codes draudzēs.

31. maijā/ Svētā Gara svētki – Vasarsvētki – kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par mācītāju Ati Freipiču un viņa kalpošanu Grobiņas mācītāja kalpošanas vietā, kurā ietilpst arī Durbes un Saraiķu draudzes, un par viņa kalpošanu Griezes draudzē un rekolekciju mājā.

Aprīļa mēneša lūgšana

Saudzē savus ļaudis, ak Kungs! Pasargā mūs no šīs un no visām slimībām. Dod dziedināšanu tiem kas ir slimi, pasargā tos, kas par viņiem rūpējas un baiļu priekšā dod mums drošu prātu un rāmu sirdi.. Cilvēka miesā būdams, Tu esi nesis mūsu sērgas un izpircis mūs ar savām paša asinīm. Uzturi mūs tādā ticībā un iedrošini mīlestībā – caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

Aprīļa iknedēļas lūgšanas

5.aprīlī/ Palmarum (Pūpolu svētdiena) – Ciešanu laika otrā svētdiena – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par mācītāju Ralfu Kokinu un viņa kalpošanu Jelgavas Sv.Vienības draudzē.

12.aprīlī/ Kristus augšāmcelšanās svētki – Lieldienas – kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par prāvestu Mārci Zeifertu, palīgmācītāju Vilni Auziņu, evaņģēlistu Māri Grosu un viņu kopīgo kalpošanu Kandavas mācītāja kalpošanas vietā (ietilpst arī Sabiles un Vānes draudzes), par mācītāju Raimondu Mežiņu, viņa kalpošanu Svētā Gregora izglītības centrā un Saldus Mārtiņa Lutera mācītāja kalpošanas vietā.

19.aprīlī/ Quasi modo geniti – Baltā svētdiena – kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par mācītājiem Jāni Bitānu un Ati Grīnbergu un viņu kopīgo kalpošanu Liepājas Sv. Annas un Pāvilostas novada draudzēs (Pāvilostas Sv. Pētera un Pāvila, Sakaslejas, Ziemupes, Ulmales – Labraga un Vērgales).

26.aprīlī/ Misericordia Domini – trešā Lieldienu svētdiena – kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par palīgmācītāju Elmāru Derzāvi un viņa kalpošanu Spāres un Stendes draudzēs.

Marta mēnesī (Gavēņa laikā) lūgsim, lai Dievs mūs pasargā:
no visiem grēkiem, no visiem maldiem, no visa ļauna…
no velna viltības un blēdības, no ļaunas, ātras nāves…
no sērgām un grūtiem laikiem, no kara un asinsizliešanas…
no varmācības un no netaisnas valdības…
no dabas katastrofām un negaisiem…
no uguns un ūdens briesmām un no mūžīgas nāves…
/Daļa no Lutera litānijas/

 1.martā/ Invocabit – Gavēņa laika pirmā svētdiena – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par mācītāju Justu Junkuli, Pūres un Dzirciema draudzēm.

8.martā/ Reminiscere – Gavēņa laika otrā svētdiena – kopā ar LELB draudzēm lūgsim par evaņģēlistu – mācītāja pienākumu izpildītāju Edmundu Keidenu, Jaunauces un Rubas draudzēm.

15.martā/ Oculi – Gavēņa laika trešā svētdiena – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par mācītāju Armandu Klāvu, Dundagas un Ģipkas draudzēm. 

22.martā/ Laetare – Gavēņa laika ceturtā svētdiena – kopā ar LELB draudzēm lūgsim par prāvestu Ainaru Jaunskalži, Rucavas un Dunikas draudzēm.

29.martā/ Judica – Ciešanu laika pirmā svētdiena – kopā ar LELB draudzēm lūgsim par mācītāju Martinu Sammu, Skrundas, Rudbāržu un Ilmājas draudzēm.

Februārī lūgsim par draudžu jauniešiem, jauniešu darbu draudzēs un iesvētības mācībām pusaudžiem Svētā Gregora izglītības centrā.

 2. februārī/ Sv.Simeona/Sveču diena – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par mācītāju Viesturu Pirro, Kuldīgas Sv.Katrīnas, Vārmes un Kabiles draudzēm.

 9. februārī/ Septuagesima – trešā svētdiena pirms Gavēņa laika – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par mācītāju Valteru Ozoliņu, Ventspils un Rindas draudzēm.

16. februārī/ Sexagesima – otrā svētdiena pirms Gavēņa laika – kopā ar LELB draudzēm lūgsim par māc. Juri Veidenieku, Rojas, Kaltenes un Dārtes draudzēm.

23. februārī/ Esto mihi – svētdiena pirms Gavēņa laika – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim parmācītāju Arvīdu Bobinski, Nīcas, Jūrmalciema Nācaretes, Muitnieku un Liepājas Brāļu draudzēm.

Janvārī lūgsim par kristiešu vienotību (no 18. līdz 25. janvārim notiek ikgadējā starptautiskā Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību).

5. janvārī/ Otrā svētdiena pēc Ziemsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par prāvestu Oskaru Laugali, par draudzēm, kurās viņš kalpo – Dobeles, Bukaišu – Sniķeres, Penkules un par draudzēm, kurās kopā ar palīgiem nodrošina garīgo kalpošanu (kamēr ir vakance) – Vecauces, Priedulas – Vadakstes un Īles draudzēm.

12. janvārī/ Svētdiena pēc Zvaigznes dienas – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par mācītāju Erlandu Lazdānu, Aizputes, Apriķu un Klosteres Sv.Pētera draudzēm.

19. janvārī/ Otrā svētdiena pēc Zvaigznes dienas – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim  par  palīgmācītāju Vilni Auziņu un par draudzēm, kurās viņš kalpo – Kandavas, Sātu, Zemītes un Vānes draudzēm.

26. janvārī/ Trešā svētdiena pēc Zvaigznes dienas – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par māc. Guntaru Lūsīti un par draudzēm, kurās viņš kalpo – Zaļo (Zaļenieku), Annenieku, Kalnamuižas un Augstkalnes – Mežmuižas draudzēm.

2019.gads 

Decembrī aizlūgsim par to, ka mēs varam svētīgi piedzīvot Jaunā Baznīcas gada svētkus un ikdienu.

 1. decembrī/ Adventa pirmā svētdiena – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par palīgmāc. Mārtiņu Burke – Burkevicu, Kuldīgas Sv.Annas mācītāja kalpošanas vietu, kurā ietilpst arī Īvandes, Ēdoles un Lipaiķu draudzes un kalpošanu zemessardzē kopā ar māc. Didzi Skušku.

8. decembrī/ Adventa otrā svētdiena – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par prāv. Ainaru Jaunskalži, Rucavas un Dunikas draudzēm. Kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fondu.

15. decembrī/ Adventa trešā svētdiena – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par māc. Robertu Otomeru, Vecumnieku mācītāja kalpošanas vietu, kurā ietilpst arī Valles un Bārbeles draudzes.

22. decembrī/ Adventa trešā svētdiena – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par māc. Jāni Tālumu, Jaunsaules, Vircavas un Bērzes draudzēm.

29. decembrī/ Pirmā svētdiena pēc Ziemsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par prāv. Mārci Zeifertu, Tukuma un Ārlavas draudzēm.

Novembrī aizlūgsim par draudžu diakonijas darba veicējiem – stiprinājumu un iedrošinājumu kalpošanā.

3. novembrī/ Divdesmit pirmā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par bīskapu emeritus Pāvilu Brūveru, mācītājiem emeritus – Valdi Bercu, Ēvaldu Bērziņu, Raivo Bitenieku, Edvīnu Vilku, Arti Burovu un palīgmācītāju emeritus Railviju Rozīti

10. novembrī/ Divdesmit otrā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par mācītāju Martinu Sammu, Skrundas, Rudbāržu un Ilmājas draudzēm

17. novembrī/ Divdesmit trešā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par mācītāju Jāni Saulīti un Jaunpils, Lestenes un Džūkstes draudzēm

24. novembrī/ Mūžības svētdiena – aizlūgsim par mūžībā aizsauktajiem brāļiem un māsām Kristū, īpaši par Liepājas diecēzes garīdzniekiem un viņu ģimeņu locekļiem,  kas ir aizsaukti mūžībā. Kungs, savu mieru viņiem dodi, lai mūžīga gaisma viņus apspīd!

Oktobrī pateiksimies par Dieva dāvāto svētību un augļiem šajā gadā draudžu dzīvēs un ikdienas darbos un aizlūgsim par draudžu kalpotāju labu sagatavošanos Svētdienas skolu darbam.   

6. oktobrī/ Septiņpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par evaņģēlisti – māc.p.i. Agritu Staško, Usmas Sv.Pētera un Rendas draudzēm

13. oktobrī/ Astoņpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par Liepājas diecēzes vikāriem – Ilmāru Baronu, Ivaru Eisaku, Āri Kronbergu, Aivaru Nikolajevu, Didzi Skušku un Jāni Erno

20. oktobrī/ Deviņpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par māc. Valteru Ozoliņu, Ventspils un Rindas draudzēm

27. oktobrī/ Divdesmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par evaņģēlistu – māc.p.i. Edmundu Keidenu, Jaunauces un Rubas draudzēm

Septembrī aizlūgsim par draudžu mūziķiem – koru un ansambļu vadītājiem, ērģelniekiem un dziedātājiem.

1. septembrī/ Divpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par māc. Kārli Puķīti unPriekules mācītāja kalpošanas vietu, kurā ietilpst arī Bātes – Vaiņodes, Embūtes un Bunkas draudzes

8. septembrī/ Trīspadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par palīgmāc. emeritus Railviju Rozīti un Puzes draudzi

15. septembrī/ Četrpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par māc. Justu Junkuli, Pūres un Dzirciema draudzēm

22. septembrī/ Piecpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par māc. Raiti Šēneru un Liepājas Lutera mācītāja kalpošanas vietu, kurā ietilpst arī Gramzdas draudze 

29. septembrī/ Sešpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par māc. Gunti Apriķi unSaldus Sv. Jāņa mācītāja kalpošanas vietu, kurā ietilpst arīBrocēnu, Blīdenes, Gaiķu un Remtes draudzes

Augustā aizlūgsim par jauniem aicinājumiem kalpošanai garīdznieku amatos un par garīdzniekiem, kuri šogad tiek ordinēti.

 

4. augustā/ Astotā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par ev. – māc.p.i. Valdu Grīnvaldi – Šakurovu un Dalbes draudzi

 

11.augustā/ Devītā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par palīgmāc. Andi Ķīviču, Talsu, Iģenes un Ķurbes draudzēm 

 

18. augustā/ Devītā svētdiena pēc Trīsvienības svētkiem – kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par māc. Jāni Gaisiņu un Popes draudzi

 

25. augustā/ Vienpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem –  kopā ar Liepājas diecēzes  draudzēm aizlūgsim par prāvestu Oskaru Laugali, kas ar palīgiem nodrošina garīgo kalpošanu vakantajās draudzēs – Vecauces, Priedulas – Vadakstes un Īles draudzēs

 

____________________________________

 

Jūlijā aizlūgsim par dievnamu atjaunošanas darbiem diecēzē un par garīdznieku un draudžu kalpotāju spēku atspirgšanu atvaļinājumos.

7. jūlijā/ Ceturtā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par māc. Jāni Bitānu, māc. Ati Grīnbergu un Liepājas Sv. Annas, un Pāvilostas novada draudzēm (Pāvilostas Sv. Pētera un Pāvila, Sakaslejas, Ziemupes, Ulmales – Labraga un Vērgales)

14. jūlijā/ Piektā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par prāv. Oskaru Laugali, Dobeles, Bukaišu – Sniķeres un Penkules draudzēm

21. jūlijā/ Sestā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par dekānu Pēteri Kalku, Liepājas Sv.Trīsvienības, Liepājas Krusta un Krūtes – Bārtas draudzēm

28. jūlijā/ Sestā svētdiena pēc Trīsvienības svētkiem – kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par palīgmāc. Elmāru Derzāvi, Piltenes, Landzes un Užavas draudzēm

____________________________________

 

30. jūnijā/ Trešā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par māc. Ralfu Kokinu un Jelgavas Sv.Vienības draudzi

23. jūnijā/ Otrā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par prāv.Uldi Gailīti, Saldus M.Lutera, Lutriņu, Pampāļu, Kabiles, Grīvaišu, Kursīšu un Nīgrandes draudzēm

16. jūnijā/ Trinitatis – Trīsvienības svētki – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par māc. Jāni Kalniņu, Ugāles un Zlēku draudzēm

9.junijā/ Svētā Gara svētki – Vasarsvētki – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par palīgmāc. Aināru Kostandu, Usmas, Spāres un Stendes draudzēm 

2. jūnijā/ Exaudi– Septītā Lieldienu svētdiena – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par māc. Justu Junkuli, Pūres un Dzirciema draudzēm  

Jūnijā aizlūgsim par jauniešiem, absolventiem un tiem, kas izvēlas turpmāko studiju virzienu. Īpaši aizlūgsim par fakultatīvo teoloģijas programmu vidusskolēniem Saldū ar iespēju dzīvot Svētā Gregora izglītības centra internātā un par pieteikšanos šai programmai.

26. maijā/ Rogate – Sestā Lieldienu svētdiena – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par māc. Armandu Klāvu, Dundagas un Ģipkas draudzēm  

19. maijā/ Cantate – Piektā Lieldienu svētdiena – kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par Piltenes iecirkņa vikāru, māc.Āri Kronbergu, Nurmes, Strazdes, Balgales un Valdemārpils draudzēm (vakantas)

12. maijā/ Jubilate – Ceturtā Lieldienu svētdiena – kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par prāv.Kārli Irbi, LELB Mazirbes rekolekciju centru

5. maijā/ Misericordia Domini – Trešā Lieldienu svētdiena – kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par māc. Ati Freipiču, Grobiņas, Durbes, Saraiķu, Griezes draudzēm un Griezes rekolekciju māju

Maijā aizlūgsim par Liepājas diecēzes dienu, kas notiks 14.septembrī Dobelē.  Par Dieva vadību, plānojot notikumu un sagatavojoties tam. 

28. aprīlī/ Quasi modo geniti – Baltā svētdiena – kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par māc. Arvīdu Bobinski, Nīcas, Jūrmalciema Nācaretes, Muitnieku un Liepājas Brāļu draudzēm

21. aprīlī/ Kristus augšāmcelšanās svētki – Lieldienas – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par māc.Juri Veidenieku, Kaltenes, Rojas un Dārtes draudzēm

14.aprīlī/ Palmarum (Pūpolu svētdiena) – Ciešanu laika otrā svētdiena – kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par māc. Raimondu Mežiņu, Svētā Gregora izglītības centru

7.aprīlī/ Judica – Ciešanu laika pirmā svētdiena – kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par māc. Valteru Ozoliņu, Ventspils, Rindas un Miķeļtorņa draudzēm, un kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par bīskapu emeritus Pāvilu Brūveru, pateicībā par viņa kalpošanu diecēzē un domājot par viņa dzīves jubileju

Aprīlī, ciešanu laikā aizlūgsim par tiem, kas cieš –  par vientuļiem, atstumtiem un pamestiem cilvēkiem, par apspiestiem un vajātiem kristiešiem.

31. martā/ Laetare – Gavēņa laika ceturtā svētdiena – kopā ar LELB draudzēm lūgsim par Mērsraga draudzi (vakanta)

 

24. martā/ Oculi – Gavēņa laika trešā svētdiena – kopā ar LELB draudzēm lūgsim par prāv. Rolandu Radziņu, par Iecavas, Mežotnes, Salgales un Codes draudzēm, un par Bauskas iecirkni

 

17.martā/ Reminiscere – Gavēņa laika otrā svētdiena – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par mācītāju Erlandu Lazdānu, Apriķu, Aizputes un Klosteres Sv.Pētera draudzēm

 

10.martā/ Invocabit – Gavēņa laika pirmā svētdiena – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par palīgmāc.Valdi Vircavu, Jelgavas Sv.Annas, Īles, Priedulas – Vadakstes un Sesavas draudzēm

 

3.martā/ Esto mihi – svētdiena pirms Gavēņa laika – kopā ar LELB draudzēm lūgsim par māc. Māri Ludviku, Talsu un Mārtiņa (Dzedru) draudzēm

 

Jēzus Kristus saka uz Saviem mācekļiem: “Pļaujamā daudz, bet pļāvēju maz. Tāpēc lūdziet pļaujas Kungu, lai Viņš izsūta strādniekus Savā pļaujamā.” (Mt.9:37-38) Martā aizlūgsim par garīdznieku kalpošanas aicinājumiem un aicinājumu atpazīšanu.

24. februārī/ Sexagesima – otrā svētdiena pirms Gavēņa laika – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par māc.Jāni Ginteru, Vecauces draudzi un kalpošanu kapelāna amatā Jelgavas cietumā.

17. februārī/ Septuagesima – trešā svētdiena pirms Gavēņa laika – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par palīgmāc. Vilni Auziņu, Kandavas, Sātu, Zemītes un Vānes draudzēm.

10. februārī/ Piektā svētdiena pēc Zvaigznes dienas – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par māc. Viesturu Pirro, Kuldīgas Sv.Katrīnas un Vārmes draudzēm.

3. februārī/ Ceturtā svētdiena pēc Zvaigznes dienas – kopā ar LELB draudzēm lūgsim par prāv.Kārli Irbi, Mazirbes rekolekciju centru, Mazirbes draudzi un Piltenes iecirkni.

Februārī lūgsim par draudžu jauniešiem, jauniešu darbu draudzēs un iesvētības mācībām pusaudžiem Gregorskolā.

27. janvārī/ Trešā svētdiena pēc Zvaigznes dienas – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par māc. Guntaru Lūsīti un par draudzēm, kurās viņš kalpo – Zaļo (Zaļenieku), Annenieku, Kalnamuižas un Augstkalnes – Mežmuižas draudzēm

20. janvārī/ Otrā svētdiena pēc Zvaigznes dienas – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par prāv. Mārci Zeifertu un par draudzēm, kurās viņš kalpo – Tukuma un Ārlavas draudzēm

13. janvārī/ Svētdiena pēc Zvaigznes dienas/ Mūsu Kunga Kristība – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par prāv. Oskaru Laugali un par draudzēm, kurās viņš kalpo – Dobeles, Bukaišu – Sniķeres un Penkules draudzēm

6. janvārī/ Zvaigznes diena/ Epifānija – Kristus atspīdēšanas diena – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūgsim par prāv. Ainaru Jaunskalži, māc. Arvīdu Bobinski un draudzēm, kurās viņi kalpo – Rucavas, Dunikas, Nīcas, Jūrmalciema Nācaretes, Muitnieku, Liepājas Brāļu un Saraiķu draudzēm

Janvārī lūgsim par kristiešu vienotību (no 18. līdz 25. janvārim notiek ikgadēja starptautiskā Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību). 

2019.gads

30. decembrī/ Svētdiena pēc Ziemsvētkiem – kopā ar LELB draudzēm lūdzam par prāv. Uldi Gailīti, Saldus M.Lutera, Lutriņu, Pampāļu, Grīvaišu, Kabiles, Kursīšu un Nīgrandes draudzēm

23. decembrī/ Adventa ceturtā svētdiena – kopā ar LELB draudzēm lūdzam par māc. Āri Kronbergu, Nurmes, Strazdes, Valdemārpils un Balgales draudzēm

16. decembrī/ Adventa trešā svētdiena – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūdzam par prāv.Kārli Irbi, Mazirbes draudzi

9. decembrī/ Adventa otrā svētdiena – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūdzam par mācītājiem emeritūrā – Valdi Bercu, Ēvaldu Bērziņu, Raivo Bitenieku, Edvīnu Vilku, Arti Burovu, Railviju Rozīti

2. decembrī/ Adventa pirmā svētdiena – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūdzam par māc. A.Siliņu, Bauskas, Bērsteles un Vecsaules draudzēm

25. novembrī/ Mūžības svētdiena – kopā ar LELB draudzēm lūdzam par māc. Mārtiņu Burke-Burkevicu un Kuldīgas Sv.Annas, Īvandes, Lipaiķu un Ēdoles draudzēm un arī par kapelānu kalpošanu zemessardzē kopā ar māc. Didzi Skušku un ev. Jāni Erno

Mūžības svētdienā arī aizlūdzam par  mūžībā aizsauktajiem brāļiem un māsām Kristū, īpaši par tiem Liepājas diecēzes garīdzniekiem un viņu ģimenes locekļiem,  kas ir aizsaukti mūžībā šajā gadā (ev.Agni Liepiņu, māc. Valdi Podziņu, Annu un Rasu Ķīvičām) .  Kungs, savu mieru viņiem dodi, lai mūžīga gaisma viņus apspīd, lai visu apzinātu un neapzinātu grēku piedošanu saņēmuši un piepulcināti svētajiem viņi Tevi varētu slavēt mūžībā. Lūdzam, lai Tavi vārdi ir par iepriecinājumu tuviniekiem un dāvini, ka viņi gūst Tavu mieru.

18. novembrī/ Divdesmit sestā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūdzam par māc. Sandi Ratnieku, Sv. Jaunavas Marijas Staļģenes draudzi

11. novembrī/ Divdesmit piektā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūdzam par māc. Jāni Tālumu, Vircavas, Bērzes un Jaunsaules draudzēm

4. novembrī/ Divdesmit ceturtā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūdzam par māc. Martinu Sammu, Skrundas, Rudbāržu un Ilmājas draudzēm

Novembra mēnesī lūgsim par Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles atjaunošanas darbiem, garīgo dzīvi un katedrāles 260 gadu jubilejas dievkalpojumu ar pārvietojamā altāra iesvētīšanu.

28. oktobrī/ Divdesmit trešā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūdzam par  ev. – māc.p.i. Agritu Staško, Rendas un Usmas Sv. Pētera draudzēm 

21. oktobrī/ Divdesmit otrā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar LELB draudzēm lūdzam  par dekānu Pēteri Kalku, Liepājas Sv. Trīsvienības, Krūtes – Bārtas un Liepājas Krusta draudzēm

14. oktobrī/ Divdesmit pirmā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm lūdzam par māc. Jāni Bitānu, māc. Ati Grīnbergu un Liepājas Sv. Annas, un Pāvilostas novada draudzēm (Pāvilostas Sv. Pētera un Pāvila, Sakaslejas, Ziemupes, Ulmales – Labraga un Vērgales draudzēm)

7. oktobrī/ Divdesmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – par māc. Raiti Šēneru, Liepājas Lutera un Gramzdas draudzēm

Oktobra mēnesī lūgsim par Svēta Gregora izglītības centru.

30. septembrī/ Deviņpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – par dek. Pēteri Kalku, Liepājas Sv. Trīsvienības, Krūtes – Bārtas un Liepājas Krusta draudzēm

23. septembrī/ Astoņpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – par māc. Arvīdu Bobinski, Nīcas, Jūrmalciema – Nācaretes, Muitnieku un  Liepājas Brāļu draudzēm

16. septembrī/ Septiņpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – par māc. Raiti Šēneru, Liepājas Lutera un Gramzdas draudzēm

9. septembrī/ Sešpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – par māc. Juri Moricu, Budbergas Sv. Pāvila draudzi

2. septembrī/ Piecpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – par- māc. Robertu Otomeru, Vecumnieku, Valles un Bārbeles draudzēm

26. augustā/ Četrpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – par māc. Jāni Saulīti unJaunpils Lestenes un Džūkstes draudzēm

19. augustā/ Trīspadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – par prāv. Rolandu Radziņu un Iecavas, Salgales, Mežotnes un Codes draudzēm

12. augustā/ Divpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – par māc. Valteru Ozoliņu un Ventspils, Rindas un Miķeļtorņa draudzēm

5. augustā/ Vienpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – par māc. Kārli Puķīti un Priekules, Bātes – Vaiņodes, Embūtes un Bunkas draudzēm

29. jūlijā/ Desmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – par palīgmāc. Elmāru Derzāvi un Piltenes, Landzes un Užavas draudzēm

22. jūlijā/ Devītā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – par māc. Māri Ludviku, palīgmāc. Andi Ķīviču un Talsu, Mārtiņa (Dzedru), Ķurbes un Iģenes draudzēm un Pūņu kopu

15. jūlijā/ Astotā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – par ev. – māc.p.i. Valdu Grīnvaldi – Šakurovu, Dalbes un Sesavas draudzēm

8. jūlijā/ Septītā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – par māc. Raimondu Mežiņu un Sv. Gregora izglītības centru

1. jūlijā/ Sestā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – par Kandavas mācītāja kalpošanas vietas vakanci un Kandavas, Sabiles un Vānes draudzēm

24. jūnijā/ Piektā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – par māc. Ati Freipiču, Kursīšu, Durbes, Grobiņas, Griezes, Grīvaišu un Nīgrandes draudzēm

17. jūnijā/ Ceturtā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – par māc. Viesturu Pirro, Kuldīgas Sv. Katrīnas un Vārmes draudzēm

10. jūnijā/ Trešā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – par palīgmāc. Mārtiņu Burke-Burkevicu, Kuldīgas Sv.Annas un Īvandes draudzē

3. jūnijā/ Otrā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – par dek. Pēteri Kalku, Krūtes – Bārtas draudzi

27. maijā/ Trīsvienības svētki – par evaņģ. – māc.p.i. Emīlu Krieviņu, Vērgales draudzi

20. maijā/ Vasarsvētki – Svētā Gara svētki – par palīgmāc. Aināru Kostandu, Spāres, Stendes un Usmas draudzēm

13. maijā/ Exaudi – Septītā Lieldienu svētdiena/ Mātes diena – par māc. Ralfu Kokinu, Jelgavas Sv. Vienības draudzi

6. maijā/ Rogate – Sestā Lieldienu svētdiena – par māc. Jāni Kalniņu, Zlēku un Ugāles draudzēm

29. aprīlī/ Cantate – Piektā Lieldienu svētdiena – par māc. Justu Junkuli, Pūres un Dzirciema draudzēm

22. aprīlī/ Jubilate – Ceturtā Lieldienu svētdiena – par māc. Armandu Klāvu, Kolkas, Dundagas un Ģipkas draudzēm

15. aprīlī/ Misericordia Domini – Trešā Lieldienu svētdiena – par māc. Mareku Ignatu un Gintu Kronbergu

8. aprīlī/ Quasi modo geniti – Baltā svētdiena – par māc. Erlandu Lazdānu, Klosteres Sv.Pētera, Aizputes un Apriķu draudzēm

1. aprīlī/ Lieldienas – Kristus augšāmcelšanās svētki – par māc. Jāni Ginteru, Vecauces draudzi

25. martā/ Palmarum (Pūpolu svētdiena) – Ciešanu laika otrā svētdiena – par māc. Jāni Gaisiņu, Popes draudzi

18. martā/ Judica – Ciešanu laika pirmā svētdiena – par evaņģ.- māc. p.i. Edmundu Keidenu, Jaunauces un Rubas draudzēm

11. martā/ Laetare – Gavēņa laika ceturtā svētdiena – par palīgmāc. Ivaru Bergu, Engures un Sēmes draudzēm

4. martā/ Oculi – Gavēņa laika trešā svētdiena – par māc. Valdi Podziņu, Kandavas, Sabiles un Vānes draudzēm

25. februārī/ Reminiscere – Gavēņa laika otrā svētdiena – par vikāriem Ilmāru Baronu, Aivaru Nikolajevu un Ivaru Eisaku

18. februārī/ Invocabit – pirmā Gavēņa laika svētdiena – par māc. Juri Veidenieku, Kaltenes, Rojas un Dārtes draudzēm

11. februārī/ Esto mihi – pirmā svētdiena pirms Gavēņa laika – par palīgmāc. Vilni Auziņu, Sātu un Zemītes draudzēm

4. februārī/ Sexagesima – otrā svētdiena pirms Gavēņa laika – par māc. Kasparu Kovaļovu, Kalnciema – Klīves un Jelgavas Sv. Annas draudzē

28. janvārī/ Septuagesima – trešā svētdiena pirms Gavēņa laika – par māc. Guntaru Lūsīti, Kalnamuižas, Annenieku, Augstkalnes – Mežmuižas un Zaļo (Zaļenieku) draudzēm

21. janvārī/ Trešā svētdiena pēc Zvaigznes dienas – par māc. Gunti Apriķi, Saldus Sv. Jāņa, Remtes, Brocēnu un Blīdenes draudzēm

14. janvārī/ Otrā svētdiena pēc Zvaigznes dienas – par evaņģ. Aivaru Kaņepu, Kabiles draudzi

7. javārī/ Svētdiena pēc Zvaigznes dienas – par prāv. Kārli Irbi, Mazirbes draudzi

2018.gads

31. decembrī/ Svētdiena pēc Ziemsvētkiem – par prāv. Mārci Zeifertu, Tukuma un Ārlavas draudzēm

24. decembrī/ Adventa ceturtā svētdiena – par prāv. Aivaru Siliņu, Bauskas un Bērsteles draudzēm

17. decembrī/Adventa trešā svētdiena – par prāv. Oskaru Laugali, Dobeles, Bukaišu – Sniķeres un Penkules draudzēm

10. decembrī/ Adventa otrā svētdiena – par prāv. Uldi Gailīti, Saldus M.Lutera, Gaiķu, Lipaiķu, Pampāļu un Lutriņu draudzēm

3. decembrī/ Adventa pirmā svētdiena – par prāv. Ainaru Jaunskalži, Rucavas un Dunikas draudzēm

2017.gads