27.Sinodes apstiprinātā_LELB attīstības un tās darbības virzienu stratēgija