Novembrī aizlūgsim par draudžu diakonijas darba veicējiem – stiprinājumu un iedrošinājumu kalpošanā. (aizlūgumi)

7. novembrī plkst. 10:00/ Visu Svēto dienas dievkalpojuma tiešraide no Liepājas Sv. Trīsvienības Katedrāles
(https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze)
14. novembrī plkst. 10:00/ 25. svētdienas pēc Vasarsvētkiem dievkalpojuma tiešraide no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles
(https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze)
21. novembrī plkst. 10:00/ Mūžības svētdienas dievkalpojuma tiešraide no Liepājas Sv. Trīsvienības Katedrāles
(https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze)
28. novembrī plkst. 10:00/ Adventa 1. svētdienas dievkalpojuma tiešraide no Liepājas Sv. Trīsvienības Katedrāles
(https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze)